GIU-ĐE

Chào thăm

1Tôi, Giu-đe, là em Gia-cơ và tôi tớ Chúa Cứu Thế Giê-xu,
Kính gửi các anh em tín hữu khắp nơi là những người được Thượng Đế lựa chọn và yêu thương.
2Cầu chúc anh em được thương xót, bình an và yêu thương dồi dào từ Thượng Đế.

Bảo vệ chân lý

3Anh em thân mến, trước kia tôi định viết cho anh em về ân cứu rỗi Thượng Đế ban cho chúng ta, nhưng nay, tôi thấy cần khuyên nhủ anh em hãy tích cực bảo vệ chân lý bất di bất dịch mà Thượng Đế ban cho dân Ngài một lần là đủ. 4Tôi nói vậy, vì có vài phần tử vô đạo trà trộn vào hàng ngũ anh em tuyên bố rằng sau khi tin Chúa, chúng ta muốn làm gì cũng được, không còn sợ Thượng Đế hình phạt nữa. Số phận bọn người đó đã được định đoạt từ lâu rồi, vì họ từ bỏ Đấng Chủ tể duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Thưởng phạt công bằng

5Tôi xin nhắc lại sự thật anh em đã biết: dù Chúa cứu cả một dân tộc ra khỏi Ai-cập, sau đó Ngài trừ diệt những kẻ không chịu tin cậy vâng phục Ngài. 6Anh em nên nhớ, những thiên sứ không chịu giữ địa vị của mình mà sa vào tội lỗi, đã bị Thượng Đế xiềng lại mãi mãi trong ngục tối để đợi ngày Phán xét. 7Cũng đừng quên hai thành phố Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thị trấn chung quanh đầy dẫy mọi thứ dâm ô, kể cả tình dục đồng giới. Các thành phố ấy đều bị lửa tiêu diệt và trở thành tấm gương cảnh cáo cho chúng ta biết có một hỏa ngục cháy đời đời để hình phạt tội nhân.

Bọn vô đạo

8Thế mà những kẻ lầm lạc kia cứ sống mãi cuộc đời gian ác, làm nhơ nhuốc thân thể, khinh bỉ mọi uy quyền và chế giễu cả các bậc tà linh cường bạo. 9Đến như Mi-ca-ên, là một trong những vị thiên sứ lớn nhất, khi tranh luận với Quỷ vương về thi hài Mai-sen, cũng chẳng dám nặng lời tố cáo mà chỉ nói: “Cầu Thượng Đế khiển trách ngươi”. 10Còn bọn này hễ điều gì không hiểu cũng đem ra nhạo cười chế giễu hết, như đám súc vật vô tri, bạ gì làm nấy, để rồi hủy hoại linh hồn mình.
11Thật khốn cho họ! Họ đã đi con đường sa đọa của Ca-in, vì ham lợi mà theo vết xe đổ của Ba-la-am và phản nghịch như Cô-rê để rồi bị tiêu diệt.
12Bọn đó ngồi dự tiệc yêu thương với anh em trong Hội thánh, như một vết nhơ giữa anh em, chỉ lo đùa giỡn cười cợt và ăn cho đầy bụng, chứ chẳng để ý gì đến người khác. Bọn họ cũng như đám mây bạt theo chiều gió không thể đổ mưa, hứa hẹn nhiều mà đem lại chẳng bao nhiêu, như cây ăn trái mà đến mùa lại không ra trái. Họ chẳng những hư vong, mà còn chết tới hai lần, đã bật rễ mất gốc, lại còn bị thiêu đốt.
13Họ để lại đằng sau những tủi nhục nhuốc nhơ như đám bọt biển bẩn thỉu trôi bập bềnh theo những lượn sóng tấp vào bờ. Họ vụt sáng như mảnh sao băng, để rồi vĩnh viễn rơi vào vùng tối tăm mù mịt.
14Hê-nóc, vị tổ bảy đời sau A-đam đã nói tiên tri về họ rằng: “Trông kìa, Chúa đang ngự đến với muôn triệu thánh đồ. 15Chúa sẽ đem bọn người vô đạo ra xét xử, sẽ phanh phui những hành vi chống nghịch Thượng Đế và những lời lẽ ngạo mạn họ nói phạm đến Ngài.”
16Lúc nào họ cũng ta thán, oán trách, theo đuổi dục vọng xấu xa, kiêu căng lớn lối, phỉnh nịnh người ta để lợi dụng.

Khuyên nhủ

17Anh em thân yêu, chắc anh em còn nhớ, các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng nói cho anh em biết rằng 18đến thời kỳ cuối cùng sẽ có những kẻ khinh bạc giễu cợt hết mọi thứ, chỉ biết sống theo dục vọng xấu xa. 19Họ hay gây chia rẽ xáo trộn, ưa nếp sống trần tục, vì không có Thánh Linh.
20Thưa anh em thân yêu, về phần anh em, hãy xây dựng cuộc sống thật vững mạnh trên nền tảng đức tin thánh thiện, hãy học tập cầu nguyện trong quyền năng Thánh Linh. 21Hãy ở luôn trong vòng tay yêu thương của Thượng Đế trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhân từ hoàn thành sự sống vĩnh cửu trong anh em.
22Hãy tỏ lòng thương xót những người phân tâm, dao động, 23đưa tay vực họ ra khỏi lửa. Đối với người khác, phải vừa thương vừa sợ, ghét cả những tấm áo bị tội lỗi họ làm ô uế.

Kết luận

24,25Cầu xin tất cả vinh quang đều quy về Thượng Đế duy nhất, Đấng cứu rỗi chúng ta do Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vâng, tất cả vinh quang, uy nghiêm, sức mạnh, quyền thế đều thuộc về Chúa từ trước vô cùng, hiện nay và cho đến đời đời. Ngài thừa sức giữ anh em thánh khiết trọn vẹn, không vấp ngã, và đem anh em vào nơi ngự vinh quang của Ngài, giữa những tiếng reo vui bất tận. Thành tâm sở nguyện!
Thân kính,
Giu-đe