5

Cũai Ca Tỡ Bữn Bráh Puai Rit

1Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 2“Cóq mới ớn máh cũai I-sarel yỗn alới tuih aloŏh máh cũai tễ ntốq anhia ỡt la neq: Máh cũai a‑ĩ tâng ngcâr ca têq tớt cũai canŏ́h, tỡ la bữn dỡq hoi loŏh tễ tỗ, tỡ la tỡ bữn bráh puai rit cỗ alới satoaq sac cumuiq. 3Cóq anhia tuih aloŏh máh cũai nâi tễ ntốq anhia ỡt, tỡ bữn pai mansễm tỡ la samiang. Táq ngkíq, dŏq alới tỡ bữn dững atoâq ŏ́c tỡ bữn bráh puai rit toâq pỡ ntốq cứq ỡt tâng mpứng dĩ máh cũai proai cứq.”
4Cũai proai I-sarel trĩh máh parnai Yiang Sursĩ patâp alới; chơ alới tuih aloŏh nheq máh cũai bữn a‑ĩ ngkíq tễ ntốq alới ỡt.

Ranáq Pláih Loah Toâq Táq Lôih Chơ

5Yiang Sursĩ atỡng Môi-se yỗn chiau 6máh santoiq tĩeih atỡng pỡ cũai proai I-sarel. Toâq bữn cũai aléq ma tỡ bữn táq pĩeiq chóq Yiang Sursĩ, tỡ la táq sâuq chóq yớu, 7án cóq ngin lôih, cớp culáh loah dũ kia pỡ cũai ca án khoiq táq lôih, cớp tữm ễn bar chít pún tễ muoi culám pún. 8Khân cũai án táq ma cuchĩt, cớp ŏ́q sễm ai roap máh kia tễ panôiq, ki cóq án chiau práq ki dŏq pỡ cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. Ma cũai ca táq lôih cóq chiau sang dếh muoi lám cữu tôl hỡ, dŏq táq rit pupứt lôih án. 9Dũ ramứh crơng cũai proai I-sarel dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ cỡt khong cũai tễng rit sang ca táq rit ki. Noâng ống charán bốh sang sâng tỡ bữn cỡt khong cũai tễng rit sang. 10Cũai tễng rit sang dũ náq cóq roap ĩt crơng chiau sang ki cỡt khong án.

Cayac Mumu Lacuoi Cooc Noau

11Yiang Sursĩ patâp Môi-se 12-13yỗn án atỡng santoiq nâi yỗn cũai proai I-sarel. Cŏh lơ bữn samiang tũn lacuoi án tỡ bữn tanoang cớp cooc samiang canŏ́h; ma án tỡ bữn dáng raloaih, cỗ lacuoi án cutooq dŏq, la tỡ bữn noau hữm tếc, cớp tỡ bữn noau ramóh bo alới táq lôih. 14Ma khân samiang ki chanchớm lacuoi án tỡ bữn tanoang, pĩeiq lacuoi án táq lôih ma tỡ bữn, 15cóq cayac ki dững lacuoi án toâq pỡ cũai tễng rit sang. Cớp cóq án dững bỗt bali muoi ki-lô dŏq chiau sang; ma án tỡ têq hĩng dỡq nsễng o‑li‑vê chóq tâng bỗt ki, tỡ la aríh crơng phuom tâng pỡng bỗt ki, yuaq ranáq nâi la ranáq chiau sang máh thữ racáu tễ ŏ́c tỡ yũah dáng samoât dŏq yỗn manoaq dáng raloaih tễ manoaq.
16Cũai tễng rit sang cóq dững mansễm ki tayứng yáng moat prông sang. 17Chơ cóq án hĩng dỡq tễ prông sang tâng aluoi cutễq, cớp ĩt phốn cutễq tễ Dống Sang Aroâiq yữi chóq tâng dỡq. 18Moâm ki, cũai tễng rit sang leh sóc mansễm ki khoiq nhuom, cớp ĩt bỗt cayac án dững chiau sang, chơ chóq tâng rabỗc atĩ mansễm ki. Ma cũai tễng rit sang ki cóq yống tangan dỡq sarnéng ca bữn santoiq pupap. 19Chơ cũai tễng rit sang pai santoiq thễ dũan, cớp yỗn mansễm ki pruam neq: “Khân mới tỡ bữn cooc noau, ki mới lứq bữn vớt tễ dỡq ntáng nâi. 20Ma khân mới khoiq cooc noau, ki sễq Yiang Sursĩ táq yỗn ramứh mới cỡt ŏ́c pupap tâng tỗp mới bữm. 21Cớp sễq yỗn án táq sarcar mới cỡt cadễng cớp púng mới cỡt áih. 22Sễq yỗn dỡq sarnéng mut tâng púng mới táq yỗn púng mới cỡt áih, dếh táq yỗn dống carnễn mới cỡt cadễng tê.”
 Chơ mansễm ki ta‑ỡi neq: “Pĩeiq! Sễq Yiang Sursĩ táq ngkíq ơiq!”
23Chơ cũai tễng rit sang cóq chĩc santoiq pupap; chơ alốq tâng dỡq sarnéng toau chữq ŏ́c pupap ki cỡt pứt nheq. 24Nhũang án ĩt dỡq sarnéng yỗn mansễm ki nguaiq, la dỡq têq táq yỗn mansễm cỡt a‑ĩ, 25cũai tễng rit sang cóq ĩt tễ atĩ mansễm ki bỗt cayac án dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ pỡ prông sang. 26Chơ cóq án cupoau bỗt ki muoi carpỗt dững bốh tâng prông sang, táq tếc chiau sang bỗt ki yỗn Yiang Sursĩ. Moâm ki, cóq án ĩt dỡq sarnéng yỗn mansễm ki nguaiq. 27Khân mansễm ki khoiq cooc noau, dỡq ki táq yỗn án cỡt a‑ĩ ntâng, púng áih, cớp sarcar cỡt sangot khỗ nheq. Cớp ramứh án lứq cỡt ŏ́c pupap tâng tỗp án bữm. 28Ma khân mansễm ki tỡ bữn cooc noau, án têq vớt tễ ŏ́c túh coat nâi; chơ án têq bữn con.
29Nâi la phễp rit tễ manoaq samiang mumu lacuoi án cooc noau. 30Mansễm ki cóq tayứng choâng moat prông sang yáng moat Yiang Sursĩ dŏq cũai tễng rit sang táq rit nâi. 31Ma khân pĩeiq án táq lôih, cayac án vớt tễ ŏ́c lôih, ma lacuoi ki cóq roap tôt tễ Yiang Sursĩ.