24

1Trỗ nâi Balam dáng Yiang Sursĩ ễq án câu ŏ́c bốn yỗn tỗp proai I-sarel. Ngkíq án tỡ bữn pỡq chuaq noâng ramoon, ariang án cơi táq. Án píh mieiq nhêng chu ntốq aiq; 2án hữm cũai proai I-sarel táq ntốq ỡt cỡt tỗp cỡt mũ. Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm án, 3chơ án atỡng sacoâiq neq: “Nâi la santoiq Balam con samiang Bê-ô, la santoiq cũai ca têq dáng raloaih lứq, 4cũai ca têq sâng máh santoiq Yiang Sursĩ pai, án ca cloân nhêng hữm ŏ́c sapáh tễ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. 5Máh dống aroâiq tỗp Yacốp la nêuq o lứq, la ntốq tỗp I-sarel ỡt. 6Alới ki la ariang phong la‑a; ariang rô pễr pứh dỡq; ariang nỡm aluang bữn hỡi phuom chanchức tễ Yiang Sursĩ chóh; ariang aluang sê-da ỡt pễr pứh dỡq. 7Tỗp alới bữn roap dỡq mia sa‑ữi, cớp máh crơng sarnóh alới chóh lứq bữn dũ dỡq. Puo tỗp alới ễ cỡt sốt toâr clữi tễ puo Acac, cớp án lứq sốt sa‑ữi cruang hỡ. 8Yiang Sursĩ khoiq dững tỗp alới loŏh tễ cruang Ê-yip-tô; alới bán rêng ĩn sangũr tê. Alới cachĩt táh nheq máh cũai ễ táq alới, cớp déh nghang cũai ki, déh dếh saráh tamĩang yỗn tacoaih nheq. 9Cũai proai cruang nâi la machớng cula samín rêng lứq. Toâq án bếq, tỡ bữn noau ma khớn amoaih án. Cũai aléq ma câu ŏ́c bốn yỗn cũai I-sarel, cũai ki lứq bữn loah ŏ́c bốn. Ma khân cũai léq ma pupap cũai I-sarel, cũai ki cóq roap loah ŏ́c pupap.”
10Chơ Balac cupỗt atĩ cớp yuor tayứng, yuaq án sâng nsóq lứq. Cớp án pai chóq Balam neq: “Cứq sễq mới toâq pỡ nâi la yỗn mới pupap máh cũai ki, ma pái trỗ nâi chơ mới câu ŏ́c bốn yỗn tỗp alới. 11Sanua, cóq mới píh chu loah pỡ dống mới! Cứq ữq ễ culáh cóng yỗn mới, ma Yiang Sursĩ tỡ bữn bũi pahỡm yỗn mới roap máh cóng ki.”
12Balam ta‑ỡi loah án neq: “Hếq khoiq atỡng chơ cũai anhia yỗn toâq pỡ hếq, 13tam anhia ễ chiau nheq práq yễng tễ dống sũ puo, la hếq tỡ têq táq puai rangứh hếq bữm. Ma hếq cóq atỡng ariang Yiang Sursĩ yỗn hếq atỡng sâng.”

Balam Atỡng Sacoâiq Trỗ Parsốt Tháng

14Balam atỡng Balac neq: “Sanua, hếq ễ píh chu loah pỡ vil viang hếq bữm. Ma nhũang hếq ễ ratáh tễ anhia, hếq sễq catoaih anhia la chumát máh cũai I-sarel ễ táq chóq máh cũai proai anhia.”
15Balam atỡng santoiq sacoâiq neq: “Nâi la santoiq Balam con samiang Bê-ô, la cũai têq atỡng yỗn dáng raloaih lứq. 16Án têq sâng máh santoiq Yiang Sursĩ ntôm pai. Án bữn roap ŏ́c roan rangoaiq tễ Ncháu sốt clữi nheq tễ canŏ́h. Án cloân nhêng cớp hữm ŏ́c sapáh tễ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq. 17Chơ cứq nhêng chu ranáq nỡ‑ra. Cứq hữm máh cũai proai I-sarel. Bữn muoi noaq puo ễ toâq tễ tỗp nâi; án cỡt samoât mantỗr claq poang tâng tỗp alới, cỡt samoât ralỡng khong puo ca toâq tễ tỗp I-sarel. Án ễ cachĩt nheq máh cũai sốt tỗp Mô-ap, dếh cũai proai khong Set hỡ. 18Án chíl riap nheq máh cũai cruang Ê-dôm, chơ cheng ĩt cutễq cũai Ê-dôm cỡt khong alới ễn. Ma cũai I-sarel cỡt rêng achỗn; alới chíl riap níc máh cũai par‑ũal alới. 19Máh cũai I-sarel lứq tĩn sarúq máh cũai sâuq, cớp pupứt máh tỗp noâng tamoong.”
20Vớt ki, Yiang Sursĩ sapáh yỗn Balam hữm cũai proai A-maléc, cớp pai neq: “A-maléc la cũai bữn chớc clữi nheq tễ tỗp canŏ́h, ma toâq tangái parsốt chớc ki cỡt pứt nheq.”
21Yiang Sursĩ noâng sapáh yỗn Balam hữm máh cũai proai Kê-nit; chơ án atỡng sacoâiq neq: “Bân ntốq anhia ỡt nâi la khâm lứq; plot ien khễ ariang sóh chớm táq tâng crang cóh. 22Ma anhia tỗp Kê-nit, anhia lứq cỡt cuchĩt pứt nheq, tữ tỗp Asi-ria toâq cỗp anhia dững chu ntốq canŏ́h.”
23Balam noâng atỡng sacoâiq tữm neq: “Cũai ntôm ỡt tampống coah angia pỡng la tỗp léq? 24Tỗp rachíl ratáq ỡt tâng tuoc toâq tễ Kit-tim; tỗp alới chíl riap tỗp Asi-ria cớp tỗp Ê-bêr, ma toâq tangái parsốt alới cuchĩt dáp nheq.”
25Chơ Balam píh loah chu pỡ vil viang án, ma Balac pỡq chu canŏ́h.