5

Nau H'Dêbôra Jêh Ri Y-Barak Mprơ

1Nar nây H'Dêbôra jêh ri Y-Barak kon buklâu Y-Abinôam mprơ:
2"Tâm rnê hom ma Yêhôva!
 Yorlah phung kôranh hŏ ntơm mât chiă jêh tâm phung Israel,
 yorlah phung ƀon lan nhhơr khân păng nơm ma nau gay ŭch.
3"Hơi phung hađăch, iăt hom,
  Hơi phung kôranh, rkêng tôr iăt hom!
  Gâp mra mprơ ma Yêhôva,
 gâp mra mprơ ma Yêhôva, Brah Ndu phung Israel.
4"Hơi Yêhôva! Dôl May du luh bơh ƀon Sêir, dôl may chuat rgăn n'gor Êdôm,
 neh ntu n'găr mpât ta kalơ trôk mih, ndâr tŭk ăn tŭp dak mih.
5Ta năp măt Yêhôva tâm rgâl n'hor dak.
 Nâm ntĭt jêng Yôk Sinai ri ta năp măt Yêhôva Brah Ndu Israel.
6"Tâm rnôk Y-Samgar, kon buklâu Y-Anat,
 jêh ri tâm rnôk H'Jael, lĕ bu chalơi trong toyh,
 jêh ri bu năch brô̆ rsong ƀoi rlong kue kuăt.
7Phung ƀon lan Israel mâu geh kôranh tahan kŏ tât gâp yơh, H'Dêbôra, dâk nâm bu du huê me bu tâm n'gor Israel.
8Bu hŏ săch jêh phung brah mhe,
 jêng nau tâm lơh geh ta mpông pêr.
 Bu mâu saơ ôh khêl jêh ri tak ta nklang puăn rmưn nuyh tâm phung Israel.
9Nuih n'hâm gâp rŏng ma phung Kôranh tahan Israel,
 jêng phung nhhơr khân păng nơm ma nau gay ŭch ta nklang phung ƀon lan.  Tâm rnê ngăn ma Yêhôva!
10"Hơi phung ncho seh bri nglang, phung gŭ ta mbêl ueh,
 jêh ri phung hăn rŏ trong mprơ hom!
11Ndrel n'grŭp ma bâr phung mprơ ta ntŭk rmlông dak,
 ta nây khân păng rŏ kan sŏng Yêhôva,
 jêh ri nau chiă uănh kan sŏng bơh Păng tâm n'gor Israel! Nôk nây,
 phung ƀon lan Yêhôva hăn trŭnh rlet mpông pêr.
12Hơi H'Dêbôra! Kah rngăl hom ay,
 kah rngăl hom! Kah rngăl hom ay,
  kah rngăl hom, mprơ du nau!
 Hơi Y-Barak, dâk hom may! Hơi kon buklâu Y-Abinôam, njŭn leo hom phung bună may!
13Nôk nây, phung hôm e rêh hăn ma phung kôranh,
  phung ƀon lan Yêhôva văch ma gâp jêng tahan katang!
14Tă bơh Êphraim văch tât ma phung geh tơm Amalek;
 tĭng pakơi may, geh Benjamin, ndrel ma phung ƀon lan may;
  phung kôranh tahan văch tă bơh Makir,
 jêh ri geh nđâp phung kôranh tahan văch tă bơh Sabulôn.
15Phung kon hađăch Isakar văch ndrel ma H'Dêbôra.
 Jêh ri phung Isakar gŭ n'hêl nanê̆ đah Y-Barak;
 Khân păng rduh pakơi Y-Barak lăp tâm rlŭng…
 Ta nklang phung băl mpôl Ruben, geh âk nau sek uănh nuih n'hâm.
16Mâm ƀư may gŭ kâp ta nklang ndrung biăp, gay ŭch iăt lĕ bu nter kuăl biăp?
 Ta nklang phung băl mpôl Ruben geh âk nau sek uănh nuih n'hâm.
17Phung Galaat gŭ kăl tê̆ dak krong Yurdan; bi phung Dan, moh nau gŭ ta kalơ Kŭmpăn? Phung Aser hôm gŭ ta kơh dak mƀŭt rlu hêng tâm ntŭk Kŭmpăn njưh.
18Phung Sabulôn jêh ri phung Naptali,
 jêng ntil mpôl bunuyh sân săk jăn ta Kalơ ntŭk prêh tâm ntŭk tâm lơh.
19"Phung hađăch văch tât tâm lơh,
 phung hađăch Kanaan tâm lơh ta ƀon Tanak dăch dak Mêgidô;
 ƀiălah khân păng mâu sŏk pit ôh prăk rêl!
20Mănh kalơ trôk geh văch tâm lơh, phung mănh tĭng rŏ trong khân păng dâk tâm lơh đah Y-Sisêra.
21Ntŭk dak thăng n'hor Kisôn bŭk rdu phung rlăng,
 jêng dak n'hor Kisôn ơm thăng bơh kăl e.
 Hơi huêng gâp, chuat hom ma nau katang!
22"Nôk nây, nchop lĕ rngôch seh n'gôr nteh katang,
  dôl seh khân păng nchuăt ngăch.
23"Brah ntuh bâr Yêhôva lah:
 "Rak rtăp hom ƀon Mêros,
  rak rtăp hom phung ƀon lan păng,
 yorlah khân păng mâu văch kơl ôh Yêhôva,
 gay kơl Yêhôva tâm lơh đah phung katang nây.'"
24"H'Jael geh nau ueh uĭn lơn tâm phung bu ur,  ur Y-Hêber phung mpôl Kênit,
 geh nau ueh uĭn lơn tâm phung bu ur gŭ tâm ngih bok.
25Y-Sisêra dăn dak, ƀiălah ôbăl ăn dak toh ndrôk;
 ôbăl leo ma păng ngi dak toh ndrôk tâm ngan chrêk.
26Du đah ti ôbăl djôt du mlâm n'gâng ngih bok,
 jêh ri ti ma ôbăl djôt me nôp nơm chiăr.
 Ôbăl dong jêh Y-Sisêra, ăn chah bôk păng,
 ôbăl pâng rchiăt jêh ri rho njĭnh lâk păng.
27Păng huăr, chalôt, mplâng ta jâng ôbăl;
 ta jâng ôbăl păng huăr, păng chalôt;
 ta ntŭk păng huăr nây păng chôt khĭt.
28Mê̆ Y-Sisêra n'gơr saơ tă bơh mpông bloh,
 păng mêt bơh mpông bloh, lah:
 "Mâm dĭng ndeh seh păng băt tât? Mâm ƀư ê tăng ôh nteh nchop seh ndeh păng!"
29Phung bu ur tâm phung păng gĭt mĭn lơn plơ̆ lah,
 Ƀiălah mê̆ păng tâm ban đŏng lah mĭn êng tâm păng nơm, pô ao:
30"Mâu hĕ di khân păng joi jêh ri tâm pă ndơ geh pit in?
 Du huê mâu lah bar hê bu ur druh gay ăn ăp nơm buklâu,
 bok ao nhom lĕ bu cheh jêh
 bar blah ao nhom bu cheh jêh prăp ăn
 ma trôko nơm dơi lơh!"
31"Ơ Yêhôva! tâm ban pô nây lĕ phung rlăng may rai lôch!
 Ƀiălah ăn phung rŏng ma may jêng nâm bu nar dôl păng luh ma nau katang păng."
 Jêh ri n'gor bri geh nau đăp mpăn dôl puăn jê̆t năm.