1

Yiang Sursĩ Atỡng Nhơ Con Án

1Tễ mbŏ́q Yiang Sursĩ atỡng achúc achiac hái sa‑ữi trỗ cớp sa‑ữi ramứh nhơ cũai tang bỗq án. 2Ma tâng dỡi parsốt nâi, án atỡng hái nhơ Con án toâp. Yiang Sursĩ yỗn Con án ndỡm nheq tữh ramứh, cớp nhơ tễ án Yiang Sursĩ tễng dũ ramứh tâng paloŏng cớp cutễq. 3Ang‑ữr tễ Con la machớng ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ tê. Án machớng tháng Yiang Sursĩ, cớp dũ ramứh ca cỡt tâng cutễq nâi, la cỗ nhơ tễ parnai Con Yiang Sursĩ. Moâm án táq yỗn bráh mứt pahỡm cũai na án pupứt máh lôih alới, chơ án chỗn loah chu paloŏng cớp tacu coah atoam Yiang Sursĩ, la Puo tâng paloŏng.

Con Yiang Sursĩ Toâr Hỡn Tễ Ranễng Yiang Sursĩ

4Con Yiang Sursĩ la toâr hỡn tễ ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng, machớng ramứh noau dŏq án la o hỡn tễ ramứh noau dŏq ranễng ki. 5Tỡ bữn ranễng aléq ma Yiang Sursĩ ngin pai neq:
  “Mới la Con cứq.
   Tangái nâi cứq lứq cỡt Mpoaq mới.”
Cớp Yiang Sursĩ tỡ bữn pai tễ ranễng aléq neq:
“Cứq la Mpoaq án. Án la Con cứq.”
6Ma bo Yiang Sursĩ ễ yỗn Con clúng án toâq pỡ cutễq nâi, án pai neq:
  “Nheq tữh ranễng Yiang Sursĩ cóq sang toam Con ki.”
7Cớp Yiang Sursĩ pai tễ ranễng án neq:
  “Án yỗn ranễng án tễ paloŏng cỡt samoât cuyal,
cớp án yỗn alới ca táq ranáq án cỡt samoât pla ũih.”
8Ma Yiang Sursĩ pai chóq Con án neq:
  “Yiang Sursĩ ơi, sốt dỡi lơi cumo, la sốt níc pỡ mới!
   Mới táq sốt tanoang o lứq.
  9Mới ayooq máh ramứh tanoang o.
   Ma mới kêt máh ramứh sâuq.
  Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ la Yiang mới,
   án rưoh mới cớp yỗn mới bữn ŏ́c bốn
hỡn nheq tễ máh yớu mới.”
10Cớp Yiang Sursĩ pai ễn neq:
  “Ncháu ơi! Tễ dâu lứq mới tễng cốc cutễq nâi,
   cớp paloŏng la atĩ mới tễng.
  11Paloŏng cutễq nỡ‑ra cỡt pứt,
   ma mới tỡ nai cỡt pứt.
  Paloŏng cutễq cỡt ralốh samoât tampâc anhỗh.
  12Chơ mới pĩen paloŏng cutễq
   samoât noau saráu au anhỗh.
  Mŏ mới tỡ nai rapĩen,
cớp anhúq mới la noâng níc.”
13Yiang Sursĩ tỡ nai atỡng ranễng aléq tâng paloŏng neq:
  “Mới tacu coah atoam cứq
   toau toâq tangái léq cứq yỗn alới ca yoc ễ cachĩt mới,
ỡt pưn talang ayững mới, cỡt sũl mới.”
14Khân ngkíq, máh ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng la ntrớu? Ranễng ki la samoât yiang ca táq ranáq yỗn Yiang Sursĩ; chơ án ớn ranễng ki pỡq rachuai máh cũai ca roap ŏ́c chuai amoong.