15

Ê-li-pha cho rằng Gióp tự kết án

1Lời của Ê-li-pha, người xứ Thê-man:
2,3Đã mang danh hiền triết,
Sao lập luận ngu khờ?
Óc ông thật rỗng tuếch
Lòng dạ quá khô khan,
Lời ông toàn luẩn quẩn!
4Sao không sợ Thượng Đế,
Không chiêm ngưỡng Chân Thần?
5Tội lỗi dạy ông nói,
Làm lưỡi ông gian ngoa.
6Miệng ông lên án ông,
Môi ông tự tố cáo.
7Phải chăng ông xuất hiện trước tiên trên mặt đất,
Trước cả khi đồi núi hình thành?
8Ông nghe được huyền vi Tạo Hóa,
Và riêng ông thâu tóm hết khôn ngoan?
9Có chi ông biết mà chúng tôi mù tịt,
Có gì ông hiểu, chúng tôi lại u mê?
10So tuổi tác, so đầu bạc trắng,
Có người đây già hơn quý phụ thân,
11Sao ông coi nhẹ bàn tay Ngài an ủi,
Và lời dịu dàng của Chúa dạy khuyên?
12Vì sao lòng ông bấn loạn
Và mắt ông long sòng sọc?
13Đến nỗi tâm linh ông chống lại Chân Thần,
Và nói lên những lời hằn học.
14Loài người là gì mà được tẩy thanh,
Con người nữ là ai mà trở thành công chính?
15Ngay các thánh cũng không được Ngài tín nhiệm.
Dưới mắt Ngài, bầu trời cũng bẩn nhơ.
16Huống hồ con người ô uế cả tâm thân
Uống gian ác mình như nước lã!
17Ông có nghe thì tôi mới trình bày
Chỉ xin nói những gì tôi chứng kiến,
18Cũng là điều các hiền nhân xác nhận,
Và tổ tiên họ cũng đã lưu truyền
19(Không bao giờ thấp thoáng bóng ngoại nhân,
Trên đất nước các vị này riêng hưởng):
20Kẻ gian ác suốt đời luôn sầu khổ,
Tuổi càng cao càng chồng chất đớn đau.
21Tai thường nghe những tiếng dữ dằn
Giữa cảnh thái bình, bỗng nhiên lâm nạn
22Sợ chỗ tối, cho rằng mình khó thoát
Kẻ cầm gươm sẵn sàng chờ ám hại.
23Lúc nào cũng chạy gạo lang thang,
Cảm biết ngày tăm tối gần kề.
24Khiếp sợ vì đau buồn trong cảnh gian nan
Bị tiến công tư bề thọ địch
25,26Vì kẻ ấy đưa tay ra chống cự,
Mang thuẫn khiên đòi xông đánh Chân Thần.
27Che phủ mặt mình bằng lớp mỡ
Bọc hông mình với tấm mỡ phồng căng
28Nó sinh sống nơi thị thành hoang phế.
Trong nhà tiêu điều chẳng có cư dân,
Nhà chờ đổ sụp thành đống điêu tàn.
29Dù có của, cũng không bền giữ,
Chẳng bao giờ hưởng cảnh giàu sang,
Tài sản dồn chứa, phút chốc tiêu tan.
30Bị lửa đốt tiêu bao chồi lộc,
Chẳng hề thoát được cảnh tối tăm,
Công trình sự nghiệp như mây khói,
Chính bản thân cũng bị Chúa thổi văng
31Kẻ khờ dại, đừng cậy điều hư ảo.
Rốt cuộc lại chỉ là công dã tràng.
32Chưa mãn đời, trời đã báo ứng;
Cành lá chưa xanh, đã úa vàng
33Trái nó rơi rụng như trái nho non,
Hoa tả tơi như hoa ô-liu tan tác.
34Kẻ vô đạo làm gì có hậu tự,
Lều người hối lộ, lửa đốt ra tro.
35Tội ác cưu mang, sinh điều tàn bạo,
Tâm địa đê hèn, bày kế gian manh.