1

Cuộc đời hư ảo

1Lời của 'người Truyền đạo,' con Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên. 2Mọi việc trên đời đều vô nghĩa!
Mọi sự đều hư ảo, phù hoa!
3-7Con người làm lụng khó nhọc suốt đời để hưởng được gì?
Trái đất vẫn cứ tồn tại, lặng lẽ chứng kiến từng thế hệ trôi qua.
Mặt trời mọc, lặn, xoay vần không dứt. Gió thổi nam, thổi bắc, quanh đi vòng lại.
Sông đổ mãi vào biển nhưng biển chẳng hề đầy; hơi nước bay về nguồn, nước trử lại với dòng sông, sông lại đổ vào biển... "
8-11Vạn vật mỏi mòn không tả xiết.
Thế nhưng, nhìn mãi con người vẫn không chán, nghe mãi vẫn không nhàm.
Chẳng có gì mới dưới mặt trời. Việc gì đã xảy ra, sẽ còn tái diễn. Điều gì ta làm ngày nay, người xưa cũng đã làm rồi. Có sự việc nào mới mẻ đâu? Tất cả đã có từ ngàn xưa. Hôm nay ta chẳng nhớ việc xảy ra thời trước, thế hệ mai sau cũng chẳng buồn hồi tưởng việc ta làm hôm nay.
12-15Người Truyền đạo này làm vua Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem, hết lòng tìm kiếm ý nghĩa những sự việc trên đời để rồi thấy rằng cuộc đời chỉ là lao khổ, và mọi công trình của loài người thật vô nghĩa, chóng qua theo luồng gió thổi.
Đã sai quấy, làm sao có thể biến thành điều phải?
Đã thiếu hụt, làm sao có thể bổ sung?
16-18Tôi tự nhủ: "So với các tiên đế tại Giê- ru-sa-lem mình may mắn được học hỏi nhiều hơn. Kiến thức mình uyên thâm hơn các bậc tiền bối." Tôi cố gắng học hỏi để thành nhà hiền triết nhưng rồi qua kinh nghiệm tôi phải nhìn nhận: tìm kiếm khôn ngoan cũng chẳng khác gì đuổi theo luồng gió. Càng khôn ngoan càng lắm ưu phiền; trau giồi trí thức thêm nhiều khổ tâm.