20

Yê-su Sacâm Tễ Cũai Táq Ranáq Tâng Nưong Palâi Nho

1“Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang cũai ncháu nưong nho. Tễ cláih lứq án pỡq chuaq cũai tuthễ táq ranáq tâng nưong án. 2Ncháu ki pruam yỗn cóng pỡ cũai tuthễ ki muoi tangái muoi ŏ́c práq. Chơ án ớn alới pỡq táq ranáq tâng nưong án. 3Toâq mandang cháh, án pỡq chuaq sĩa cũai tuthễ yỗn táq ranáq tâng nưong án. Án pỡq tâng dỗng, chơ án ramóh máh cũai tayứng ngki tỡ bữn táq ranáq ntrớu. 4Ngkíq án atỡng alới neq: ‘Anhia pỡq táq ranáq tâng nưong cứq. Cứq yỗn anhia bữn cóng tễ máh ranáq anhia táq.’
5“Ngkíq alới ki pỡq. Toâq mandang toâng cớp mandang priang, ncháu ki pỡq sĩa chuaq cũai tuthễ cớp ớn noau pỡq táq tâng nưong án. 6Cớp toâq moat mandang ralóh, ncháu ki pỡq sĩa pỡ dỗng. Án ramóh cũai canŏ́h ễn ca tỡ bữn táq ranáq ntrớu tê. Chơ án blớh máh cũai ki neq: ‘Nŏ́q nheq tangái anhia ỡt níc nnâi, tỡ bữn táq ntrớu?’
7“Alới ki ta‑ỡi neq: ‘Cỗ tỡ bữn noau arô hếq yỗn tuthễ.’
 “Ngkíq ncháu ki pai chóq alới neq: ‘Chơ, anhia pỡq táq tâng nưong cứq tê.’
8“Toâq tabữ khoiq cheq sadâu, ncháu ki ớn ranễng án neq: ‘Pỡq arô máh cũai tuthễ cớp yỗn práq cóng pỡ alới. Nhũang lứq, án yỗn alới ca toâq táq ntun. Moâm ki, yỗn alới ca toâq táq nhũang ễn.’
9“Alới ca táq ranáq bo mandang ralóh toâq pỡ ncháu; chơ ncháu yỗn alới bữn muoi noaq muoi ŏ́c práq. 10Ngkíq máh cũai ca toâq táq ranáq nhũang, alới chanchớm alới bữn práq sa‑ữi hỡn tễ cũai ca táq ntun. Ma tữ alới toâq pỡ ncháu, ncháu ki yỗn alới bữn muoi noaq muoi ŏ́c práq tê. 11Moâm alới ĩt práq, chơ alới rasuon cớp ncháu ki. 12Alới pai neq: ‘Máh cũai toâq táq ntun, alới táq mahỗi sâng. Ma hếq, ki hếq táq nhứp bữ. Hếq chĩuq tiang phũac cớp chĩuq lakéh nheq tangái. Ma nŏ́q ncháu yỗn práq cóng hếq machớng alới ki.’
13“Ma ncháu ki ta‑ỡi manoaq tễ alới ki neq: ‘Yớu ơi! Cứq tỡ bữn lôp anhia. Anhia khoiq pruam cớp cứq chơ, anhia táq muoi tangái, cứq yỗn anhia muoi ŏ́c práq. 14Ngkíq anhia ĩt práq cóng anhia, chơ anhia chu. Khân cứq ễ yỗn máh cũai ca toâq táq ntun lĩ-ralĩ cớp anhia, 15ki têq cứq táq ngkíq cớp práq cứq, ma tỡ bữn? Nŏ́q anhia sâng ngua toâq anhia hữm cứq táq ranáq o?’”
16“Ngkíq, alới ca ntun tháng, nỡ‑ra alới lứq bữn nhũang. Cớp alới ca nhũang sanua, nỡ‑ra alới ntun tháng.”

Yê-su Atỡng Tễ Án Chĩuq Túh Coat

(Mac 10:32-34; Luca 18:31-34)

17Bo Yê-su chỗn chu vil Yaru-salem, án dững ống tỗp rien tễ án sâng pỡq cớp án. Bo alới pỡq tâng rana, Yê-su atỡng alới neq: 18“Anhia tamứng! Hái chỗn pỡ vil Yaru-salem. Ỡt ngki noau ễ chiau Con Yiang Cỡt Cũai pỡ atĩ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp máh cũai yống rit. Alới ki ễ anoat án cóq cuchĩt. 19Chơ alới ễ chiau án pỡ cũai tỡ cỡn cũai I-sarel hỡ. Cũai ki ayê ra‑ac án, proaih án, cớp téh án tâng aluang sangcáng. Ma catâm tangái pái, án yuor tamoong loah.”

Bar Lám Con Samiang Sê-badê

(Mac 10:35-45)

20Moâm ki, lacuoi Sê-badê cớp bar náq con samiang án toâq pỡ Yê-su. Mansễm ki sacốh racớl yáng moat Yê-su cớp sễq muoi ramứh tễ Yê-su. 21Yê-su blớh án neq: “Ramứh ntrớu mới yoc ễ bữn?”
 Mansễm ki ta‑ỡi neq: “Sễq thâi yỗn bar lám con cứq nâi tacu manoaq coah atoam, manoaq coah avêr thâi toâq thâi cỡt sốt.”
22Ma Yê-su ta‑ỡi alới pái náq ki neq: “Anhia tỡ dáng dếh ŏ́c anhia sễq! Rơi tỡ, anhia nguaiq muoi tangan cớp cứq?”
 Alới bar náq ki ta‑ỡi án neq: “Hếq rơi.”
23Chơ Yê-su atỡng loah alới neq: “Lứq nỡ‑ra anhia cóq nguaiq muoi tangan cớp cứq tê. Ma cứq tỡ têq yỗn anhia tacu coah atoam cớp coah avêr cứq. Ranáq nâi ống Mpoaq cứq toâp têq rưoh.”
24Tữ muoi chít náq canŏ́h tâng tỗp rien tễ Yê-su khoiq sâng ranáq nâi, alới ũan lứq chóq bar náq sễm ai ki. 25Ngkíq Yê-su arô tỗp ki toâq pỡ án. Cớp án atỡng alới neq: “Anhia khoiq dáng chơ cũai sốt tâng dỡi nâi, alới yoc cũai proai táq sũl alới; chơ alới padâm cớp táq túh coat lứq cũai proai. 26Ma anhia chỗi táq samoât ngkíq. Cũai aléq yoc ễ cỡt toâr tâng tỗp anhia, cóq án cỡt ayững atĩ anhia. 27Cớp cũai aléq ma yoc ễ cỡt toâr clữi nheq tễ canŏ́h tâng tỗp anhia, cóq án cỡt sũl anhia. 28Machớng ki tê, Con Yiang Cỡt Cũai khoiq toâq tỡ ễq noau hâu án, ma án yoc ễ hâu cũai canŏ́h. Cớp án pláih rangứh án chĩuq cuchĩt tang yỗn nheq tữh cũai têq bữn tamoong.”

Yê-su Táq Bán Bar Náq Cũai Sũt Moat

(Mac 10:46-52; Luca 18:35-43)

29Bo Yê-su cớp tỗp rien tễ án loŏh tễ vil Yê-ri-cô, bữn clứng cũai puai án. 30Bữn bar náq samiang sũt moat ỡt tacu kễng rana. Tữ alới sâng Yê-su pỡq pha cheq alới, alới sabau casang lứq neq: “Ncháu tễ tŏ́ng toiq Davĩt ơi! Sễq Ncháu sarũiq táq hếq nứng!”
31Máh cũai clứng ki nhôp alới bar náq cũai sũt ki, cớp atỡng alới neq: “Chỗi tabỗq!”
 Ma alới sabau casang lứq ễn: “Ncháu tễ tŏ́ng toiq Davĩt ơi! Sễq Ncháu sarũiq táq hếq nứng!”
32Ngkíq Yê-su tangứt. Án arô bar náq ki cớp blớh alới neq: “Ramứh ntrớu anhia yoc cứq táq yỗn anhia?”
33Alới ta‑ỡi neq: “Ncháu ơi! Sễq Ncháu táq yỗn moat hếq cỡt blang!”
34Yê-su sâng sarũiq táq alới, chơ án satoaq atĩ tâng moat alới. Bo ki toâp moat alới cỡt blang. Chơ alới puai Yê-su.