17

Nau Y-Mika Mbah Rup Brah

1Geh du huê bunuyh bơh bri dor Êphraim, amoh păng Y-Mika. 2Păng lah ma mê̆ păng, "Du rbăn du rhiăng glo prăk bu sŏk tă bơh ay, jêh ri yor ndơ nây ay ngơi jêh nau rak rtăp, jêh ri ngơi nau nây ma tôr gâp tâm ban đŏng, aơ, prăk nây gŭ ndrel ma gâp, gâp hŏ sŏk jêh păng." Jêh ri mê̆ păng lah: "Dăn ma Yêhôva ăn nau ueh lăng ma kon buklâu gâp." 3Păng mplơ̆ sĭt du rbăn du rhiăng glo prăk nây ma mê̆ păng, jêh ri mê̆ păng lah: "Gâp nhhơr ma Yêhôva prăk tâm ti gâp prăp ma kon buklâu gâp ƀư du mlâm rup trah jêh ri du mlâm rup tŏ chiăr. Pônây aƀaơ ri gâp mra mplơ̆ sĭt păng ma may." 4Pôri tơlah Y-Mika mplơ̆ sĭt prăk nây ma mê̆ păng; mê̆ păng sŏk bar rhiăng glo prăk jêh ri ăn ma nơm chiăr, nơm ƀư rup trah jêh ri du mlâm rup tŏ chiăr. Rup nây gŭ tâm ngih Y-Mika. 5Y-Mika geh ntŭk mbah yơk, jêh ri păng ƀư du blah ao êphôt jêh ri rup têraphim, jêh ri njêng du huê kon buklâu păng ƀư kôranh ƀư brah.
6Tâm rnôk nây, mâu geh ôh hađăch tâm n'gor Israel, ăp nơm ƀư tĭng nâm păng mĭn di.
7Nôk nây, geh du huê buklâu ndăm bơh ƀon Betlêhem tâm n'gor Yuda bơh ndŭl mpôl Yuda jêng du huê Lêvi. Păng gŭ njưh ta nây. 8Buklâu nây du luh bơh ƀon Bêtlêhem tâm n'gor Yuda gay joi ntŭk păng dơi gŭ. Dôl păng nsong păng tât ma bri dor Êphraim ma ngih Y-Mika. 9Y-Mika lah ma păng, "Mbah tă may?" Păng plơ̆ lah: "Gâp jêng du huê Lêvi bơh ƀon Betlêhem tâm n'gor Yuda, jêh ri gâp mra gŭ njưh ta ntŭk gâp dơi saơ." 10Y-Mika lah ma păng: "Gŭ ndrel ma gâp, ăn may jêng mbơ̆ ma gâp jêh ri kôranh ƀư brah, jêh nây gâp mra ăn ma may jê̆t glo prăk tâm du năm, du blah ao jâr, jêh ri ndơ may sông sa." 11Buklâu lêvi nây maak gŭ ndrel ma Y-Mika; jêh ri buklâu ndăm Lêvi jêng nâm bu du huê tâm phung kon buklâu păng. 12Y-Mika njêng buklâu Lêvi jêng kôranh ƀư brah ma păng, jêh ri buklâu nây gŭ tâm ngih Y-Mika. 13Jêh ri Y-Mika lah: "Aƀaơ ri gâp gĭt ma Yêhôva mra ăn nau ueh lăng ma gâp, yorlah gâp geh du huê Lêvi jêng kôranh ƀư brah."