20

Nau Dơi Đah Phung Môap Jêh Ri Phung Amôn

1Jêh nau nây, phung Môap jêh ri phung Amôn, ndrel ma ƀa ƀă phung Mêun văch tâm lơh đah Y-Jôsaphat. 2Geh ƀa ƀă buklâu tât mbơh ma Y-Jôsaphat, "Du phung âk ngăn văch jêh ŭch tâm lơh đah may bơh bri Êdom, bơh đah ri dak mƀŭt; jêh ri ta aơ, khân păng gŭ tâm ƀon Hasasôn Tamar" (trơn amoh ƀon Êngêdi).
3Pôri Y-Jôsaphat klach jêh ri joi săch Yêhôva, jêh ri ntĭnh nau ât sông sa lam n'gor Yuda. 4Phung Yuda tâm rƀŭn ŭch joi nau Yêhôva kơl, bơh lĕ rngôch ƀon n'gor Yuda, khân păng văch ŭch joi Yêhôva.
5Y-Jôsaphat gŭ dâk tâm nau tâm rƀŭn phung Yuda jêh ri phung ƀon Yêrusalem, tâm trôm ngih brah pa năp ndring mhe, 6mbơh sơm pô aơ: Ơ Yêhôva Brah Ndu phung che hên! Mâu di hĕ May jêng Brah Ndu kalơ trôk? Mâu di hĕ May jêng kôranh ma lĕ rngôch ƀon bri hađăch phung ndŭl mpôl bunuyh? Tâm ti May geh nau brah jêh ri nau katang, pôri mâu geh du huê dơi tâm rdâng ôh đah May. 7Ơ Brah Ndu hên, mâu di hĕ May mprơh jêh phung gŭ tâm bri aơ pa năp phung ƀon lan Israel, jêh ri jao bri aơ n'ho ro ma phung kon sau Y-Abraham mĭt jiăng May? 8Khân păng gŭ jêh tâm bri aơ jêh ri ndâk jêh ma May du ntŭk kloh ueh ma Amoh May dôl nây lah: 9"Tơlah nau mhĭk tât ma hên, ƀă tak đao, mâu nau phat dôih, mâu lah nau ji kuet, mâu lah sa sât ji ngot, hên mra gŭ dâk ta năp ngih aơ jêh ri pa năp May, (yorlah Amoh May gŭ tâm ngih aơ), jêh ri vơl dăn ma May dôl hên geh nau rêh ni, jêh ri May mra tăng jêh ri May tâm rklaih hên. 10Dôl phung ƀon lan Israel hao tă bơh n'gor Êjipt, May mâu ăn ôh khân păng lăp tâm lơh tât tâm n'gor phung Amôn, phung Môap jêh ri phung yôk Sêir, phung Israel mâu ŭch tâm mâp khân păng, jêh ri mâu ƀư rai khân păng ôh-11 aơ, khân păng plơ̆ mbơh ma hên ma nau, văch tât ŭch mprơh hên tă bơh neh ndơn drăp may, neh nây may ăn jêh pha ma hên. 12Ơ Brah Ndu hên, mâu di hĕ may mra phat dôih khân păng? Yorlah hên mâu geh nau katang ôh tâm lơh đah phung âk râk aơ văch lơh hên. Hên mâu gĭt ôh mâm mra ƀư, ƀiălah măt hên gŭ uănh ma May."
13Dôl nây lĕ rngôch phung buklâu Yuda gŭ dâk panăp Yêhôva ndrel ma phung kon jê̆, phung ur, jêh ri phung kon khân păng.
14Huêng brah Yêhôva jŭr gŭ ta Y-Jahasiêl kon bu klâu Y-Sakari, sau Y-Bênaya, se Y-Jêiêl, săn Y-Matania, du huê Lêvi bơh phung kon bu klâu Y-Asap, ta nklang phung tâm rƀŭn. 15Jêh ri păng lah: Iăt hom, Ơ lĕ rngôch phung Yuda jêh ri phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem, jêh ri hađăch Jôsaphat: Pô aơ Yêhôva lah ma khân may: 'Lơi ta klach ôh jêh ri lơi ta rdja nuih n'hâm ôh yor phung âk râk nây, yorlah nau tâm lơh aơ mâu jêng kan khân may ôh, ƀiălah jêng kan 16Ôi taơ trŭnh tâm lơh hom đah khân păng; aơ khân păng văch hao n'gŏ trong ntŭk hao ta Ƀon Sis; palơ bri rdah Jêruêl. 17Khân may mâu mra tâm lơh ôh; dăp hom tahan khân may, gŭ du ntŭk, jêh ri kăp uănh nau Yêhôva dơi tâm nau Păng tâm lơh ăn ma khân may. Ơ phung Yuda jêh ri phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem. Lơi ta klach ôh, jêh ri lơi ta rdja nuih n'hâm ôh; ôi taơ tâm mâp hom đah khân păng, jêh ri Yêhôva mra gŭ ndrel ma khân may."
18Y-Jôsaphat chŭn muh măt tâm neh, jêh ri lĕ rngôch phung Yuda jêh ri phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem chon mon panăp Yêhôva yơk mbah ma Păng. 19Phung Lêvi jêng noi Kôhat jêh ri noi Kôra gŭ dâk ŭch mŏt ton ma Yêhôva Brah Ndu Israel ma bâr ngơi huy ngăn.
20Khân păng kah rngăl ơm ôi luh hăn tâm bri rdah Têkôa; jêh ri dôl khân păng luh du, Y-Jôsaphat gŭ dâk jêh ri lah: "Iăt hom gâp, Ơ phung Yuda jêh ri phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem! Chroh răp jăp ma Yêhôva Brah Ndu khân may, jêh ri khân may jêng nâp; chroh ngăn ma nau kôranh nơm mbơh lor păng ngơi, jêh ri khân may mra dơi." 21Tơlah khân păng tâm chră jêh đah phung ƀon lan, păng dơm phung mprơ jêh ri mŏt ton ma Yêhôva ma ndơ nkrơ̆ kloh ueh, dôl khân păng chuat panăp phung tahan, jêh ri lah:
  "Tâm rnê hom ma Yêhôva,
 yorlah nau păng rŏng n'hêl nanê̆ gŭ ƀa ƀơ n'ho ro."
22Tơlah khân păng ntơm mprơ jêh ri tâm rnê, Yêhôva dơm du phung gŭ kâp lơh ma phung Amôn jêh ri phung Môap, jêh phung yôk Sêir, phung nây văch jêh ŭch tâm lơh đah phung Yuda, pôri yơh phung nây rai roh. 23Yorlah phung tahan Amôn jêh ri phung Môap dâk tâm lơh đah phung gŭ ta kalơ yôk Sêir, jêh ri ƀư rai lĕ khân ôbăl; tơ lah khân păng ƀư rai jêh phung gŭ ta kalơ yôk Sêir, lĕ rngôch khân păng ƀư rai ndrăng khân păng nơm.
24Tơlah phung Yuda tât jêh ma ngih tŭm tâm bri rdah, khân păng n'gơr uănh mpeh phung âk nây, jêh ri saơ săk jăn bunuyh mplâng khĭt rdăp tâm neh, mâu geh du huê dơi klaih ôh. 25Y-Jôsaphat jêh ri phung ƀon lan păng tât sŏk pit in ndô ndơ khân păng, saơ geh âk ngăn ndô ndơ, săk bunuyh khĭt, jêh ri ndơ khlay, ndô ndơ sŏk pit nây kŏ tât khân păng mâu dơi dŭ nchuăn ôh; khân păng sŏk nchuăn ndơ nây tâm pe nar, yorlah ndô ndơ dŭt âk ngăn. 26Tât năng puăn khân păng tâm rƀŭn tâm rlŭng Bêraka, yorlah ta nây khân păng mŏt ton ma Yêhôva; yor nây bu ntơ ntŭk nây Rlŭng Bêraka n'ho tât ma nar aơ. 27Jêh ri khân păng plơ̆ sĭt, ăp nơm phung Yuda, phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem jêh ri Y-Jôsaphat hăn lor panăp, plơ̆ sĭt rlet ƀon Yêrusalem ma nau răm maak; yorlah Yêhôva hŏ ƀư ăn ma khân păng hâk răm, yor ma tahan phung rlăng khân păng lơh rai jêh. 28Khân păng sĭt ma ƀon Yêrusalem kreh gong rêng, uh n'hôm, jêh ri uh nŭng tât ta ngih Yêhôva. 29Nau klach ma Brah Ndu tât ma lĕ rngôch bri dak chiau meng tơlah khân păng tăng lư ma Yêhôva tâm lơh jêh đah phung rlăng Israel. 30Pôri ƀon bri hađăch Y-Jôsaphat gŭ đăp mpăn, yorlah Brah Ndu ăn ma păng nau rlu puăn njônh.

Nau Y-Jôsaphat Chiă Uănh

31Pôri, Y-Jôsaphat ƀư hađăch bri Yuda; tơlah păng ntơm chiă uănh; păng geh pe jê̆t ma prăm năm, jêh ri păng chiă uănh bar jê̆t ma prăm năm tâm ƀon Yêrusalem. Amoh me păng H'Asuba kon bu ur Y-Sihi. 32Păng chuat tĭng trong Y-Asa mbơ̆ păng, jêh ri mâu veh teng bơh trong nây ôh; păng ƀư nau di ta năp măt Yêhôva. 33Ƀiălah păng mâu ƀư rai ôh ntŭk prêh, jêh ri phung ƀon lan ê hŏ prăp ôh nuih n'hâm khân păng ma Brah Ndu 34Kan ƀa ƀă Y-Jôsaphat ƀư ntơm bơh saơm tât lôch bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt nau Y-Jêhu kon bu klâu Y-Hanani nkoch bri, nau nây bu chih prăp jêh tâm ndrom sămƀŭt Phung Hađăch Israel.
35Jêh nau nây Y-Jôsaphat hađăch Yuda tâm rnglăp đah Y-Ahasia hađăch Israel, nơm ƀư nau ƀai. 36Y-Jôsaphat tâm rnglăp đah păng ƀư kŭmpăn hăn ma bri Tarsis, jêh ri khân păng ƀư kŭmpăn nây tâm ƀon Êsiôn-Gêber. 37Nôk nây Y-Êliêser kon bu klâu Y-Dôdavahu bơh ƀon đah Marêsa mbơh lor nau tâm rdâng đah Y-Jôsaphat, lah: "Yorlah may tâm rnglăp jêh đah Y-Ahasia, Yêhôva mra ƀư rai ndơ mây lĕ ƀư jêh." Jêh ri kŭmpăn khân păng ƀư nây chah ro, pôri kŭmpăn nâu mâu dơi hăn tât ma bri Tarsis ôh.