16

Tỗp I-sarel Sễq Yê-su Táq Ranáq Salễh

(Mac 8:11-13; Luca 12:54-56)

1Bữn máh cũai tễ tỗp Pha-rasi cớp tỗp Sa-dusê toâq pỡ Yê-su. Alới yoc ễ chim án. Ngkíq alới sễq muoi tếc tễ Yê-su, án lứq bữn chớc tễ Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn. 2Ma Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Bo moat mandang cheq ễ pât, khân bữn sarỡng cusâu, anhia pai: ‘Parnỡ lứq phũac.’ 3Cớp toâq tarưp paloŏng mbỡiq poang rưm-rưm, khân anhia hữm sarỡng cusâu sĩa, anhia pai neq: ‘Tangái nâi lứq mia choân.’ Ngkíq anhia dáng tếc tễ ramứl, mia tỡ la phũac, ma anhia tỡ bữn dáng ntrớu tếc Yiang Sursĩ yỗn anhia dáng tễ ngê án tâng dỡi nâi. 4Cũai tâng dỡi nâi loâi lứq, cớp alới tỡ ễq trĩh Yiang Sursĩ. Alới sễq tễ cứq muoi tếc salễh, ma cứq tỡ bữn táq yỗn. Alới bữn chơ tếc salễh tễ Yô-na, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q.”
 Chơ Yê-su loŏh tễ alới, cớp pỡq chu canŏ́h ễn.

Yê-su Atỡng Tễ Ranáq Tỗp Pha-rasi Cớp Tỗp Sa-dusê Táq

(Mac 8:14-21)

5Toâq tỗp rien tễ Yê-su yang yáng tooh dỡq clóng, alới khlĩr dững bễng. 6Chơ Yê-su atỡng alới neq: “Anhia ỡt yỗn khễuq. Cóq anhia ỡt yơng tễ crơng táq yỗn bễng mi cỡt pluoih tễ tỗp Pha-rasi cớp tỗp Sa-dusê.”
7Alới ki sarhống táq ntỡng loah parnai Yê-su pai. Cớp alới manoaq atỡng manoaq neq: “Án atỡng ngkíq, yuaq hái tỡ bữn dững bễng.”
8Tữ Yê-su sâng alới pai ngkíq, án atỡng ễn alới neq: “Dớt ơiq, anhia tỡ bữn sa‑âm samoât samơi! Nŏ́q anhia sarhống tễ ŏ́q bễng cha? 9Nŏ́q anhia tỡ yũah sapúh? Anhia sanhữ ma tỡ bữn tễ sỡng lám bễng cứq khoiq siem yỗn sỡng ngin náq cũai cha? Bo ki anhia parỗm loah bữn sếq crưo clữi tễ cũai ki cha? 10Cớp anhia sanhữ ma tỡ bữn tễ tapul lám bễng cứq siem yỗn pỗn ngin náq cũai cha? Bo ki anhia parỗm loah bữn sếq crưo clữi tễ cũai ki cha? 11Toâq cứq atỡng anhia tễ crơng táq yỗn bễng mi cỡt pluoih tễ tỗp Pha-rasi cớp tỗp Sa-dusê, nŏ́q anhia tỡ bữn dáng ŏ́c ki la parnai sacâm sâng?”
12Moâm Yê-su pai ngkíq, tỗp rien tễ án dáng Yê-su tỡ bữn lứq atỡng tễ crơng táq yỗn bễng mi cỡt pluoih. Ma án atỡng tễ ngê tỗp Pha-rasi cớp tỗp Sa-dusê atỡng.

Phi-er Ngin Yê-su

(Mac 8:27-30; Luca 9:18-21)

13Toâq Yê-su mut tâng cruang cheq vil Sê-sarê Phi-lip, án blớh tỗp rien tễ án neq: “Máh cũai pai cứq Con Yiang Cỡt Cũai la noau?”
14Alới ta‑ỡi neq: “Bữn cũai pai thâi la Yang ca dốq táq batễm. Bữn cũai pai thâi la Ê-li. Cớp bữn cũai canŏ́h ễn pai thâi la Yê-ramia, tỡ la manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ.”
15Yê-su blớh loah alới neq: “Ma anhia ễn pai cứq la noau?”
16Chơ Si-môn Phi-er ta‑ỡi Yê-su neq: “Thâi la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai. Thâi la Con Yiang Sursĩ, án ca tamoong mantái.”
17Chơ Yê-su atỡng loah Phi-er neq: “Bốn lứq mới, Si-môn con Yô-na! Ŏ́c nâi tỡ bữn tễ cũai atỡng, ma ŏ́c nâi Mpoaq cứq tâng paloŏng yỗn mới dáng. 18Cứq atỡng mới, mới la samoât riang tamáu, ngkíq mới bữn ramứh Phi-er ễn. Cớp cỗ nhơ ŏ́c mới ngin ki, cứq yỗn sa‑ữi náq cũai mut tâng tỗp sa‑âm cứq. Chớc tễ yiang sâuq tỡ têq riap ntrớu tỗp ki. 19Cứq yỗn mới bữn chớc tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. Ngkíq ramứh ntrớu mới pruam, lứq Yiang Sursĩ pruam ramứh ki tê. Cớp ramứh ntrớu mới tỡ bữn pruam, Yiang Sursĩ tỡ bữn pruam ramứh ki tê.”
20Moâm Yê-su pai ngkíq, án patâp tỗp rien tễ án chỗi yỗn noau canŏ́h dáng án la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dŏq chuai amoong cũai.

Yê-su Atỡng Tễ Án Chĩuq Túh Coat Cớp Cuchĩt

(Mac 8:31-9:1; Luca 9:22-27)

21Vớt tễ ki Yê-su tabŏ́q atỡng raloaih lứq yỗn tỗp rien tễ án dáng. Án pai neq: “Cứq cóq pỡq chu vil Yaru-salem. Ỡt ntốq ki cứq cóq chĩuq sa‑ữi ramứh túh coat. Máh cũai sốt nheq sâu, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, alới ễ táq cứq. Chơ alới cachĩt chíq cứq, ma catâm tangái pái cứq yuor tamoong loah.”
22Moâm ki Phi-er dững Yê-su loŏh cớp án. Chơ án sưoq Yê-su neq: “Ncháu cứq ơi! Cứq sễq Yiang Sursĩ chuai yỗn máh ŏ́c nâi chỗi yỗn toâq pỡ Ncháu!”
23Yê-su píh mieiq cớp atỡng chóq Phi-er neq: “Ơ yiang Satan, mới ỡt coah clĩ cứq! Mới ễ catáng cứq, tỡ yỗn táq moâm ranáq cứq! Mới tỡ bữn chanchớm tễ ranáq Yiang Sursĩ! Ma mới chanchớm tễ ngê cũai sâng!”
24Moâm ki Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Khân bữn cũai aléq yoc ễ puai cứq, cóq án táh chíq ngê án bữm. Cóq án ĩt dỗl aluang sangcáng án bữm, cớp cóq án puai cứq. 25Cũai aléq ma pasếq rangứh án bữm, cũai ki lứq pứt rangứh án. Ma cũai aléq ma chĩuq pứt rangứh án cỗ tian án puai ngê cứq, rangứh cũai ki lứq tỡ nai pứt. 26Khân cũai aléq ma bữn túc palễc crơng crớu tâng dỡi nâi, ma án táh chíq rangứh án bữm, ntrớu la kia yỗn án? Cớp acán ntrớu cũai têq ralêq loah yỗn rangứh án? 27Nỡ‑ra Con Yiang Cỡt Cũai lứq toâq loah parnơi cớp ranễng Yiang Sursĩ, cớp án bữn chớc ang‑ữr tễ Mpoaq án tâng paloŏng. Bo ki án yỗn nheq tữh cũai bữn cóng puai loah máh ranáq alới khoiq táq. 28Cứq atỡng anhia samoât lứq, bữn cũai tayứng ntốq nâi sanua, alới tỡ yũah cuchĩt toau toâq alới bữn hữm Con Yiang Cỡt Cũai táq sốt.”