13

Nau Bu Deh Ma Y-Samsôn

1Phung ƀon lan Israel plơ̆ ƀư tay nau mhĭk ta năp măt Yêhôva; jêh ri Yêhôva jao khân păng tâm ti phung Philistin tâm puăn jê̆t năm.
2Geh du huê bunuyh ƀon Sôra bơh ndŭl mpôl Dan, amoh păng Y-Manôa; ur păng jêng bu ur ndrô gâng, mâu geh kon ôh. 3Tông mpăr ueh Yêhôva tâm mpơl ma bu ur nây jêh ri lah ma păng pô aơ: "Aơ, ay jêng bu ur ndrô gâng, mâu geh kon; ƀiălah ay mra ntreo jêh ri deh du huê kon buklâu. 4Pôri ntơm bơh aƀaơ ăn ay njrăng hom, lơi nhêt ndrănh, mâu lah moh ndơ jêng nhŭl, jêh ri tâm ban đŏng lơi ta sa ndơ ƀơ̆ ôh; 5yorlah ay mra ntreo jêh ri deh du huê kon buklâu. Mâu dơi ăn măt pêih poih ôh bôk păng yorlah kon nây mra jêng du huê Nasirit ma Brah Ndu; ôklah taơ păng mra tâm rklaih phung Israel klaih bơh ti phung Philistin."
6Bu ur nây hăn nkoch ma sai păng." Du huê bunuyh Brah Ndu văch tât ma gâp, jêh ri muh măt păng nâm bu muh măt tông mpăr ueh Brah Ndu, klach krit ngăn. Gâp mâu ôp ôh păng mbah tă păng văch, jêh ri păng mâu mbơh ôh amoh păng ma gâp. 7Biălah păng lah ma gâp pôaơ: 'Aơ, ay mra ntreo jêh ri deh ma du huê kon buklâu. Pônây lơi ta nhêt ôh ndrănh mâu lah moh ndơ jêng nhŭl, jêh ri tâm ban đŏng lơi ta sa ôh ndơ ƀơ̆; yorlah buklâu aơ mra jêng Nasirit ma Brah Ndu ntơm bơh nar deh tât nar păng khĭt."
8Y-Manôa mbơh sơm ma Yêhôva lah pô aơ: "Hơi Yêhôva, gâp vơl ma may, ăn bunuyh Brah Ndu nơm may prơh hăn nây plơ̆ văch tay ma hên, jêh ri nti ma hên moh hên mra ƀư ma kon mra deh nây."
9Brah Ndu dơn jêh nau Y-Manôa mbơh sơm, jêh ri tông mpăr ueh Brah Ndu plơ̆ văch tay ma bu ur nây dôl păng gŭ tâm mir; ƀiălah Y-Manôa sai păng mâu gŭ ndrel ôh ma păng. 10Bu ur hăn nchuăt nkoch ro ma sai păng jêh ri lah: "Aơ, bunuyh hŏ văch tât ma gâp ta nar nôk nây nơh, aƀaơ tâm mpơl tay đŏng. 11Y-Manôa dâk hăn tĭng ur păng, jêh ri tơlah lĕ êp jêh bunuyh nây, păng lah ma ôbăl: "Di lĕ may jêng nơm hŏ ngơi jêh ma bu ur aơ?" Ôbăl lah: "Gâp ro yơh." 12Y-Manôa lah: "Tơlah nau may ngơi mra tât ngăn, mâm nau rêh kon se jê̆ aơ mra djôt prăp nau vay, jêh ri moh păng mra ƀư?" 13Tông mpăr ueh Yêhôva lah ma Y-Manôa pô aơ: "Ăn bu ur aơ njrăng moh nau gâp hŏ lah jêh. 14Păng lơi ta sa moh ntil ndơ tă bơh n'gar play kriăk ƀâu, lơi ta nhêt ôh ndrănh, mâu lah moh ndơ jêng nhŭl, jêh ri tâm ban đŏng lơi ta sa ôh ndơ ƀơ̆. Ăn păng ƀư tĭng kơt lĕ nau gâp hŏ ntĭm an jêh.
15Nôk nây, Y-Manôa lah ma tông păr ueh Yêhôva pôaơ: "Gâp dăn ma may hên ŭch kân may jêh ri nkra du mlâm be kon ma may." 16Tông mpăr ueh Yêhôva lah ma Y-Manôa: "Nđâp lah may kân gâp gŭ, gâp mâu mra sa ôh ndơ may; ƀiălah tơlah may nhhơr ndơ nhhơr gŭch, pônây ăn may nhhơr ndơ nây ma Yêhôva." (Yorlah Y-Manôa mâu gĭt ôh păng jêng tông mpăr ueh Yêhôva). 17Y-Manôa lah ma tông mpăr ueh Yêhôva, "Mbu amoh may, gay ma hên yơk ma may tơlah nau may ngơi mra tât di ngăn?" 18Tông mpăr ueh Yêhôva lah ma păng pôaơ: "Mâm ƀư may ôp ma amoh gâp, yorlah amoh gâp jêng khlay ngăn?" 19Pônây Y-Manôa sŏk du mlâm be kon ndrel ma ndơ nhhơr ranih muy, jêh ri nhhơr ndơ nây ta kalơ lŭ ma Yêhôva. Tông mpăr ueh Yêhôva ƀư du nau khlay ngăn ngên dôl Y-Manôa jêh ri ur păng gŭ uănh. 20Tơlah mpiăt ŭnh tă bơh nơng hao leo kalơ trôk, tông mpăr ueh Yêhôva hao tâm mpiăt ŭnh tă bơh nơng nây. Tơlah Y-Manôa jêh ri ur păng uănh nau nây khân păng chŭn muh măt ta neh.
21Tông mpăr ueh Yêhôva mâu hôm tâm mpơl ôh ma Y-Manôa jêh ri ur păng. Pônây Y-Manôa gĭt păng jêng tông mpăr ueh Yêhôva. 22Y-Manôa lah ma ur păng, "N'hêl nanê̆ he mra khĭt yorlah he lĕ saơ jêh Brah Ndu 23Ƀiălah ur păng lah ma păng pôaơ: "Tơlah Yêhôva ŭch nkhĭt he, mâm dĭng păng dơm jêh ndơ nhhơr gŭch jêh ri ndơ nhhơr ranih muy ta ti he, mâu lah tâm mpơl ma he saơ lĕ nau nây, mâu lah mbơh ma he nau tâm ban pônây."
24Bu ur nây deh ma du huê kon buklâu jêh ri ntơ amoh păng Y-Samsôn. Kon se jê̆ văch ma toyh, jêh ri Yêhôva ăn nau ueh lăng ma păng. 25Jêh ri Huêng Brah Yêhôva ntơm ntrôl păng ta ƀon Mahaneh Dan, vah vang ƀon Sôra jêh ri ƀon Êstaôl.