14

Y-Samsôn Jêh Ri Bu Ur Ta Ƀon Timna

1Y-Samsôn hăn ntrŭnh rlet ma ƀon Timna jêh ri ta nây păng saơ du huê tâm phung kon bu ur phung Philistin. 2Jêh ri păng plơ̆ sĭt nkoch ma mê̆ mbơ̆ păng nau nây, pô aơ: "Gâp saơ jêh ta ƀon Timna du huê tâm phung kon bu ur phung Philistin; aƀaơ ri ăn khân ay may lup văng păng jêng ur gâp." 3Ƀiălah mê̆ mbơ̆ păng lah ma păng pô aơ: "Tâm nklang phung ndŭl mpôl may moh ni du huê bu ur druh mâu lah tâm lĕ phung ƀon lan he, kŏ tât may sŏk du huê ur tă bơh phung Philistin mâu geh ôh nau koh ntâu?" Ƀiă lah Y-Samsôn lah ma mê̆ mbơ̆ păng: "Sŏk hom ôbăl ma gâp; yorlah păng tâm di ngăn đah gâp."
4Pôri, mê̆ mbơ̆ păng mâu dơi gĭt rah vah ôh nau nây luh bơh Yêhôva ăn tât; yorlah păng joi nau găl gay lơh đah phung Philistin. Rnôk nây phung Philistin chiă uănh phung Israel.
5Jêh ri Y-Samsôn hăn trŭnh ndrel ma mê̆ mbơ̆ păng ma ƀon Tim na, tơlah păng tât jêh ta n'gar play kriăk ƀâu Timna, ta aơ, geh du mlâm yau mŭr kon văch tât ngrông ŭch gay ƀư ma păng. 6Jêh ri Huêng Brah Yêhôva văch gŭ ndrel ma păng ma nau brah. Păng nkhêk yau mŭr kon nâm bu bu nkhêk du mlâm kon be; păng mâu djôt ôh du ntil ndơ tâm ti păng. Ƀiă lah păng mâu mbơh ôh ma mê̆ mbơ̆ păng moh nau păng hŏ ƀư. 7Pô nây, păng hăn trŭnh ngơi ndrel ma bu ur nây; jêh ri ôbăl tâm kơnh ma Y-Samsôn.
8Jŏ djê̆ ta nây, păng plơ̆ tay gay ŭch nsông đah bu ur nây; jêh ri păng veh uănh săk jăn yau mŭr kon lĕ khĭt, ta aơ, păng saơ geh mpơng sŭt tâm săk yau mŭr jêh ri dak sŭt đŏng. 9Păng chuah sŏk dak sŭt ma mpang ti păng, jêh ri păng sa rjai dôl brô̆ rŏ trong. Păng tât ma mê̆ mbơ̆ păng, jêh ri ăn ma ôbăl ƀă sa. Ƀiălah păng mâu nkoch ôh păng hŏ sŏk jêh dak sŭt tâm săk yau mŭr kon.
10Mbơ̆ păng trŭnh hăn ma ngih bu ur nây, jêh ri ta nây Y-Samsôn nkra nau nhêt sa; yorlah jêng nau vay ma phung buklâu ndăm vay ƀư. 11Tơlah phung ƀon lan saơ păng, khân ôbăl leo pe jê̆t nuyh băl hăn gŭ ndrel păng. 12Y-Samsôn lah ma khân păng pô aơ: "Ăn gâp nchroh n'hôr ma khân may. Tơlah khân may dơi rblang nau nây ma gâp tâm pơh nar nau nhêt sa, pô ri gâp mra ăn pe jê̆t blah ao rôt mhay jêh ri pe jê̆t blah ao nsoh dôl nhêt sa." 13Khân ôbăl lah ma păng: "Nchroh n'hôr hom jêh ri hên gŭ iăt." Jêh ri păng lah ma khân ôbăl:
 "Tă bơh ndơ blau sa luh du ndơ blau sa, tă bơh ndơ ktang luh du ndơ njŭng."
14Tâm pe nar khân păng mâu dơi rblang ôh nau nchroh n'hôr nây.
15Tât nar năng pơh khân păng lah ma ur Y-Samsôn, "Ndơm sai ay ăn păng rblang ma he nau păng nchroh n'hôr nây, klach lah hên su ay nđâp ngih vâl mbơ̆ ay ma ŭnh. Di lĕ ay jă hên tât ta aơ gay ƀư ăn hên ndĭt trơi?" 16ur Y-Samsôn nhĭm ta năp păng jêh ri lah: "May kanŏng tâm rmot đah gâp, may mâu rŏng ôh ma gâp; may tâm nchroh n'hôr đah phung ƀon lan gâp jêh ri may mâu rblang ôh nau nây ma gâp." Jêh ri păng lah ma ôbăl, "Aơ, gâp mâu mâp rblang ôh ma mê̆ mbơ̆ gâp, mâm dĭng gâp rblang ăn ma ay?" 17Ôbăl nhĭm ta năp păng dôl pơh nar nau nhêt sa; jêh ri nar năng pơh păng rblang ma ôbăl yorlah hâu ngăn ôbăl nchâp păng. Jêh ri ôbăl rblang tay nau nchroh n'hôr nây ma phung ƀon lan.
18Phung buklâu ƀon nây lah ma păng tâm nar năng pơh ê lor ma nhâp nar:
 "Moh ndơ njŭng lơn ma dak sŭt?
 Moh ndơ katang lơn ma yau mŭr?"
 Jêh ri Y-Samsôn lah ma khân păng:
 "Tơlah khân may mâu chuar (kai) ôh ma ndrôk me druh gâp,
 khân may mâu dơi gĭt ôh rblang nau gâp tâm nchroh n'hôr ma khân may."
19Jêh ri Huêng Brah Yêhôva văch gŭ ndrel ma păng ma nau brah, jêh ri păng trŭnh hăn ma ƀon Askalon, nkhĭt pe jê̆t nuyh buklâu ƀon nây, jêh ri sŏk pit ndơ khân păng jêh ri ăn ao nsoh dôl nhêt sa ma phung rblang nau tâm nchroh n'hôr nây. Ma nau ji nuih hâu ngăn păng plơ̆ sĭt ma ngih mbơ̆ păng. 20Bu ăn ur păng ma băl păng.