10

Táq Bar Lám Lavia

1Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 2“Ĩt práq, chơ táq bar lám lavia, khễ plóng arô máh cũai proai yỗn toâq rôm, tỡ la toâq ễ atỡi ntốq ỡt. 3Toâq noau plóng bar lám lavia sưong cuti, cóq nheq tữh cũai proai toâq rôm parnơi cớp mới pỡ ngoah toong mut Dống Sang Aroâiq. 4Khân sưong lavia bữr ma ống muoi lám lavia sâng, ki cóq máh cũai sốt tễ dũ sâu toâq rôm parnơi cớp mới. 5Ma khân sưong lavia bữr cakéh trỗ muoi, ki yỗn dũ tỗp ỡt coah angia mandang loŏh dễq pỡq. 6Ma khân sưong lavia bữr cakéh trỗ bar, ki yỗn máh cũai ỡt coah angia pưn dễq pỡq. Yuaq sưong lavia cakéh cỡt tếc atỡng yỗn atỡi ntốq ỡt. 7Khân ễ yỗn máh cũai toâq rôm parnơi, cóq plóng lavia sưong cuti. 8Máh con samiang Arôn, la cũai tễng rit sang, alới toâp la cũai plóng lavia.
 “Cóq atỡng máh cũai I-sarel dũ dỡi chumát yỗn noap ĩt cớp táq puai máh phễp rit nâi.
9Bo anhia ễ loŏh rachíl tâng cutễq anhia bữm, dŏq curiaq tỗ anhia yỗn vớt tễ cũai par‑ũal, cóq anhia plóng lavia bar lám nâi dŏq cỡt tếc atỡng tễ rachíl. Cứq la Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, cứq ễ rachuai anhia yỗn bữn vớt tễ cũai par‑ũal anhia. 10Cớp dũ trỗ táq rit cha bũi tangái Casâi Loŏh Tamái tỡ la tangái táq rit canŏ́h, toâq anhia bốh crơng chiau sang tỡ la chiau sang yỗn cỡt ratoi, cóq anhia plóng lavia. Chơ cứq lứq rachuai anhia, yuaq cứq la Yiang Sursĩ anhia.”

Cũai I-sarel Atỡi Ntốq Ỡt

11Tâng tangái bar chít, casâi bar, cumo bar toâq vớt cũai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô, ramứl ỡt pỡng Dống Sang Aroâiq yial achỗn. 12Chơ tỗp I-sarel mbỡiq loŏh tễ ntốq aiq cheq cóh Si-nai. Ramứl ki tangứt bân ntốq aiq Paran.
13Trỗ nâi la trỗ muoi cũai I-sarel táh ntốq ỡt, chơ táq puai santoiq Yiang Sursĩ ớn na Môi-se. 14Dũ trỗ alới dễq, tỗp yống aroâiq tếc tỗp Yuda loŏh pỡq nhũang. Cũai sốt alới la Nasôn con samiang Ami-nadap. 15Cũai sốt tỗp I-sacar la Nê-thanel con samiang Suar; 16cũai sốt tỗp Sa-bulôn la E-liap con samiang Hê-lôn.
17Chơ alới tŏ́h Dống Sang Aroâiq; cớp máh sâu Kêr-sôn cớp Mê-rari cỡt cũai dỗl cớp crang dững dống ki. Chơ alới tayoâq pỡq.
18Moâm ki, tỗp yống aroâiq tếc tỗp Ruben ễn loŏh pỡq. Cũai sốt alới la E-li-sur con samiang Sê-dưr. 19Cũai sốt tỗp Si-mê-ôn la Sê-lumiel con samiang Suri-sadai; 20cũai sốt tỗp Cát la E-lia-sap con samiang Dưol.
21Chơ máh sâu Cô-hat tễ tỗp Lê-vi, alới cỡt cũai dỗl crang máh crơng radỡng dŏq táq rit, chơ tayoâq pỡq. Tữ tỗp nâi pỡq toâq pỡ ntốq tamái chơ, máh tỗp canŏ́h ca pỡq nhũang, alới khoiq chóh moâm Dống Sang Aroâiq.
22Ntun ễn, tỗp yống aroâiq tếc tỗp Ep-ra-im ễn loŏh pỡq; cũai sốt alới la E-li-sama con samiang Ami-hut. 23Cũai sốt tỗp Ma-nasê la Ca-maliel con samiang Phê-dasur; 24cũai sốt tỗp Ben-yamin la Abi-dan con samiang Kê-dien-i.
25Toâq parsốt tháng, la tỗp yống aroâiq tếc tỗp Dan, la tỗp bán curiaq máh tỗp ca ntôm pỡq. Cũai sốt alới la Ahi-sơ con samiang Ami-sadai. 26Cũai sốt tỗp Asêr la Pakiel con samiang Oc-ran; 27cũai sốt tỗp Nep-tali la Ahi-ra con samiang E-nan. 28Nâi la máh phễp rit pỡq cỡt tỗp cỡt mũ khong cũai proai I-sarel toâq alới dễq pỡq chu ntốq canŏ́h.
29Môi-se mơi Hô-bap con samiang Yê-trô yacũn Môi-se, tễ tỗp Madian neq: “Tỗp hếq ntôm pỡq chu cutễq Yiang Sursĩ ễ chiau yỗn tỗp hếq. Án khoiq par‑ữq ễ yỗn máh tỗp I-sarel cỡt sốc bữn. Yuaq ngkíq, sễq anhia pỡq parnơi cớp tỗp hếq. Hếq ễ tampễq ŏ́c sốc bữn ki yỗn tỗp anhia bữn tê.”
30Hô-bap ta‑ỡi neq: “Tỡ bữn mŏ! Hếq ễ píh loah chu vil viang hếq bữm.”
31Môi-se pai ễn neq: “Sễq anhia chỗi táh tỗp hếq; anhia dáng raloaih lứq chơ ntốq léq o yỗn hếq ỡt tâng ntốq aiq, cớp anhia têq cỡt cũai ayông rana dững tỗp hếq pỡq. 32Khân anhia pỡq cớp hếq, ki hếq ễ tampễq ŏ́c bốn Yiang Sursĩ yỗn hếq, yỗn anhia bữn tê.”

Cũai Proai Ntôm Dễq

33Toâq cũai proai loŏh tễ cóh Si-nai, la cóh khong Yiang Sursĩ, alới pỡq rana dũn pái tangái. Alới crang Hĩp Parnai Parkhán pỡq nhũang dŏq chi-chuaq ntốq têq yỗn alới ỡt. 34Trỗ léq alới atỡi ntốq ỡt, bữn sapom ramứl tễ Yiang Sursĩ ỡt rayư pỡng alới.
35Dũ trỗ toâq alới atỡi Hĩp Parnai Parkhán, Môi-se dốq pai neq: “Cucốh Yiang Sursĩ! Sễq anhia yuor tayứng! Sễq yỗn máh cũai par‑ũal cỡt pláh chap, cớp yỗn máh cũai kêt anhia priang yơng.”
36Toâq alới tangứt pỡq, Môi-se dốq pai neq: “Cucốh Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia píh loah chu cũai proai I-sarel clứng toâq ớc vêu nâi!”