20

Ranáq Toâq Tâng Vil Cadet

1Tâng casâi muoi nheq tữh cũai proai I-sarel toâq pỡ ntốq aiq Sin, chơ alới ỡt dỡ pỡ vil Cadet. Tâng ntốq ki niang Mi-riam cuchĩt, cớp noau tứp án bân ntốq ki.
2Bân ntốq alới ỡt dỡ ŏ́q dỡq nguaiq. Yuaq ngkíq máh cũai proai ma toâq rôm tampống parnơi mpễr Môi-se cớp Arôn, 3cớp alới loai bubéq-bubưp neq: “Khân tỗp hái ma cuchĩt yáng moat Dống Sang Aroâiq parnơi cớp sễm ai hái cũai I-sarel, ki la o hỡn! 4Cỗ nŏ́q anhia dững tỗp hếq toâq pỡ ntốq aiq nâi? Ễq yỗn tỗp hếq cớp charán tỗp hếq cuchĩt tâng ntốq nâi tỡ? 5Cỗ nŏ́q anhia mŏ dững aloŏh tỗp hếq tễ cruang Ê-yip-tô, chơ mut ỡt tâng ntốq túh coat lứq nâi, ŏ́q dếh bát bai dáh? Tâng ntốq nâi ŏ́q dỗi cha, ŏ́q palâi tarúng, ŏ́q palâi nho, cớp ŏ́q palâi ỗiq-tâi, dếh dỡq ễ nguaiq la ŏ́q!”
6Môi-se cớp Arôn tayáh pỡq chíq tễ máh cũai proai, chơ tayứng bân ngoah toong mut chu Dống Sang Aroâiq. Alới pũp moat asễng chu cutễq, cớp bữn poang ang‑ữr tễ chớc Yiang Sursĩ sapáh yỗn alới hữm.
7Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 8“Cóq mới ĩt ralỡng ca ỡt coah moat Hĩp Parnai Parkhán; chơ cóq mới cớp Arôn arô nheq tữh cũai proai. Cớp pai chóq côl tamáu yáng moat tỗp alới, chơ lứq bữn dỡq loŏh carsễt tễ ki. Ngkíq anhia têq bữn dỡq tễ côl ki, dŏq máh cũai proai cớp máh charán anhia bữn nguaiq.”
9Chơ Môi-se ĩt ralỡng cớp loŏh pỡq machớng Yiang Sursĩ atỡng án.
10Môi-se cớp Arôn parỗm máh cũai proai yỗn ỡt yáng moat tamáu côl, chơ Môi-se pai neq: “Nheq tữh anhia ca táq choac ơi, cóq anhia tamứng! Nŏ́q, cóq hếq ĩt dỡq tễ côl nâi yỗn anhia nguaiq tỡ?”
11Chơ Môi-se acŏ́q ralỡng achỗn cớp côq tamáu côl bar taláp, chơ bữn dỡq loŏh sa‑ữi lứq. Ngkíq nheq tữh cũai cớp charán bữn nguaiq.
12Ma Yiang Sursĩ tếq Môi-se cớp Arôn neq: “Cỗ anhia bữn ŏ́c sa‑âm bĩq, anhia tỡ bữn yám noap chớc cứq yáng moat máh cũai proai; ngkíq anhia tỡ têq dững tỗp alới mut chu cutễq cứq khoiq par‑ữq yỗn.”
13Ranáq nâi bữn cỡt tâng Mê-ri-ba, la ntốq cũai proai I-sarel bubéq-bubưp chóq Yiang Sursĩ, cớp bân ntốq Yiang Sursĩ sapáh yỗn alới hữm án la bráh o lứq.

Cũai Ê-dôm Tỡ Yỗn Cũai I-sarel Pỡq Pha Cutễq Alới

14Môi-se ớn cũai ranễng pỡq tễ vil Cadet, chơ pau atỡng yỗn puo cũai Ê-dôm neq: “Sễm ai anhia tỗp I-sarel atỡng neq: Anhia dáng chơ máh ŏ́c túh arức cũai I-sarel ramóh. 15Achúc achiac hếq ỡt tâng cruang Ê-yip-tô sa‑ữi cumo. Tỗp Ê-yip-tô táq túh coat lứq tỗp achúc achiac hái, dếh tỗp hếq hỡ. 16Toâq tỗp hếq nhiam nhit sễq Yiang Sursĩ chuai, án sâng sưong hếq cuclỗiq cucling; chơ án ớn muoi noaq ranễng ayông tỗp hếq loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Sanua tỗp hếq ỡt dỡ tâng vil Cadet, cheq raloan cruang anhia. 17Ngkíq hếq sễq pỡq pha cutễq cruang anhia, têq tỡ? Tỗp hếq cớp máh charán hếq tỡ bữn veh loŏh tễ rana, tỡ la mut tâng sarái tỡ la nưong nho anhia. Cớp tỗp hếq tỡ bữn nguaiq dỡq tễ chữong anhia. Nheq tữh hếq sễq pỡq tâng rana put cruang anhia sâng.”
18Máh cũai Ê-dôm ta‑ỡi neq: “Tỗp hếq tỡ bữn pruam yỗn tỗp anhia pỡq pha raloan cruang cutễq hếq! Khân tỗp anhia mut clốq, tỗp hếq ễ dững poâl pỡq chíl tỗp anhia.”
19Cũai proai I-sarel pai neq: “Máh tỗp hếq sễq pỡq pha rana put sâng. Khân hếq tỡ la charán hếq ma nguaiq dỡq anhia, ki tỗp hếq sễq culáh práq yỗn anhia. Ma tỗp hếq sễq pỡq pha cutễq cruang anhia sâng.”
20Ma cũai proai Ê-dôm ta‑ỡi neq: “Hếq tỡ bữn pruam yỗn anhia pỡq pha!”
 Chơ tỗp alới dững poâl tahan bán rêng lứq loŏh chíl cũai proai I-sarel.
21Cỗ tian máh cũai proai Ê-dôm tỡ yỗn máh cũai proai I-sarel pỡq pha cruang cutễq alới, ngkíq yuaq cũai proai I-sarel veh pỡq rana canŏ́h ễn.

Arôn Cuchĩt

22Nheq tữh cũai I-sarel loŏh tễ vil Cadet, chơ pỡq toâq pỡ cóh Hor, 23cheq cớp raloan cruang Ê-dôm. Tâng ntốq ki Yiang Sursĩ táq ntỡng cớp Môi-se cớp Arôn neq: 24“Arôn tỡ dáng bữn mut chu cruang cutễq cứq khoiq par‑ữq yỗn cũai proai I-sarel. Án lứq cuchĩt, yuaq anhia bar náq tỡ bữn táq puai ŏ́c cứq patâp bo anhia ỡt pỡ Mê-ri-ba. 25Cóq mới dững Arôn cớp con samiang án, ramứh E-lia-sơ, chỗn pỡ cóh Hor. 26Ỡt ntốq ki cóq mới tũot aloŏh chíq tampâc tếc cũai tễng rit sang tễ Arôn; chơ asớp yỗn E-lia-sơ ễn. Arôn lứq cuchĩt pỡ ntốq ki.”
27Môi-se táq puai machớng Yiang Sursĩ ớn. Alới chỗn pỡ cóh Hor choâng moat nheq tữh cũai proai, 28cớp án tũot tampâc chớc cỡt cũai tễng rit sang tễ tỗ Arôn. Chơ án asớp yỗn E-lia-sơ ễn. Arôn cuchĩt tâng anũol cóh ki; chơ Môi-se cớp E-lia-sơ sễng tễ cóh. 29Toâq nheq tữh cũai proai I-sarel dáng Arôn khoiq cuchĩt chơ, ngkíq alới pruam tanúh yỗn án nheq pái chít tangái.