25

Tỗp Cũai Proai I-sarel Tâng Pê-or

1Toâq cũai proai I-sarel táq ntốq ỡt pỡ Si-tim, máh cũai samiang tỗp I-sarel mbỡiq bếq parnơi cớp cumũr tỗp Mô-ap. 2Máh mansễm nâi mơi alới pỡq cha bũi tangái tutoŏng yiang khong tỗp Mô-ap. Máh cũai proai I-sarel ki cha crơng sana noau khoiq tutức, 3cớp alới cucốh rup yiang Ba-al tâng Pê-or hỡ. Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt chóq tỗp alới, 4cớp án ớn Môi-se neq: “Cóq mới cỗp nheq máh cũai sốt tỗp I-sarel ca táq ranáq lôih ki, chơ cachĩt táh alới yáng moat cũai clứng; ngkíq cứq tỡ bữn sâng cutâu noâng chóq cũai I-sarel.”
5Ngkíq Môi-se ớn máh cũai sốt neq: “Cóq anhia cachĩt táh dũ náq cũai tễ tỗp anhia ca pỡq cucốh yiang Ba-al tâng Pê-or.”
6Bữn muoi noaq cũai I-sarel dững muoi noaq cumũr tỗp Madian mut tâng dống aroâiq khong án choâng moat Môi-se cớp nheq tữh cũai, bo alới ntôm tanúh ỡt tâng ngoah toong mut chu Dống Sang Aroâiq. 7Toâq Phi-niat con samiang E-lia-sơ, châu Arôn, la cũai tễng rit sang, hữm ngkíq, chơ án saváiq ĩt coih cớp yuor loŏh pỡq tễ cũai clứng, 8cớp rapuai samiang cớp mansễm ca mut tâng dống aroâiq ki. Chơ án toal coih chóq alới bar náq toau sarloâiq yáng clĩ. Cỗ nhơ tễ ranáq nâi, ỗn ca ntôm cachĩt cũai I-sarel cỡt tangứt toâp. 9Ỗn ki khoiq táq yỗn máh cũai I-sarel cuchĩt, 24,000 náq chơ.
10Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 11“Cỗ nhơ tễ ranáq Phi-niat táq, ngkíq cứq tỡ bữn cutâu mứt noâng chóq cũai proai I-sarel. Án táq tanga lứq chóq tỗp alới ca cucốh rup yiang ca tỡ cỡn cứq. Cỗ nhơ tễ ranáq Phi-niat, yuaq cứq ma tỡ bữn cutâu mứt cớp cachĩt táh nheq tỗp alới. 12Yuaq ngkíq, cóq mới atỡng Phi-niat neq: Cứq ễ táq muoi ŏ́c parkhán cớp án, cớp ŏ́c ki ỡt mantái níc; 13án cớp tŏ́ng toiq án lứq cỡt cũai tễng rit sang cứq mantái níc; cỗ nhơ tễ ranáq án táq chóq cũai ca ễ chíl cứq, ngkíq têq cứq táh lôih yỗn máh cũai proai I-sarel.”
14Cũai samiang tỗp I-sarel ca noau cachĩt muoi prớh cớp mansễm cũai Madian ki, la Sim-ri con samiang Salu, cũai sốt tâng tỗp Si-mê-ôn. 15Cớp cũai mansễm ki la cũai proai tỗp Madian, ramứh Côt-bi con cumũr Sũr. Sũr la cũai sốt tâng muoi tỗp cũai tễ tŏ́ng toiq Madian.
16Yiang Sursĩ ớn Môi-se neq: 17“Cóq anhia chíl cũai Madian cớp cachĩt táh nheq tỗp alới, 18yuaq tỗp alới táq sâuq chóq anhia pỡ vil Pê-or, cớp cỗ tian tễ ranáq Côt-bi, án ca noau cachĩt bo cỡt ỗn.”