3

Cuộc đoán phạt quân thù

1Vì này, trong những ngày ấy - tức là thời kỳ Ta đem dân lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem về nước - 2Ta cũng sẽ tập họp tất cả các dân tộc và đem họ xuống thung lũng Giô-sa-phát. Ta sẽ lập phiên tòa xét xử các dận tộc ấy về tội làm tản lạc dân Ta - tức cơ nghiệp Ta - ra khắp các nước và chia nhau đất nước của Ta. 3Họ dám bắt thăm lãnh phần từng người Y-sơ-ra-ên đem về làm nô tỳ, đổi thanh niên lấy gái mãi dâm, bán thiếu nữ đế lấy tiền mua rượu uống cho say khướt. 4Ty-sơ và Si-đôn! Tại sao các ngươi không can thiệp? Các thành phố Phi-li-tin! Có phải các ngươi muốn báo thù ta không? Hãy coi chừng! Ta sẽ đoán phạt cách nhanh chóng và đổ lại trên đầu các ngươi những điều ác các ngươi đã đối xử với dân Ta.
5Các ngươi đã cướp bạc vàng và bảo vật của Ta chở về cất trong các đền thờ thần tượng. 6Các ngươi bán dân Ta cho người Hy-lạp để họ đem đi biệt tích. 7Nhưng Ta sẽ đem dân Ta về cố quốc dù các ngươi bán họ tận các xứ xa xôi. Ta sẽ báo trả các ngươi tội ác các ngươi đã phạm. 8Ta sẽ bán con trai, con gái các ngươi cho dân Giu-đa. Họ sẽ bán chúng cho dân Sa-bê, một dân tộc ở rất xa." Chúa Hằng Hữu phán vậy.
9Hãy công bố khắp thế giói: "Chuẩn bị chiến tranh! Tổng động viên! Tập trung quân đội! 10Chế tạo khí giới! Biến kỹ thuật thời bình thành kỹ thuật thời chiến tranh! Cả những người yếu đuối cũng hãy hô to: "Ta là chiến sĩ!" 11Tất cả các dân tộc! Hãy tập trung và tiến công! Thưa Chúa, bây giờ xin Chúa cho quân đội Ngài kéo xuống! 12Chúa đáp: "Hãy triệu tập tất cả các nước và đưa xuống thung lũng Giô-sa-phát! Vì Ta sẽ ngồi trên Tòa án xét xử các dân tộc. 13Hãy đặt lưỡi hái vào, vì lúa đã chín! Hãy đến đạp nho vì máy ép đã đầy! Tội ác nặng nề của chúng chất chứa quá đầy đến nỗi trào ra như hồ chứa đầy tràn nước nho.
14Hàng triệu người chầu chực trong thung lũng Giô-sa-phát chờ giờ tuyên án. Vì ngày của Chúa gần đến, án lệnh được thi hành trong thung lũng, ngay sau phiên tòa.
15Mặt trời vụt tắt nắng. Ánh trăng bỗng mịt mờ. Các vì sao thôi chiếu sáng. 16Từ Đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, tiếng Chúa vang dội khắp hoàn vũ, rung chuyển cả mặt đất và bầu trời. Nhưng Chúa vẫn là nơi ẩn náu an toàn, là chiến lũy kiên cố cho con dân Chúa.

Phúc hạnh đời đời của dân Chúa.

17Lúc ấy, các con sẽ biết Ta là Chân Thần của các con, là Đấng ngự tại Si-ôn, Núi thánh Ta. Giê-ru-sa-lem sẽ được thánh hóa; các quân đội nước ngoài không bao giờ dám bén mãng tới nữa.
18Rượu nho sẽ chảy giọt từ các núi. Sữa sẽ trào ra từ các đồi. Nước dâng lên tràn đầy các dòng sông khô cạn của Giu-đa. Một ngọn suối phun ra từ Đền thờ Chúa và nhuần tưới thung lũng Si-tim. 19Ai-cập và Ê-đôm sẽ bị tàn phá vì họ đã dùng bạo lực đàn áp dân Giu-đa và giết người vô tội tỵ nạn trong nước họ. 20Nhưng Giu-đa sẽ tồn tại đời đời; Giê-ru-sa-lem sẽ vững vàng mãi mãi. 21Ta sẽ báo trả quân thù vì tội đổ huyết vô tội của dân Ta. Vì Ta là Chúa Hằng Hữu sẽ ngự tại Giê-ru-sa-lem cùng với dân Ta.