23

1Balam atỡng Balac neq: “Cóq anhia táq prông sang yỗn hếq tapul prông, cớp dững tapul lám ntroŏq tangcáh cớp tapul lám cữu tôl yỗn hếq.”
2Balac táq puai riang santoiq Balam atỡng. Chơ alới bar náq chiau sang máh ntroŏq tangcáh cớp máh cữu tôl, muoi ramứh muoi lám tâng dũ prông sang. 3Chơ Balam pai chóq Balac neq: “Cóq anhia ỡt tayứng cheq crơng sang khong anhia bữm nơ! Ma hếq ễ pỡq nhêng Yiang Sursĩ yỗn hếq ramóh án, ma tỡ bữn. Chơ hếq ễ píh atỡng yỗn anhia dáng tê, ntrớu Yiang Sursĩ atỡng hếq.”
 Chơ Balam pỡq pỡ anũol cóh manoaq án toâp.
4Yiang Sursĩ toâq ramóh Balam. Balam atỡng Yiang Sursĩ neq: “Cứq khoiq táq prông sang tapul prông. Moâm ki cứq kiac máh ntroŏq tangcáh cớp máh cữu tôl, chơ dững chóq tâng dũ lám prông.”
5Yiang Sursĩ atỡng Balam máh santoiq án cóq pai, cớp Yiang Sursĩ yỗn án píh chu loah pỡ Balac yỗn án dáng tê máh santoiq Yiang Sursĩ atỡng án. 6Ngkíq, án píh loah pỡ Balac ca ỡt yáng coah prông sang, dếh máh cũai sốt tỗp Mô-ap hỡ. 7Chơ Balam atỡng sacoâiq neq: “Balac la puo cũai Mô-ap dững cứq toâq pỡ nâi tễ Si-ri, la cruang cóh ỡt coah angia mandang loŏh. Cớp Balac ớn neq: ‘Sễq mới toâq pupap máh cũai proai I-sarel tang cứq!’
8“Nŏ́q têq cứq pupap cũai Yiang Sursĩ tỡ bữn pupap? Tỡ la pai tỡ o chóq cũai Yiang Sursĩ tỡ bữn pai tỡ o? 9Cứq têq hữm alới tễ anũol cóh sarỡih, cớp cứq têq nhêng alới cỗ nhơ anũol cóh ki hỡ. Alới la tỗp miar tễ cũai canŏ́h; cớp alới dáng tê la tỗp alới khoiq bữn ŏ́c bốn puan clữi nheq tễ cruang canŏ́h. 10Tŏ́ng toiq I-sarel cỡt riang phốn cutễq, sa‑ữi lứq toau tỡ rơi ngih noâng. Sễq yỗn cứq cuchĩt machớng cũai proai Yiang Sursĩ. Sễq yỗn cứq cuchĩt ien khễ, machớng cũai tanoang o tê.”
11Balac ta‑ỡi án neq: “Cỗ nŏ́q mới táq chóq cứq ngkíq? Cứq ớn mới toâq pỡ nâi la yỗn mới pupap máh cũai par‑ũal cứq. Ma nŏ́q mới câu ŏ́c bốn yỗn tỗp alới?”
12Án ta‑ỡi neq: “Hếq têq pai ống santoiq Yiang Sursĩ yỗn hếq pai sâng.”

Balam Atỡng Sacoâiq Trỗ Bar

13Ma Balac atỡng Balam neq: “Mới cóq pỡq cớp cứq pỡ ntốq canŏ́h; ỡt ntốq ki mới bữn hữm cũai I-sarel bĩq náq sâng. Tâng ntốq ki cóq mới pupap tỗp alới chuai cứq.”
14Chơ Balac dững Balam pỡq chu ruang Sô-phim, tâng anũol cóh Pit-ca. Ỡt ntốq ki án táq tapul lám prông sang, dŏq chiau sang máh ntroŏq tangcáh cớp máh cữu tôl tâng dũ prông.
15Balam atỡng Balac neq: “Anhia cóq tayứng cheq crơng chiau sang khong anhia bữm; ma hếq ễ pỡq ramóh Yiang Sursĩ pỡ tíh.”
16Yiang Sursĩ toâq ramóh Balam, cớp atỡng án máh santoiq án yoc ễ pai. Moâm ki, Yiang Sursĩ ớn Balam pỡq atỡng Balac máh parnai án khoiq atỡng yỗn pai. 17Yuaq ngkíq, Balam chu loah pỡ Balac, chơ ramóh loah án ỡt tayứng cheq prông chiau sang, dếh máh cũai sốt tỗp Mô-ap hỡ. Balac blớh án neq: “Ntrớu Yiang Sursĩ atỡng chóq mới?”
18Chơ Balam atỡng sacoâiq neq: “Puo Balac con samiang Si-pôr ơi! Cóq anhia tamứng máh santoiq cứq ễ atỡng. 19Yiang Sursĩ tỡ bữn ariang cũai dốq táq ntỡng lauq. Yiang Sursĩ tỡ nai rapĩen sarnớm ariang cũai dốq rapĩen. Toâq Yiang Sursĩ par‑ữq ramứh ntrớu, án lứq yỗn ramứh ki cỡt. Toâq Yiang Sursĩ pai, án lứq táq. 20Yiang Sursĩ atỡng cứq câu ŏ́c bốn. Toâq án ễ satốh ŏ́c bốn, cứq tỡ têq catáng án. 21Cứq dáng la chumát máh cũai I-sarel tỡ bữn túh ngua ntrớu noâng, yuaq Yiang Sursĩ, Ncháu alới, ỡt níc cớp alới. Alới lứq pau atỡng tễ án la puo alới. 22Yiang Sursĩ khoiq dững alới loŏh tễ cruang Ê-yip-tô. Yiang Sursĩ toâp chíl chuai alới; án rêng lứq machớng sangũr cruang. 23Tỡ bữn ramoon ntrớu, tỡ la ngê parnân ntrớu, ma têq ĩt dŏq chíl cũai proai I-sarel. Sanua, bữn máh cũai ễ pai neq tễ cũai I-sarel: ‘Nhêng tíh! Nhêng máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq táq!’ 24Cũai proai tỗp nâi yuor achỗn, rêng machớng cula samín; án tỡ bữn rlu toau toâq án háq cha sâiq dũ ramứh ca cỡt crơng sana án, cớp án nguaiq aham alới ca án khoiq cáp cuchĩt.”
25Chơ Balac pai chóq Balam neq: “Tam mới tỡ ễq pupap cũai proai I-sarel, ma sễq mới chỗi câu noâng ŏ́c bốn yỗn alới!”
26Balam ta‑ỡi Balac neq: “Hếq khoiq atỡng anhia chơ, pĩeiq tỡ? Hếq cóq atỡng dũ ramứh Yiang Sursĩ ớn hếq atỡng.”

Balam Atỡng Sacoâiq Trỗ Pái

27Balac pai chóq án neq: “Cóq mới pỡq cớp cứq nâi; cứq ễ ayông mới pỡq chu ntốq canŏ́h ễn. Cŏh lơ tâng ntốq ki Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm yỗn mới pupap tỗp alới.”
28Ngkíq, án dững Balam pỡq chu anũol cóh Pê-or, la ntốq têq tapoang hữm chu ntốq aiq. 29Balam atỡng Balac neq: “Cóq anhia táq prông sang tâng ntốq nâi tapul prông yỗn hếq. Chơ dững tapul lám ntroŏq tangcáh cớp tapul lám cữu tôl pỡ nâi.”
30Ngkíq Balac táq puai máh santoiq Balam atỡng. Án dững tapul lám ntroŏq tangcáh cớp tapul lám cữu tôl, cớp chiau sang tâng dũ lám prông sang.