21

Cũai Proai I-sarel Bữn Chíl Riap Cũai Proai Cana-an

1Toâq puo tỗp Cana-an ca ỡt tâng vil Arat, coah angia pưn raloan cruang ki, bữn sâng tỗp proai I-sarel ntôm pỡq tâng rana chu vil Atha-rim. Ngkíq án dững máh tahan loŏh chíl tỗp alới; cớp án bữn cỗp cũai tễ tỗp alới. 2Chơ máh cũai I-sarel parkhán chóq Yiang Sursĩ neq: “Khân anhia ma táq yỗn tỗp hếq chíl riap máh cũai nâi, ki tỗp hếq ễ chiau sang tỗp alới pỡ talang atĩ anhia na talốh táh nheq dũ vil alới ỡt.”
3Yiang Sursĩ sâng máh santoiq tỗp I-sarel parkhán ngkíq. Chơ Yiang Sursĩ chuai tỗp alới chíl riap máh cũai Cana-an. Yuaq ngkíq, cũai proai I-sarel ma talốh táh nheq dũ vil cũai ki; chơ amứh cruang ki ramứh tamái ễn la Hor-ma.

Môi-se Tooc Sapoan Táq Rup Cusân

4Cũai proai I-sarel loŏh tễ cóh Hor, chơ alới tayoâq pỡq chu angia dỡq mưt Cusâu ễ tayáh viel coah raloan cutễq tỗp Ê-dôm. Ma bo alới pỡq tâng rana, máh cũai proai cỡt pê pahỡm tỡ riap chĩuq noâng, 5cớp alới bubéq-bubưp chóq Yiang Sursĩ cớp chóq Môi-se hỡ, pai neq: “Cỗ nŏ́q anhia ma dững aloŏh tỗp hếq tễ cruang Ê-yip-tô yỗn hếq cuchĩt pỡ mpứng dĩ ntốq aiq, ŏ́q sana cha cớp dỡq nguaiq? Máh tỗp hếq tỡ rơi chĩuq noâng crơng sana tỡ ễm nâi!”
6Chơ Yiang Sursĩ táq yỗn cusân pla toâq tot cũai proai I-sarel cuchĩt sa‑ữi lứq. 7Máh cũai proai pỡq ramóh Môi-se cớp pai neq: “Tỗp hếq khoiq táq lôih cỗ bubéq-bubưp chóq Yiang Sursĩ cớp chóq anhia hỡ. Sanua sễq anhia câu chuai, yỗn Yiang Sursĩ atũih chíq máh cusân yỗn pỡq toâp.”
 Ngkíq Môi-se câu sễq loah sĩa yỗn tỗp alới.
8Chơ Yiang Sursĩ atỡng Môi-se táq muoi lám rup cusân toâq sapoan, cớp ayŏ́ng dŏq tâng tanũl. Toâq cusân tot cũai, khân cũai ki tapoang nhêng chu rup cusân, ki án cỡt bán toâp. 9Ngkíq Môi-se tooc sapoan táq rup cusân, chơ ayŏ́ng dŏq tâng tanũl. Cũai aléq ma pĩeiq cusân tot, khân án tapoang nhêng chu rup cusân sapoan ki, án cỡt bán toâp.

Tỗp I-sarel Pỡq Pỡ Cruang Mô-ap

10Tỗp I-sarel atỡi ễn ntốq ỡt; alới ỡt dỡ pỡ ntốq Ô-bôt. 11Toâq tỗp alới loŏh tễ Ô-bôt, alới ỡt dỡ pỡ ntốq rangual, ramứh Aba-rim. Vil nâi ỡt tâng ntốq aiq, coah moat mandang loŏh cruang cũai Mô-ap. 12Vớt ki, tỗp alới pỡq ỡt dỡ cheq avúng Sê-rêt. 13Tễ avúng Sê-rêt tỗp alới atỡi pỡq ỡt dỡ kễng crỗng Ar-nôn, pỡ ntốq aiq toâq pỡ raloan cruang cũai Amô-rit. (Dỡq crỗng Ar-nôn ỡt mpứng dĩ raloan cruang Mô-ap cớp cruang Amô-rit.) 14Cỗ ngkíq, pơ saráq atỡng tễ ranáq rachíl khong Yiang Sursĩ, ma pai neq: “…vil Vahep pỡ ntốq Suphah, cớp máh avúng cóh, crỗng Ar-nôn, 15cớp máh anũol cóh cuti toâq pỡ vil Ar cớp raloan cruang Mô-ap.”
16Tễ ntốq ki, tỗp alới pruam tayáh pỡq tâng rana toau toâq pỡ ntốq ramứh Bê-ễr. Tâng ntốq ki Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Cóq mới arô nheq tữh cũai proai I-sarel yỗn toâq rôm parnơi, cứq ễ yỗn tỗp alới bữn dỡq nguaiq.”
17Chơ, cũai proai I-sarel ũat cansái neq:

  “Ơ dỡq chữong ơi! Sễq mới loŏh chái!
  Hếq táq ntỡng cớp dỡq chữong ki na parnai ũat.
  18Hếq ũat tễ dỡq chữong cũai ayông khoiq píq,
  dếh puo píq toâq ralỡng yễng, cớp cũai proai hỡ píq toâq ralỡng alới.”
 Chơ tỗp alới dễq tễ ntốq aiq ki atỡi chu ntốq Ma-tana ễn.
19Tễ Ma-tana alới toâq pỡ Naha-liel, cớp tễ Naha-liel toâq pỡ Bamôt, 20tễ Bamôt toâq avúng cóh tâng cruang Mô-ap, coah pưn anũol cóh Pit-ca, tapoang tễ cóh ki têq hữm ntốq aiq.

Môi-se Chíl Riap Puo Si-hôn Cớp Puo Oc

21Chơ cũai proai I-sarel ớn cũai ranễng pỡq atỡng Si-hôn, puo cũai Amô-rit, neq: 22“Sễq achuaih yỗn tỗp hếq pỡq pha cruang cutễq achuaih. Tỗp hếq cớp máh charán ễ pỡq ống tâng rana sâng, tỡ bữn mut chu sarái tỡ la nưong nho anhia, cớp tỡ bữn nguaiq dỡq tễ dỡq chữong achuaih. Ma tỗp hếq sễq pỡq ống tâng rana put, toau yỗn vớt cruang achuaih.”
23Ma Si-hôn tỡ yỗn cũai proai I-sarel pỡq pha cruang án. Cớp án parỗm máh cũai poâl, chơ alới loŏh pỡq chíl cũai proai I-sarel tâng vil Yahat. 24Ma cũai proai I-sarel bữn cachĩt sa‑ữi lứq máh cũai poâl ki pỡ ntốq rachíl. Cớp alới cheng ĩt nheq cruang cutễq cũai ki, noap tễ angia crỗng Ar-nôn toau toâq crỗng Yaboc, cớp toau toâq pỡ raloan cruang tỗp Amôn sâng, yuaq tỗp Amôn ki curiaq catáng raloan cruang alới khâm lứq. 25Yuaq ngkíq, máh cũai I-sarel ma toâq cheng ĩt dũ vil khong cũai Amô-rit, dếh vil Hê-sabôn cớp dũ vil cớt mpễr ki hỡ. Chơ alới ỡt loâng tâng ntốq ki. 26Hê-sabôn la vil toâr khong Si-hôn, puo cũai Amô-rit. Án khoiq chíl riap puo Mô-ap thrap nhũang, chơ án ễn táq sốt máh cruang cutễq ki yỗn toau toâq pỡ crỗng Ar-nôn. 27Yuaq ngkíq, bữn máh cũai ũat cansái ũat neq:

  “Sễq mơi anhia toâq pỡ Hê-sabôn, la vil toâr khong puo Si-hôn!
  Dŏq atức cớp táq loah tamái máh ntốq khoiq rúng ralốh.
  28Yuaq bữn muoi trỗ tâng vil Hê-sabôn nâi,
   poâl tahan Si-hôn pỡq chíl ariang pla ũih taluam cat nheq vil Ar tâng cruang Mô-ap,
  cat dếh cũai Ar-nôn ca ỡt tâng cóh cỡt plur nheq.
  29Bap lứq toâq pỡ anhia la cũai Mô-ap!
  Ơ anhia ca sang yiang Khê-môt ơi!
   Anhia khoiq cỡt ralốh chơ!
  Yiang tỗp anhia khoiq táq yỗn anhia lúh pláh chap nheq.
  Cớp mansễm tễ tỗp anhia khoiq cỡt cũai sũl yỗn puo tỗp Amô-rit.
  30Ma sanua, máh tỗp con châu anhia cỡt cuchĩt;
   cuchĩt radốc racơng tâng rana, tễ vil Hê-sabôn toau toâq vil Di-bôn,
   tễ vil Nasim toau toâq pỡ vil Nô-pha, la ntốq raloan cheq cớp vil Mê-daba.”
31Yuaq ngkíq, máh cũai proai I-sarel ma bữn ỡt níc tâng cruang cũai Amô-rit. 32Chơ Môi-se ớn cũai pỡq tutuaiq nhêng cỡt nŏ́q tâng rana put, ien ễ mut chíl vil Yasơ. Cũai proai I-sarel chíl riap vil toâr ki cớp máh vil cớt ỡt mpễr ki, cớp alới tuih aloŏh nheq máh cũai proai Amô-rit ca ỡt tâng vil ki.
33Moâm ki cũai I-sarel veh chu rana pỡq pỡ vil Basan. Ma Oc, puo Basan dếh máh tahan án loŏh ễ rachíl tỗp I-sarel tâng ntốq Ê-darê. 34Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: “Chỗi ngcŏh puo Oc; cứq ễ yỗn mới chíl riap puo nâi, dếh máh cũai proai án hỡ; chơ cruang ki cỡt khong anhia ễn. Cóq mới táq chóq Oc machớng mới khoiq táq chóq Si-hôn, puo tỗp Amô-rit, án ca sốt tâng vil toâr Hê-sabôn.”
35Yuaq ngkíq, cũai proai I-sarel bữn cachĩt puo Oc, cớp máh con samiang án. Alới bữn cachĩt dếh máh cũai proai hỡ, tỡ bữn noau têq tamoong noâng; chơ alới ễn táq sốt cruang cutễq ki.