44

Tơlơi Yua Amăng Ja̱ng Gah Ngŏ̱

1Giŏng anŭn, pô anŭn ba kâo glaĭ pơ amăng ja̱ng gah rơngiao kơ sang yang, jing bah amăng anăp nao pơ gah ngŏ̱. Amăng ja̱ng anŭn arăng krư̆ hĭ laih. 2Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Amăng ja̱ng anŭn arăng ăt dŏ krư̆ mơ̆n. Arăng ƀu dưi pŏk ôh laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi mŭt găn nao pơ anŭn. Amăng ja̱ng anŭn ăt dŏ krư̆ yuakơ Yahweh, Ơi Adai Israel, hơmâo mŭt găn laih pơ amăng ja̱ng anŭn. 3Kơnơ̆ng hơjăn pô khua anŭn đôč yơh jing pô dưi dŏ gah lăm kơ amăng ja̱ng anŭn kiăng kơ ƀơ̆ng ƀơi anăp Yahweh. Ñu anŭn mŭt mơ̆ng jơlan adri̱ng amăng ja̱ng anŭn laih anŭn tơbiă mơ̆ng jơlan adri̱ng anŭn mơ̆n.”
4Giŏng anŭn, pô anŭn ba kâo găn nao amăng ja̱ng gah dư̱r truh pơ gah anăp kơ sang yang. Kâo lăng hăng ƀuh tơlơi ang yang Yahweh pơbă hĭ sang yang Ñu anŭn, laih anŭn kâo bon akŭp ƀô̆ mơta kâo yơh.
5Yahweh laĭ hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, lăng pơñen bĕ, hơmư̆ jĕ bĕ hăng kơsem pơmĭn bĕ kơ hơdôm tơlơi Kâo ruai kơ ih kơ tơlơi abih bang khul tơlơi phiăn tĕk djơ̆ kơ sang yang Yahweh. Kơsem lăng bĕ kơ bah amăng mŭt sang yang laih anŭn abih bang bah amăng tơbiă sang yang dơ̆ng mơ̆n. 6Pơhiăp bĕ hăng sang anŏ Israel ƀrưh ƀai tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ơ sang anŏ Israel hơi, djŏp laih kơ khul tơlơi hơdip hơdơ̆ng hơƀak drak gih! 7Thim mŭt kơ abih bang tơlơi hơdip hơdơ̆ng hơƀak drak gih, ƀing gih ba mŭt ƀing tuai ƀu khăt klĭ amăng pran jua hăng ƀơi drơi jan pơ sang yang Kâo, pơgrĭ hĭ sang yang Kâo tơdang ƀing gih pơyơr kơ Kâo gơnam ƀơ̆ng, añăm rơmuă hăng drah, laih anŭn pơjŏh hĭ tơlơi pơgop Kâo. 8Pơala kơ tơlơi ngă tui bruă jao gih tui hăng khul tơlơi rơgoh hiam Kâo, ƀing gih jao hĭ kơ ƀing mơnuih tuai wai lăng sang yang Kâo. 9Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ƀu hơmâo pô tuai ƀu khăt klĭ amăng pran jua hăng drơi jan pă ôh dưi mŭt pơ sang yang Kâo, wơ̆t tơdah ƀing tuai jing ƀing hơdip amăng ƀing Israel ăt ƀu dưi lơi.
10“ ‘Ƀing Lêwi, jing ƀing đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo tơdang ƀing Israel đuaĭ jrôk jơlan laih anŭn jing ƀing gơñu đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo kiăng kơ kiaŏ tui khul rup trah gơñu, khŏm glăm mă khul boh răm tơlơi soh gơñu pô yơh. 11Pơanăp anai, ƀing gơñu dưi mă bruă amăng sang yang Kâo, wai lăng khul amăng ja̱ng sang yang hăng mă bruă amăng anih anŭn yơh. Ƀing gơñu dưi pơdjai hĭ khul hlô gơnam pơyơr čuh hăng khul gơnam pơyơr kơ ƀing ană plei laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ƀing ană plei kiăng kơ mă bruă djru kơ ƀing gơ̆ yơh. 12Samơ̆ yuakơ ƀing gơñu mă bruă kơ ƀing ană plei anŭn ƀơi anăp khul rup trah gơñu laih anŭn ngă kơ sang anŏ Israel lê̆ hĭ amăng tơlơi soh yơh. Hơnŭn yơh, Kâo hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng tơlơi yơr tơngan kơ tơlơi ƀing gơñu khŏm glăm mă khul boh răm tơlơi soh gơñu yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. 13Ƀing gơñu ƀu dưi rai jĕ kiăng kơ mă bruă kơ Kâo jing ƀing khua ngă yang, rai jĕ ƀơi khul gơnam rơgoh hiam Kâo ƀôdah ƀơi khul gơnam pơyơr rơgoh hiam hloh Kâo ôh. Ƀing gơñu khŏm grơ̆ng glăm tơlơi mlâo yuakơ khul tơlơi hơdip hơdơ̆ng hơƀak drak gơñu yơh. 14Samơ̆ Kâo či jao brơi kơ ƀing gơñu git gai wai lăng bruă sang yang laih anŭn abih bang tơlơi bruă kiăng kơ pơgiŏng hĭ amăng anih anŭn yơh.
15“ ‘Samơ̆ ƀing khua ngă yang, jing ƀing Lêwi hăng ƀing ană tơčô Zadôk laih anŭn ăt jing ƀing tŏng ten ngă bruă gơñu amăng sang yang Kâo tơdang ƀing Israel đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Kâo, khŏm rai jĕ mă bruă ƀơi anăp Kâo yơh. Ƀing gơñu khŏm dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Kâo kiăng pơyơr khul gơnam pơyơr rơmuă hăng drah yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. 16Hơjăn ƀing gơñu đôč yơh khŏm mŭt amăng sang yang Kâo. Hơjăn ƀing gơñu đôč yơh dưi rai jĕ kơƀa̱ng Kâo kiăng kơ mă bruă ƀơi anăp Kâo hăng ngă bruă kơkuh pơpŭ kơ Kâo.
17“ ‘Tơdang ƀing gơñu mŭt pơ khul amăng ja̱ng wăl tơdron gah lăm, ƀing gơñu khŏm buh hơô ao blâo ƀlĭ. Ƀing gơñu khŏm anăm buh hơô ôh ao blâo triu tơdang mă bruă ƀơi khul amăng ja̱ng wăl tơdron gah lăm ƀôdah gah lăm sang yang yơh. 18Ƀing gơñu khŏm troă muk blâo ƀlĭ ƀơi akŏ gơñu laih anŭn ao blâo ƀlĭ gah lăm jum dar kơiăng gơñu. Ƀing gơñu khŏm anăm buh hơô gơnam hơget ôh ngă kơ ƀing gơñu hâŏ hang. 19Tơdang ƀing gơñu tơbiă nao pơ wăl tơdron gah rơngiao jing anih ƀing ană plei dŏ, ƀing gơñu khŏm tŏh rơmet hĭ ao gơñu hlâo jing ao ƀing gơñu mă bruă kơkuh pơpŭ amăng anih anŭn hăng pioh ao anŭn amăng khul anih rơgoh hiam, laih anŭn buh hơô ao pơkŏn, tui anŭn kiăng kơ ƀing gơñu ƀu pơgrĭ hĭ ƀing ană plei Kâo yua mơ̆ng khul ao gơñu anŭn.
20“ ‘Ƀing gơñu khŏm anăm kuăh hĭ ôh akŏ gơñu ƀôdah lui brơi kơ ƀŭk gơñu čă glông, samơ̆ ƀing gơñu khŏm khăt be̱r ƀŭk ƀơi akŏ gơñu yơh. 21Anăm hơmâo khua ngă yang pă ôh dưi mơñum tơpai tơdang ƀing gơñu mŭt pơ anih wăl tơdron gah lăm. 22Ƀing gơñu khŏm anăm pơdŏ hăng đah kơmơi kơmai ƀôdah bơnai arăng lui ôh. Ƀing gơñu kơnơ̆ng pơdŏ hăng ƀing dra hơči̱h ƀing Israel ƀôdah ƀing đah kơmơi kơmai ƀing khua ngă yang đôč. 23Ƀing gơñu khŏm pơtô kơ ƀing ană plei Kâo tơlơi phara tŏng krah tơlơi rơgoh hiam hăng tơlơi yua rĭm hrơi laih anŭn pơrơđah kơ ƀing gơ̆ thâo pơkơnăl tŏng krah gơnam grĭ hăng gơnam rơgoh yơh.
24“ ‘Tơdah amăng tơlơi pơrơjăh, ƀing khua ngă yang khŏm mă bruă kar hăng ƀing phat kơđi yơh kiăng kơ pơkhưp ngă bruă tui hăng khul tơlơi juăt Kâo. Ƀing gơñu khŏm djă̱ pioh khul tơlơi juăt Kâo laih anŭn khul tơlơi phiăn Kâo kơ abih bang khul hrơi phet Kâo pơkơčah yơh, laih anŭn ƀing gơñu khŏm djă̱ pioh hrơi Saƀat rơgoh hiam Kâo yơh.
25“ ‘Pô khua ngă yang khŏm anăm pơgrĭ hĭ ôh ñu pô yuakơ ñu nao jĕ atâo djai, samơ̆ tơdah atâo djai anŭn jing amĭ ñu ƀôdah ama ñu, ană đah rơkơi ñu ƀôdah ană đah kơmơi ñu, ayŏng adơi ñu ƀôdah amai adơi aka hơmâo sang anŏ ñu, tui anŭn ñu dưi pơgrĭ hĭ ñu pô yơh. 26Tơdơi kơ ñu tŭ rơgoh laih, ñu khŏm dŏ tơguan amăng tơjuh hrơi yơh. 27Ƀơi hrơi ñu mŭt nao pơ wăl tơdron gah lăm sang yang kiăng kơ mă bruă amăng anih anŭn, ñu khŏm pơyơr gơnam pơyơr tơlơi soh kơ ñu pô kiăng kơ pơrơgoh yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
28“ ‘Kơnơ̆ng tơlơi bruă ƀing gơñu mă bruă kơ Kâo đôč yơh jing kar hăng kŏng ngăn kơ ƀing khua ngă yang hơmâo. Ƀing gih khŏm anăm pha brơi kơ ƀing gơñu mŭk dram hơget ôh amăng ƀing Israel. Kâo yơh či jing mŭk dram gơñu. 29Ƀing gơñu či ƀơ̆ng khul gơnam pơyơr pơdai, khul gơnam pơyơr tơlơi soh laih anŭn khul gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆ kiăng kơ pơhiam glaĭ. Laih anŭn abih bang gơnam ƀing Israel jao pơyơr kơ Yahweh či lŏm kơ ƀing gơñu yơh. 30Gơnam hiam hloh mơ̆ng abih bang gơnam pĕ hơpuă blung hlâo laih anŭn abih bang gơnam pơyơr yom hơjăn ih pơyơr, či lŏm kơ ƀing khua ngă yang yơh. Ih khŏm jao brơi kơ ƀing gơñu črăn gơnam tăm blung hlâo mơ̆ng đang hơma ih kiăng kơ tơlơi bơni hiam dưi dŏ ƀơi sang anŏ ih. 31Ƀing khua ngă yang khŏm anăm ƀơ̆ng añăm mơnơ̆ng ôh kar hăng čim ƀôdah hlô mơnơ̆ng, jing khul hlô djai kơmăp ƀôdah khul hlô mơnơ̆ng glai kĕ hek.