1

1Châm ngôn của Sa-lô-môn, con Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên
2Để nhận biết điều khôn ngoan và lời khuyên dạy,
Cùng hiểu rõ những tư tưởng cao sâu.
3Để tiếp nhận lời dạy sáng suốt
Công bằng, ngay thẳng, vô tư
4Giúp kẻ khờ nên khôn,
Người trẻ tuổi hiểu biết và thận trọng.
5Người khôn ưa nghe nên tăng kiến thức
Người thông minh sẽ chỉ đạo
6Để hiểu châm ngôn, ngụ ngôn,
Tư tưởng triết nhân cùng lời nói sâu kín.
7Kính sợ Chúa Hằng Hữu là bước đầu mọi tri thức
Còn kẻ dại khinh dể khôn ngoan và giáo dục
8Con ơi, phải nghe lời cha khuyên dạy
Đừng bỏ khuôn phép của mẹ con.
9ĐÓ là trang sức duyên dáng trên đầu con
Và dây chuyền xinh đẹp nơi cổ con
10Con ơi, khi kẻ tội lỗi quyến rũ
Con đừng nghe theo.
11Khi chúng bảo: "Mày theo tụi tao
Rình rập giết người
Lén hại kẻ lương thiện vô tội
12Tụi mình nuốt sống nó như Âm ty
Nuốt trọn như kẻ xuống huyệt sâu.
13Rồi cướp hết mọi bảo vật
Đem về chất cho đầy nhà!
14Mày sẽ bắt thăm với tụi tao,
Tiền bạc tụi mình chia cho nhau."
15Con ơi, đừng đi theo chúng nó
Chân con phải tránh xa đường tội khiên.
16Vì chúng nhanh chân theo điều ác,
Vội vàng ra tay giết người.
17Khi người giăng lưới bắt chim,
Chim khôn bay thoát.
18Nhưng bọn này tự giăng bẫy
Rình rập hại mạng mình.
19Đó là số phận kẻ ham lợi bất nghĩa
Lợi ấy sẽ tiêu diệt mạng sống họ.
20Khôn ngoan lên tiếng ngoài đường
Loan truyền khắp phố phường,
21Kêu gọi nơi công cộng
Tại cổng thành, trong đô thị:
22“Đến bao giờ người khờ cứ mãi u mê?
Người chế nhạo quen thói khinh khi?
Và kẻ dại thù ghét tri thức?"
23Hãy tỉnh ngộ nghe ta
Ta sẽ ban thần trí khôn ngoan
Để con thông suốt lời ta.
24Nhưng, dù ta kêu gọi Các ngươi vẫn từ nan.
Ta đưa tay chờ đợi Cũng không ai quan tâm
25Không ai để ý lời ta khuyên răn,
Hay chịu nghe ta quở trách.
26Nên khi các người lâm nạn, ta sẽ cười
Và chế giễu khi các người kinh hãi.
27Khi kinh hoàng vụt đến tựa phong ba,
Tai ương xâm nhập như bão tố
Và nguy nan cùng khổ ngập tràn.
28Chúng sẽ kêu cầu ta,
Nhưng ta chẳng đáp lời,
Chúng sẽ tìm kiếm ta,
Nhưng không sao gặp được.
29Chính vì chúng thù ghét tri thức,
Không chịu kính sợ Chúa Hằng Hữu,
30Không muốn nghe ta khuyên dạy,
Khinh bỉ mọi lời quở trách.
31Chúng sẽ hứng chịu kết quả công việc mình
Và lãnh trọn quả báo mưu mô mình
32Người ngây thơ chết vì lầm đường lạc lối,
Kẻ dại dột bị diệt vì tự thị tự mãn.
33Nhưng ai nghe ta sẽ sống an toàn,
Hưởng thái bình không lo tai họa.