27

Tỗp Con Mansễm Sê-lô-phahat

1Alới sỡng náq Mah-la, Nô-ê, Hôc-la, Mil-ca, cớp Tir-sa la con mansễm Sê-lô-phahat con samiang Hê-phêr, châu Ki-liat, chễ Makir, cớp cho Ma-nasê con samiang Yô-sep. 2Tỗp mansễm nâi tayứng yáng moat Môi-se cớp E-lia-sơ, án ca sốt máh cũai tễng rit sang, cớp bữn máh cũai sốt canŏ́h dếh cũai proai ỡt bân ngoah toong mut Dống Sang Aroâiq. Alới rasễq neq: 3“Mpoaq tỗp hếq khoiq cuchĩt tâng ntốq aiq, ma án ŏ́q loâng con samiang. Án tỡ cỡn tễ tỗp Cô-ra ca táq ranáq sâuq chóq Yiang Sursĩ, ma án cuchĩt cỗ tian ŏ́c lôih án bữm. 4Cỗ nŏ́q ramứh mpoaq tỗp hếq ma pứt tháng tễ cũai I-sarel, cỗ tian án ŏ́q con samiang? Sễq anhia yỗn tỗp hếq bữn ndỡm cutễq parnơi cớp sễm ai mpoaq hếq nứng!”
5Môi-se dững partoâq máh ranáq nâi pỡ Yiang Sursĩ. 6Chơ Yiang Sursĩ atỡng án neq: 7“Máh con cumũr Sê-lô-phahat pai pĩeiq lứq. Cóq mới yỗn tỗp alới bữn tê cutễq parnơi cớp sễm ai tŏ́ng toiq mpoaq alới. Pún Sê-lô-phahat, ki chiau yỗn tỗp alới. 8Cóq mới atỡng cũai proai I-sarel neq: Khân bữn muoi noaq cũai samiang ma cuchĩt, ma án ŏ́q con samiang, cóq chiau mun án yỗn pỡ con cumũr án ễn ndỡm. 9Khân án ma ŏ́q con mansễm, cóq anhia chiau máh mun ki pỡ sễm ai án ễn ndỡm. 10Ma khân án ŏ́q ai tỡ la a‑ễm, cóq mới chiau pỡ sễm ai mpoaq án ễn ndỡm mun ki. 11Ma khân mpoaq án la ŏ́q tê sễm ai, cóq mới chiau máh mun ki pỡ tŏ́ng toiq cheq lứq, yỗn alới ki ễn ndỡm. Cóq máh cũai proai I-sarel táq puai phễp rit cứq patâp nâi, yuaq cứq la Yiang Sursĩ anhia.”

Rưoh Yô-sũa Pláih Môi-se

12Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Cóq mới chỗn chu cóh Aba-rim, chơ tapoang nhêng chu máh cutễq cứq ễ chiau yỗn cũai I-sarel. 13Toâq mới bữn hữm chơ, mới lứq cuchĩt machớng Arôn ai mới tê, 14yuaq anhia bar náq sễm ai tỡ bữn trĩh máh parnai cứq atỡng bo anhia ỡt tâng ntốq aiq Sin. Bo proai I-sarel bubéq-bubưp chóq cứq tâng ntốq Mê-ri-ba ki, mới calỡih táh chớc blễng cứq choâng moat tỗp alới.” (Dỡq mec Mê-ri-ba la ỡt tâng ntốq Cadet pỡ ntốq aiq Sin.)
15Môi-se câu neq: 16“Cucốh Yiang Sursĩ ơi! Anhia la Yiang Sursĩ ca tễng dũ ramứh tamoong. Cứq sễq anhia rưoh manoaq cũai dŏq ayông máh cũai proai nâi. 17Cớp têq án ayông tỗp alới pỡq rachíl, dŏq yỗn cũai proai anhia tỡ bữn cỡt ariang máh cữu ŏ́q cũai mantán bán.”
18Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Cóq mới pỡq coâiq Yô-sũa con samiang Nun; án la cũai roan rangoaiq, cớp têq án ayông máh cũai proai nâi. Cóq mới satoaq atĩ tâng plỡ án, táq tếc mới chóh án yỗn cỡt cũai sốt. 19Yỗn án loŏh tayứng choâng moat E-lia-sơ, la cũai tễng rit sang, cớp choâng moat nheq tữh cũai proai. Ỡt tâng ki cóq mới atỡng yỗn cũai canŏ́h dáng án ễn cỡt sốt nheq tữh tỗp alới pláih mới. 20Cóq mới chiau muoi pún chớc mới yỗn án, dŏq nheq tữh cũai proai I-sarel trĩh parnai án. 21Cớp án têq poâng E-lia-sơ, la cũai tễng rit sang, toâq án chuaq yoc ễ dáng ngê cứq na tâc Urim cớp Thumim. Nheq tữh nâi la ranáq E-lia-sơ dŏq ayông Yô-sũa cớp máh cũai proai I-sarel.”
22Môi-se táq puai máh santoiq Yiang Sursĩ ớn án táq. Chơ án yỗn Yô-sũa loŏh tayứng yáng moat E-lia-sơ, la cũai tễng rit sang, cớp yáng moat máh cũai proai hỡ. 23Chơ án satoaq atĩ tâng plỡ Yô-sũa, cớp pau atỡng án chóh Yô-sũa cỡt sốt pláih án, riang Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ.