1

Dống Sũ E-li-maléc Pỡq Ỡt Tâng Cruang Mô-ap

1Tâng dỡi máh cũai rasữq cỡt sốt tâng cruang Yuda, cỡt ŏ́q panhieih lứq tâng cruang ki; tỡ bữn ntrớu ễ sot loâng tâng cumo ki. Bo ki bữn manoaq cũai tễ vil Bet-lahem dễq ỡt tâng cruang Mô-ap. Án dững dếh lacuoi án cớp bar náq con samiang án. 2Samiang nâi ramứh E-li-maléc, tŏ́ng toiq Ep-rat; lacuoi án ramứh Na-ô-mi. Bar náq con samiang án ramứh Mah-lôn cớp Khi-lian. Nheq tữh alới loŏh tễ vil Bet-lahem, cruang Yuda. Alới pỡq chu cruang Mô-ap cớp ỡt loâng tâng cruang ki.
3E-li-maléc cayac Na-ô-mi, cuchĩt tâng ntốq ki. Noâng ống Na-ô-mi cớp bar náq con samiang án sâng tamoong. 4Bar náq samiang ki ĩt lacuoi tễ cũai Mô-ap, ramứh Or-pa cớp Rutỡ. Alới ỡt tâng ntốq ki mán muoi chít cumo. 5Ntun ki Mah-lôn cớp Khi-lian cuchĩt tê. Noâng ống Na-ô-mi sâng tamoong; án ŏ́q con cayac noâng.
6Vớt tễ ki, Na-ô-mi sâng han pai Yiang Sursĩ yỗn bữn crơng sana yỗn cũai proai án tâng cruang Yuda. Ngkíq Na-ô-mi cớp bar náq cumân án thrũan ễ dễq tễ cruang Mô-ap. 7Alới pái náq loŏh tễ ntốq alới ỡt, cớp tayoâq ễ píh loah chu cruang Yuda.
8Bo alới pỡq tâng rana Na-ô-mi pai chóq bar náq cumân án neq: “Sanua o yỗn anhia chu loah pỡ dống hoq anhia. Cứq câu sễq Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn ŏ́c bốn, yuaq anhia khoiq ayooq cứq, cớp ayooq cayac anhia ca khoiq cuchĩt. 9Sễq Yiang Sursĩ yỗn anhia bar náq ỡt ien khễ cớp bữn cayac tamái.”
 Moâm Na-ô-mi pai ngkíq, chơ án hũn hĩt bar náq cumân án, cớp alới pruam nhiam.
10Ma bar náq cumân án pai neq: “Chỗi pai ngkíq, mpiq ơi! Hếq bar náq sễq puai mpiq, pỡq chu anhi amiang mpiq.”
11Ma Na-ô-mi ta‑ỡi loah alới bar náq ki neq: “Con ơi! Nŏ́q anhia yoc ễ puai cứq? Anhia chanchớm hếq bữn cayac cớp têq bữn con samiang canŏ́h cỡt cayac anhia tỡ? 12Con ơi! Cóq anhia bar náq chu loah pỡ dống hoq anhia, yuaq hếq khoiq thâu chơ. Hếq tỡ têq bữn noâng cayac. Khân hếq bữn cayac tabữ kếq, cớp amia con samiang, 13nŏ́q anhia rơi acoan con ki toâr tỡ? Cớp anhia tỡ bữn chuaq cayac canŏ́h toau con hếq toâr têq anhia ĩt án táq cayac anhia tỡ? Tỡ cỡn, cumân ơi! Tâng mứt pahỡm hếq sâng túh tê, yuaq Yiang Sursĩ khoiq táq ranáq nâi chóq hếq.”
14Chơ alới pruam nhiam sĩa. Or-pa hũn hĩt yacán án, cớp loŏh tễ yacán án. Ma Rutỡ tỡ ễq táh yacán án.
15Ngkíq Na-ô-mi atỡng Rutỡ neq: “Nhêng tíh! Ỡi mới khoiq chu loah pỡ dống mpiq mpoaq án, cớp án chu sang loah yiang cruang án. Sanua mới chu puai án tê.”
16Ma Rutỡ ta‑ỡi loah neq: “Sễq mpiq chỗi tuih hếq! Hếq sễq pỡq cớp mpiq. Ntốq léq mpiq pỡq, hếq pỡq ntốq ki tê. Ntốq léq mpiq ỡt, hếq ỡt ntốq ki tê. Anhi amiang mpiq la machớng anhi amiang hếq. Yiang Sursĩ mpiq la machớng Yiang Sursĩ hếq. 17Ntốq léq mpiq cuchĩt, hếq yoc cuchĩt ntốq ki tê. Ntốq léq noau tứp mpiq, yỗn noau tứp hếq ntốq ki tê. Khân hái noâng bữn tamoong, tỡ bữn ntrớu têq cayoah hái. Hếq sễq Yiang Sursĩ yỗn hếq roap tôt ntâng lứq khân hếq táh anhia.”
18Moâm Rutỡ pai ngkíq, Na-ô-mi dáng samoât lứq Rutỡ yoc pỡq cớp án. Ngkíq án tỡ bữn pai ntrớu noâng chóq Rutỡ.
19Ngkíq alới bar náq pỡq toâq pỡ vil Bet-lahem. Tữ alới mut tâng vil Bet-lahem, nheq tữh cũai tâng vil ki sâng dớt lứq tâng mứt cớp blớh neq: “Cũai nâi la Na-ô-mi tỡ?”
20Na-ô-mi ta‑ỡi loah: “Sễq anhia chỗi dŏq noâng cứq ramứh Na-ô-mi; ma anhia dŏq cứq ramứh Marah ễn, yuaq Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq yỗn cứq ramóh ŏ́c tỗiq bap lứq. 21Bo cứq loŏh tễ ntốq nâi cứq bữn dũ ramứh. Ma sanua Yiang Sursĩ yỗn cứq píh chu loah ống bar talang atĩ miat sâng. Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq táq yỗn cứq cỡt túh ngua, cớp yỗn cứq ramóh ŏ́c tỗiq bap lứq; ngkíq anhia chỗi dŏq noâng cứq ramứh Na-ô-mi.”
22Ngkíq Na-ô-mi chu loah pỡ cruang án, dếh cumân án Rutỡ hỡ chu cớp án. Rutỡ la cũai Mô-ap. Alới bar náq toâq pỡ vil Bet-lahem pĩeiq catữ muo noau mbỡiq sot saro bali.