35

Y-Jôsia Kah Gĭt Yơk Nau Găn

1Y-Jôsia kah gĭt yơk Nau Găn ma Yêhôva ta ƀon Yêrusalem; jêh ri khân păng sreh nkhĭt kon biăp Nau Găn ta nar năng jê̆t ma puăn tâm khay rơh nguay. 2Păng dơm phung kôranh ƀư brah dơn ma kan khân păng nơm, jêh ri ntrôl khân păng tâm kan ngih Yêhôva. 3Păng lah ma phung Lêvi ăt nti ma lĕ rngôch phung Israel, jêh ri phung hŏ prăp êng jêh ma Yêhôva: "Sŏk dơm hom hip kloh ăn tâm ngih brah Y-Salômôn kon bu klâu Y-David, hađăch Israel, hŏ ndâk jêh; phung khân may mâu hôm khăch tung ôh hip nây kalơ săng nglik khân may. Aƀaơ ri, pah kan hom ma Yêhôva Brah Ndu khân may jêh ri kơl kan ăn phung Israel jêng phung ƀon lan Păng. 4Nkra hom khân may nơm tĭng nâm noi deh jêh ri tĭng nâm mpôl khân may, rơm ndrăp ơm, tĭng kơt nau vay Y-David, hađăch Israel, jêh ri Y-Salômôn, kon bu klâu păng hŏ ntăm jêh. 5Pôri dâk hom tâm ntŭk kloh ueh, tĭng tâm groi mpôl noi deh oh mâu khân may, jêng ƀon lan Israel, jêh ri tĭng tâm groi noi deh phung Lêvi. 6Phung khân may sreh nkhĭt hom kon biăp Nau Găn, ƀư kloh hom khân may nơm, jêh ri nkra Nau Găn ăn ma phung oh nâu khân may, gay ƀư ăn di nâm bu nau Yêhôva ngơi ma bâr mbung Y-Môis."
7Y-Jôsia ăn ma bunuyh ƀon lan phung mpô mpa jê̆, rnoh geh pe rmưn kon biăp, jêh ri kon be, nđâp pe rbăn mlâm ndrôk nkuăng, dŏng lôch nar Nau Găn ăn ma phung geh măt râng ta nây; lĕ rngôch mpô mpa nây jêng ndơ hađăch. 8Lĕ phung kôranh ăt tâm ban lĕ du ai ăn mpô mpa ma phung ƀon lan, kơl ma phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi. Y-Hilkia, Y-Sakari, jêh ri Y-Jêiêl, jêng phung kôranh ngih brah Brah Ndu, kơl ăn phung kôranh ƀư brah, bar rbăn prao rhiăng mlâm biăp, jêh ri pe rhiăng mlâm ndrôk gay dŏng tâm Nau Găn. 9Tâm ban lĕ Y-Kênania, Y-Sêmay a, Y-Nêthanel, jêh ri phung oh păng, jêh ri Y-Hashabia, Y-Jêiêl, jêh ri Y-Jôsaphat phung kôranh ma phung Lêvi ăn ma phung Lêvi ndơ nhhơr prăp ma nau Găn prăm rbăn mlâm biăp kon jêh ri be kon, jêh ri prăm rhiăng mlâm ndrôk nkuăng.
10Pôri, nau ƀư brah hŏ ndrăp jêh, phung kôranh ƀư brah gŭ dâk ta ntŭk khân păng nơm, jêh ri phung Lêvi tĭng mpôl khân păng iăt nâm bu nau hađăch ntăm. 11Phung Lêvi sreh nkhĭt kon biăp Nau Găn, jêh ri phung kôranh ƀư brah sŏk dơn mham tă bơh ti khân păng djôt nsrih mham nây; bi phung Lêvi doih n'huk ntâu mpa ƀư brah nây. 12Khân păng dơm ăn êng mpa nhhơr gŭch, gay tâm pă ma bunuyh ƀon lan, tâm groi tĭng mpôl noi deh khân păng, gay nhhơr ma Yêhôva, tĭng nâm nau bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Y-Môis; khân păng ƀư tâm ban pô nây lĕ ma ndrôk nkuăng. 13Khân păng pâr (kreng) kon biăp Nau Găn tâm ŭnh tĭng nâm nau ntĭnh; jêh ri khân păng gâm mpa nhhơr kloh ueh tâm glah, glah ƀŭng, jêh ri tâm glah ƀai, jêh nây leo gơnh ndơ nây tâm pă ăn ma phung ƀon lan. 14Jêh nau nây, khân păng ndrăp nkra ma khân păng nơm jêh ri ma phung kôranh ƀư brah; yorlah lĕ rngôch phung kôranh ƀư brah, jêng kon sau Y-Arôn, gŭ pah kan nhhơr mpa nhhơr gŭch jêh ri rchuăl ngi kŏ tât măng; yor nây, phung Lêvi ndrăp nkra ma khân păng nơm jêh ri phung kôranh ƀư brah, jêng kon sau Y-Arôn. 15Phung mprơ, jêng kon sau Y-Asap, gŭ ta ntŭk khân păng nơm da dê, tĭng nâm nau vay Y-David, Y-Asap, Y-Hêman, jêh ri Y-Yêduthun nơm tâm saơ ma hađăch, hŏ ntăm; jêh ri phung chiă mpông pêr gŭ ta ăp mpông, mâu khăch trơn du ôh bơh kan khân păng, yorlah oh nâu khân păng, jêng phung Lêvi, ndrăp nkra ndơ dŏng ăn khân păng.
16Pôri lĕ rngôch kan yơk mbah Yêhôva bu hŏ nkra jêh nar nây, gay kah gĭt yơk ma Nau Găn, jêh ri gai nhhơr mpa nhhơr gŭch ta kalơ nơng Yêhôva, tĭng nâm nau Hađăch Jôsia ntăm. 17Phung ƀon lan Israel tât ta nây, kah gĭt yơk ma Nau Găn da dê tâm nôk nây, jêh ri sa piăng let mâu geh ndrui tâm pơh nar. 18Ntơm bơh rô̆ kôranh nơm mbơh lor Y-Samuel, tâm bri Israel, mâu mâp geh ôh Nau Găn tâm ban pô nây, ăt mâu geh lĕ du huê hađăch Israel mâp kah gĭt yơk ma Nau Găn nâm bu Y-Jôsia, ndrel phung kôranh ƀư brah, phung Lêvi, lĕ rngôch phung Yuda, jêh ri phung Israel geh măt râng ta nây, jêh ri phung ƀon lan gŭ ta ƀon Yêrusalem, văch râng. 19Bu kah gĭt yơk ma Nau Găn aơ tâm năm rơh jê̆t ma pham rnôk rô̆ Y-Jôsia chiă uănh.

Nau Y-Jôsia Khĭt

20Jêh nau kan nây, tơlah Y-Jôsia nkra jêh ngih brah. Geh Y-Nêkô hađăch Êjipt hăn hao ŭch tâm lơh ta ƀon Karkêmis ta dak krong Ơprat, jêh ri Y-Jôsia du luh hăn tâm lơh đah păng. 21Ƀiălah hađăch Êjipt prơh hăn phung ntuh bâr ma Y-Jôsia, lah: "Ơ hađăch Yuda, moh nau geh ndrăng he? Nar aơ gâp mâu văch tâm lơh đah may ôh, ƀiălah tâm lơh đah phung rlăng ma ngih neh gâp; jêh ri Brah Ndu ntĭnh jêh ma gâp ăn ƀư gơnh. Pôri, rlu hom, lơi tâm rdâng đah Brah Ndu ôh, Nơm gŭ ndrel gâp, klach lah Păng ƀư rai may. 22Ƀiălah Y-Jôsia mâu ŭch rŭch plơ̆ ôh bơh hađăch Êjipt. Păng mâu ŭch iăt ôh nau Y-Nêkô ngơi bơh bâr mbung Brah Ndu, ƀiălah lơ hâu nsoh nkrơ̆ ƀư bu êng ŭch tâm lơh đah ôbăl, tâm rlŭng Mêgidô. 23Phung pănh na pănh hađăch Jôsia, jêh ri hađăch lah ma phung oh mon păng: "Chông leo hom gâp ma ntŭk êng, yorlah gâp rmanh jru ngăn." 24Pôri phung oh mon păng chông păng bơh ndeh seh păng jêh ri rdeng păng tâm ndeh rơh bar păng ơm geh jêh, jêh ri njŭn păng leo sĭt ma ƀon Yêrusalem. Păng khĭt, bu tâp păng tâm môch ndrel phung che păng. Lĕ rngôch phung Yuda phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem nhĭm ndrê ma Y-Jôsia. 25Tâm ban lĕ Y-Yêrêmi nhĭm vơl ma Y-Jôsia; jêh ri lĕ rngôch phung bu klâu bu ur mprơ nhĭm khĭt ma Y-Jôsia tât ma nar aơ. Khân păng ăn nau nhĭm vơl aơ jêng nau vay tâm bri Israel; aơ bu chih jêh tâm Ndrom Sămƀŭt Nhĭm Vơl. 26Kan êng Y-Jôsia ƀư, jêh ri kan ueh păng ƀư tĭng nâm nau bu chih jêh tâm nau vay 27kan păng ntơm bơh saơm tât nglĕ dŭt, aơ bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Phung Hađăch Israel jêh ri Yuda.