1

Bốn thanh niên ưu tú

1Năm thứ ba triều vua Giê-hô-gia-kim nước Giu-đa, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, đem quân bao vây thủ đô Giê-ru-sa-lem. 2Chúa nạp Giê-hô-gia-kim vào tay Nê-bu-cát-nết-sa luôn với một phần khí dụng của Đền thờ. Vua Ba-by-luân cho chở các khí dụng ấy về cất kỹ trong kho tàng tại đền thờ thần mình ở xứ Si-nê-a.
3Vua Ba-by-luân ra lệnh cho thái giám Ách-bê-na: "Khanh hãy chọn trong bọn tù binh Y-sơ-ra-ên, trong vòng hoàng tộc và quý tộc, 4một số thanh niên ưu tú, thân hình toàn hảo, tâm trí khôn ngoan, sáng suốt, học rộng tài cao và cố khả năng lãnh đạo trong triều đình ta, để cho họ học tập ngôn ngữ và văn hóa Ba-by-luân! 5Nhà vua ấn định khẩu phần, cho họ mỗi ngày được ăn cao lương mỹ vị vua ăn, được uống rượu ngon vua uống liên tiếp trong ba năm. Sau đó, họ sẽ được bổ nhiệm làm quan trong triều.
6Trong số các thanh niên Giu-đa trúng tuyển, có Đa-ni-ên, Ha-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. 7Thái giám đổi tên Đa-ni-ên ra Bên-tơ-sát-xa, Ha-na-nia ra Sa-đơ-rắc, Mi- sa-ên ra Mê-sắc và A-xa-ria ra A-bết-nê-gô.
8Tuy nhiên, Đa-ni-ên đã quyết tâm không chịu để cho cao lương mỹ vị, rượu ngon nhà vua làm cho mình ô nhiễm. Đa-ni-ên khẩn khoản xin thái giám đừng cho mình ăn uống các thứ ấy để khỏi tự bôi bẩn tâm thần. 9Chúa cảm động lòng thái giám nên ông ta thông cảm và đối xử dịu dàng với Đa-ni-ên. 10Nhưng thái giám lo ngại một điều: "Tôi chỉ sợ đức vua giận mà thôi! Đức vua đã tự tay chọn lựa thức ăn và rượu ngon cho các anh. Nếu các anh không lo tẩm bổ, để rồi mặt mày gầy gò, hốc hác, khác hẳn các thanh niên kia, thì đức vua sẽ chém đầu tôi mất!"
11Đa-ni-ên liền yêu cầu Mên-sa, là người được thái giám cử làm kiểm soát viên nhóm Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria: 12“Tôi tha thiết xin ông vui lòng thí nghiệm 10 ngày thôi! Trong thời gian ấy, xin ông chỉ cho bốn anh em chúng tôi ăn rau, uống nước. 13Sau 10 ngày đó, xin ông so sánh sắc mặt chúng tôi với các thanh niên khác đã tẩm bổ bằng thức ăn và rượu ngon của đức vua. Lúc ấy, xin ông sẽ tuỳ nghi quyết định khẩu phần của chúng tôi!" 14Mên-sa chấp thuận đề nghị ấy và cho thí nghiệm 10 ngày.
15Sau thời gian thí nghiệm, mặt mày của nhóm Đa-ni-ên lại xinh tươi, đầy đặn hơn tất cả các thanh niên đã tẩm bổ bằng thực phẩm nhà vua. 16Vì thế, Mên-sa cất khẩu phần vua cấp cho bốn thanh niên này và chỉ cho họ ăn rau mà thôi.
17Thượng Đế ban cho bốn thanh niên ấy trí óc thông minh khác thường, quán thông tất cả các ngành văn chương, triết lý và khoa học. Chúa còn cho Đa-ni-ên hiểu biết các khải tượng và phân biệt các mộng mị.
18Sau ba năm huấn luyện, vua Ba-by-luân ra lệnh cho thái giám đem tất cả các thanh niên trúng tuyển vào triều bệ kiến. 19Nhà vua khảo thí từng người. Kết quả: Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria chiếm được bảng vàng, vượt xa hẳn các thanh niên trúng tuyển khác. Bốn thanh niên này liền được bổ nhiệm vào Ban Cố vấn tối cao của nhà vua. 20Trong tất cả các vấn đề triết học và khoa học đưa ra thảo luận, nhà vua phải nhìn nhận bốn thanh niên ấy còn uyên bác gấp mười các nhà trí thức trong cả đế quốc. 21Đa-ni-ên cứ lưu trú tại Ba-by-luân cho đến năm thứ nhất triều vua Si-ru.