19

Kôranh Nơm Mbơh Lor Y-Jêhu Nduyh Y-Jôsaphat

1Y-Jôsaphat hađăch Yuda plơ̆ sĭt ma nau đăp mpăn tât ma ngih păng nơm tâm ƀon Yêrusalem. 2Ƀiălah Y-Jêhu, kon buklâu Y-Hanani, nơm bu tâm saơ, luh hăn tâm mâp msa Y-Jôsaphat, jêh ri lah: "Jêng di lĕ may lah may kơl nơm ƀai jêh ri rŏng ma phung tâm rmot ma Yêhôva? Yor nau nây, nau Yêhôva ji nuih tât ma may. 3Ƀiălah ăt bu saơ lĕ nau ueh tâm may, yorlah may ƀư rai jêh rup brah Asêrim ngluh lơi bơh n'gor bri, jêh ri nuih n'hâm may săch joi Brah Ndu."

Y-Jôsaphat Dơm Phung Kôranh Phat Dôih

4Y-Jôsaphat gŭ ta ƀon Yêrusalem; jêh ri păng hăn joi tay phung ƀon lan, ntơm bơh ƀon Bêr-Sêba tât ta bri kalơ dor Êphraim, jêh ri njŭn leo khân păng plơ̆ sĭt ma Yêhôva Brah Ndu phung che khân păng. 5Păng dơm phung kôranh phat dôih tâm lam bri, tâm ăp ƀon toyh geh pôih tahan tâm bri Yuda, tâm ăp rplay ƀon geh da dê. 6Jêh ri păng lah ma kôranh phat dôih pô aơ: "Njrăng hom moh kan khân may ƀư, yorlah khân may phat dôih mâu di ma bunuyh ôh, ƀiălah ma Yêhôva; păng gŭ ndrel ma khân may dôl khân may phat dôih. 7Pôri ăn khân may geh nau klach ma Yêhôva; njrăng hom moh ndơ khân may ƀư, yorlah Yêhôva Brah Ndu he, mâu dơi tih ôh đah nau sŏng, mâu geh gŭ mpeh du ding ôh, mâu lĕ sa ndơ bu blŏl." 8Rmeh ma nau nây Y-Jôsaphat săch đŏng tâm phung Lêvi, kôranh ƀư brah jêh ri phung kôranh ma ndŭl mpôl Israel, dơm khân păng ta ƀon Yêrusalem, gay phat dôih yor ma Yêhôva jêh ri phat dôih ăn tâm di. 9Păng ntăm ma khân ôbăl: "Pô aơ khân may mra ƀư tâm nau klach yơk ma Yêhôva; ma nau n'hêl nanê̆ jêh ri ma lĕ khân may: 10ta ntŭk geh du ntil dôih tât ma khân may bơh phung oh nâu gŭ tâm ƀon khân păng, moh nau tâm kuh tâm phong, mâu lah yor nau pling mham, mâu lah nau vay jêh ri nau ntăm, ăn khân may ntĭm nti khân păng lơi ƀư tih ôh đah Yêhôva, klach geh nau ji nuih tât ma may jêh ri oh nâu may. Khân may ƀư pô nây, mâu jêng tih ôh. 11Aơ, Y-Amaria kôranh ƀư brah toyh jêng kôranh ma khân may tâm lĕ nau di ma Yêhôva; jêh ri Y-Sêbadia kon bu klâu Y-Ismael, kôranh chiă uănh ndŭl mpôl phung Yuda, jêng kôranh ma khân may tâm lĕ kan di ma hađăch; jêh ri phung Lêvi mra pah kan ma khân may jêng phung kôranh. Ƀư hom nau janh, jêh ri dăn ma Yêhôva gŭ ndrel ma phung sŏng!"