4

1Người chủ hãy đối xử công bằng tử tế với tôi tớ mình. Đừng quên anh em cũng có Chủ trên trời đang xem xét hành động của anh em.
2Anh em nên kiên nhẫn cầu nguyện, đề cao cảnh giác và tri ân Thượng Đế. 3Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi để Thượng Đế mở rộng cửa cho chúng tôi truyền giảng Phúc âm của Chúa Cứu Thế. Chính vì công tác ấy mà tôi mắc vòng lao lý. 4Xin cầu nguyện Chúa cho tôi truyền giảng Phúc âm đầy đủ, rõ ràng.
5Anh em nên tìm cơ hội loan báo Phúc âm cho người khác; phải đối xử khôn khéo với họ. 6Lời nói anh em phải luôn luôn ân hậu, mặn mà, để anh em đối xử xứng hợp với mọi người.

Lời chào thân ái

7Ty-chi-cơ, anh yêu dấu, tôi tớ trung thành của Chúa và là bạn đồng sự với tôi trong Chúa, sẽ tường thuật cho anh em mọi việc về tôi. 8Tôi cử anh ấy đến thăm anh em để biết rõ tình trạng anh em hiện nay và an ủi khích lệ anh em. 9Cùng đi với Ty-chi-cơ có Ô-nê-sim, người anh em trung thành thân yêu của chúng tôi và là người đồng hương với anh em. Hai anh ấy sẽ tường thuật mọi việc cho anh em.
10A-ri-tạc, người bạn tù của tôi tại đây, và Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba, gửi lời thăm anh em. Tôi đã dặn anh em tiếp đón Mác khi anh ấy đến thăm. 11Giác-tu gửi lời chào anh em. Giữa vòng người Do-thái, tôi chỉ có ba bạn đồng sự đó an ủi khích lệ và cộng tác chặt chẽ trong công cuộc mở mang Nước Chúa.
12Ê-pháp-ra, người đồng hương với anh em và tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi lời chào anh em. Anh ấy luôn luôn chiến đấu cầu nguyện cho anh em vững mạnh, trưởng thành và theo đúng ý muốn Thượng Đế trong mọi việc. 13Tôi xác nhận: anh ấy đã tích cực hoạt động cho anh em cũng như cho Hội thánh Lao-đi-xê và Hi-ra-bô-ly.
14Lưu-ca, y sĩ thân yêu và Đê-ma gửi lời chào anh em.
15Xin cho tôi kính lời thăm các anh em tín hữu ở Lao-đi-xê và chị Ninh-phi cùng Hội thánh họp tại nhà chị. 16Đọc thư này xong, anh em nên chuyển qua cho Hội thánh Lao-đi-xê cùng đọc. Anh em cũng hãy xem bức thư tôi gửi cho Hội thánh Lao-đi-xê. 17Xin nhắn giúp anh Hà-chí: “Hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ Chúa đã ủy thác”.
18Chính tay tôi — Phao-lô — viết mấy lời này chào thăm anh em. Hãy nhớ cảnh lao tù xiềng xích của tôi. Cầu xin Thượng Đế ban ân phúc cho anh em.
Thân kính,
Phao-lô