15

Nau Y-Asa Ƀư Nau Tâm Rgâl

1Brah Huêng Ueh Brah Ndu tât ma Y-Asaria kon buklâu Y-Ôdet, 2jêh ri păng luh hăn tâm mâp đah Y-Asa jêh ri lah: "Iăt hom nau gâp, Ơ Y-Asa, nđâp ma phung Yuda jêh ri Benjamin. Lah khân may tĭng Yêhôva ndah jŏ, Yêhôva gŭ ndrel ma khân may dah nĕ lĕ; Tơlah khân may joi Păng, nanê̆ mra dơi mâp Păng; tơlah khân may chalơi Păng, pôri Păng mra chalơi khân may. 3Hŏ jŏ năm jêh, phung Israel mâu chroh ngăn ôh ma Brah Ndu, mâu geh du huê kôranh ƀư brah ntĭm nti ma khân păng, ăt mâu geh lĕ nau vay; 4ƀiălah dôl khân păng geh nau rêh ni, ri mơ khân păng plơ̆ sĭt ma. Yêhôva Brah Ndu Israel, tĭng joi Păng, plơ̆ mâp tay Păng đŏng. 5Tâm rnôk nây, mâu geh nau đăp mpăn ôh ma nơm luh mâu lah nơm lăp, yorlah ƀon lan bri nây geh nau rŭng răng toyh ngăn ƀư knap le rngôch bunuyh. 6Bri dak aơ tŭn jot bri dak ri, ƀon aơ tŭn jot ƀon êng; yorlah Brah Ndu ƀư rŭng răng khân păng tâm ăp ntil nau rêh ni. 7Ƀiălah ăn khân may gŭ janh hom, ti khân may lơi klach, yorlah kan khân may ƀư mra geh nau nkhôm.
8Tơlah Y-Asa tăng nau ngơi nây, nau mbơh lor Y Asaria kon buklâu Y-Ôdet, n'hao nuih păng, jêh ri păng ƀư rai lơi rup brah Yêhôva tâm rmot tâm lam n'gor Yuda jêh ri Benjamin, nđâp ma tâm ƀon khân păng lĕ pit in jêh bri kalơ dor yôk Êphraim, jêh ri păng nkra tay nơng Yêhôva mpeh panăp ndring ngih Yêhôva. 9Păng rgum le rngôch phung Yuda jêh ri phung Benjamin, jêh ri phung êng bơh ndŭl mpôl Êphraim, Manasê, jêh ri simêôn gŭ ndrel ma khân păng. 10Bu tâm rƀŭn khân păng tâm ƀon Yêrusalem tâm khay pe năm rơh jê̆t ma prăm rô̆ Y-Asa chiă uănh. 11Khân păng ƀư brah ma Yêhôva tâm nar nây ma mpô mpa khân păng hŏ sŏk pit djôt nsĭt jêh, pơh rhiăng mlâm ndrôk nkuăng jêh ri pơh rbăn mlâm biăp. 12Khân păng ƀư nau tâm rnglăp ŭch joi Yêhôva Brah Ndu phung che khân păng ma lĕ nuih n'hâm jêh ri huêng khân păng; 13jêh ri mbu moh mâu joi Yêhôva Brah Ndu phung Israel, bu mra ƀư nkhĭt lơi, mâu săch mom mâu lah ranh, buklâu mâu lah bu ur. 14Khân păng ton săk ma Yêhôva ma bâr huy, ma nau troh, jêh ri uh nŭng. 15Lĕ rngôch phung Yuda hâk răm yor nau ton săk nây; yorlah khân păng ton săk jêh ma lĕ nuih n'hâm khân păng, jêh ri joi Yêhôva ma lĕ nau khân păng ŭch, jêh ri khân păng saơ Păng. Yêhôva ăn ma khân păng nau đăp mpăn văr jŭm pŭng.
16Pôri, yor H'Maka me hađăch Asa, hŏ ƀư jêh du mlâm rup trah brah Asêra, Yêhôva tâm rmot, ri dĭng hađăch Asa ntrŭnh kan mâu hôm ăn păng jêng hađăch bu ur ôh, păng kăl lơi rup trah me păng nây, nchah lơi lĕ jêh ri su tâm ŭnh êp dak n'hor ta rlŭng Sêdrôn. 17Ƀiălah bu mâu ƀư rai lơi ôh ntŭk prêh kalơ tâm n'gor Israel. Nđâp lah pô nây kađôi nuih n'hâm Y-Asa jêng ueh, mâu geh bu dơi nduyh ôh du bông nau rêh păng. 18Păng djôt leo ma ngih Yêhôva ndơ kloh mbơ̆ păng nhhơr, jêh ri le rngôch ndơ păng nơm ăn êng jêng ndơ hŏ kloh jêh ƀa ƀă mah, ƀă prăk, mâu lah khăl ngan. 19Mâu hôm geh nau tâm lơh ôh tât năm rơh pe jê̆t ma prăm rnôk Y-Asa chiă uănh.