1

1Phê-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu
Kính gửi các tín hữu tản cư tại các tỉnh Bông-ty, Ga-la-ti, Cáp-ba đốc, Tiểu Á và Bi-thi-ni.
2Anh em thân yêu,
Từ trước vô cùng, Thượng Đế, Cha chúng ta, đã chọn anh em làm con cái Ngài. Thánh Linh tác động trong lòng anh em, tẩy sạch và thánh hóa anh em bằng huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu để anh em sống đẹp lòng Ngài, cầu Thượng Đế ban ân phúc dồi dào trên anh em và cho tâm hồn anh em được bình an, không chút lo âu sợ hãi.

Hy vọng sống động

3Tôn vinh Thượng Đế, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta! Bởi lòng nhân từ vô biên, Thượng Đế đã cho chúng ta được tái sinh để làm con cái Ngài. Do đó, niềm hy vọng của chúng ta tràn trề sức sống vĩnh cửu vì Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết sống lại. 4Thượng Đế đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời, không gì có thể làm nhơ bợn, ô nhiễm, biến chất hay mục nát được. 5Thượng Đế sẽ dùng quyền năng Ngài bảo vệ anh em cho tới khi anh em nhận cơ nghiệp đó, vì anh em đã tin cậy Ngài. Đến ngày cuối cùng, anh em sẽ được “cơ nghiệp cứu rỗi” trước mắt mọi người. 6Vậy, hãy vui mừng lên! Vì cuối cùng anh em sẽ được hạnh phúc vô biên, dù hiện nay phải chịu đủ thứ đau buồn, thử thách ít lâu.
7Mục đích của những thứ thách đó là để tôi luyện niềm tin anh em cho vững bền, tinh khiết, cũng như lửa thử nghiệm và tinh luyện vàng. Đối với Thượng Đế, đức tin anh em còn quý hơn vàng ròng; nếu đức tin anh em giữ nguyên tính chất thuần khiết qua cơn thử lửa, anh em sẽ được khen ngợi, tuyên dương và hưởng vinh dự khi Chúa Giê-xu trở lại.
8Anh em yêu thương Chúa mặc dù chưa hề thấy Ngài. Hiện nay tuy chưa thấy Chúa, nhưng anh em tin cậy Ngài nên lòng rộn rực một niềm vui thiên thượng khó tả. 9Nhờ niềm tin ấy, anh em được cứu rỗi.
10Các nhà tiên tri ngày xưa khi viết về công cuộc cứu rỗi, đã tìm tòi, suy xét rất kỹ. 11Thánh Linh Chúa Cứu Thế trong lòng họ đã bảo họ viết trước những việc tương lai, như sự khổ nạn, hy sinh và sống lại vinh quang của Chúa Cứu Thế. Trong khi viết, họ tự hỏi những việc đó bao giờ xảy ra và xảy ra trong hoàn cảnh nào.
12Cuối cùng họ được biết rằng những việc đó không xảy ra vào thời đại họ, nhưng mãi đến thời anh em mới thực hiện. Bây giờ, Phúc âm đã được truyền bá cho anh em. Các nhà truyền giáo đã công bố Phúc âm với quyền năng của Thánh Linh từ trời. Đó là việc quá kỳ diệu đến nỗi các thiên sứ cũng mong biết rõ.

Nếp sống thánh thiện

13Bởi vậy, anh em hãy cảnh giác, giữ tâm trí minh mẫn, tập trung hy vọng đợi chờ ân phúc Thượng Đế dành cho anh em khi Chúa Cứu Thế trở lại.
14Đã là con cái Thượng Đế, anh em hãy vâng phục Ngài, đừng buông mình theo những dục vọng tội lỗi như lúc chưa biết Chúa. 15Đấng cứu rỗi anh em rất thánh thiện, nên anh em hãy ăn ở thánh thiện như Ngài. 16Chính Ngài đã dạy: “Các con phải thánh, vì Ta là thánh”.
17Khi cầu khẩn Cha trên trời, anh em nên nhớ Ngài không bao giờ thiên vị. Ngài sẽ lấy công lý tuyệt đối xét xử anh em đúng theo hành động của mỗi người, nên hãy kính sợ Ngài suốt đời. 18Anh em đã biết rõ, Thượng Đế đã trả giá rất cao để cứu chuộc anh em khỏi nếp sống lầm lạc của tổ tiên. Không phải trả giá bằng bạc vàng dễ mất, mau hư 19nhưng bằng huyết quý báu của Chúa Cứu Thế, Chiên Con vô tội không tỳ vết của Thượng Đế. 20Trước khi sáng tạo vũ trụ, Thượng Đế đã dành sẵn Con Ngài cho mục đích ấy; nhưng đến thời chúng ta, Chúa Giê-xu mới xuất hiện để thực thi chương trình cứu rỗi anh em. 21Nhờ Chúa, anh em tin Thượng Đế, Đấng đã khiến Ngài sống lại và tôn vinh Ngài. Bởi đó, anh em có thể đặt niềm tin, hy vọng hoàn toàn vào Thượng Đế.

Lời sống

22Một khi tin cậy Chúa, tâm hồn anh em đã được tẩy sạch những ganh ghét, hận thù rồi đầy tràn tình yêu, nên anh em hãy hết lòng yêu thương nhau.
23Anh em đã được tái sinh không phải do sự sống dễ hư hoại của tổ tiên truyền lại, nhưng do Lời Sống bất diệt của Thượng Đế. 24Vâng, thể xác chúng ta rồi sẽ tàn tạ như cỏ hoa đồng nội. Danh lợi đời này sẽ héo rụng như đóa phù dung, 25nhưng Lời Chúa tồn tại muôn đời. Lời đó chính là Phúc âm được truyền giảng cho anh em.