1

Ranáq Atỡng Tễ Daniel Cớp Yớu Án

Máh Tatoam Tễ Tỗp I-sarel Ỡt Tâng Dống Puo Nabũ-canêt-sa.

1Tâng cumo pái Yê-hôi-akim cỡt puo tâng cruang Yuda, Nabũ-canêt-sa puo cruang Ba-bulôn toâq chíl vil Yaru-salem cớp crŏ́q lavíng nheq vil ki. 2Yiang Sursĩ yỗn puo Nabũ-canêt-sa cỗp puo Yê-hôi-akim, cớp cheng ĩt máh crơng ngoaih tễ dống sang Yiang Sursĩ. Án cỗp muoi tỗp cũai táq tũ, chơ dững alới pỡq cớp án pỡ dống sang yiang án tâng vil Ba-bulôn, cớp án dŏq máh crơng án cheng bữn tâng dống sang yiang cruang Ba-bulôn.
3Chơ, puo Nabũ-canêt-sa ớn At-panat, la plỡ máh tỗp ayững atĩ puo, yỗn án rưoh máh samiang póng tễ cũai I-sarel ca noau cỗp tễ cruang Yuda, la cũai tễ tŏ́ng toiq puo Yuda, tỡ la tễ tŏ́ng toiq máh cũai arieih. 4Máh samiang án rưoh cóq bữn roâp riang nêuq o, bữn ŏ́c rangoaiq, khoiq noau arĩen sa‑ữi chơ, cóq chái dáng, cớp cóq bán rêng; cóq ngkíq nŏ́q têq alới táq ranáq tâng dống puo. At-panat la cũai arĩen máh samiang án rưoh yỗn alới têq doc cớp chĩc parnai Ba-bulôn. 5Puo ớn noau dững sana cớp blŏ́ng nho yỗn alới cha nguaiq cu rangái machớng cớp cũai ỡt tâng dống puo tê. Toâq moâm rien nheq pái cumo, chơ cóq alới loŏh tayứng yáng moat puo. 6Tâng tỗp samiang noau rưoh ki, bữn dếh pỗn náq tễ tỗp Yuda bữn ramứh neq: Daniel, Ha-nania, Mi-sel, cớp A-saria. 7Cũai sốt tỗp ayững atĩ puo amứh alới ramứh tamái ễn neq: Bel-tasat-sar, Satrac, Mê-sac, cớp Abet-nacô.
8Ma Daniel chanchớm tâng mứt án tỡ ễq cha sana cỡt lôih puai rit cỗ tian crơng sana cớp crơng nguaiq tễ dống puo. Yuaq ngkíq, án sễq tễ At-panat yỗn án têq viaq tễ cha crơng sana ki. 9Cớp Yiang Sursĩ táq yỗn mứt pahỡm At-panat sâng sarũiq táq chóq Daniel. 10Ma At-panat ngcŏh puo. Ngkíq án atỡng Daniel neq: “Puo khoiq patâp tễ ranáq nâi, ngkíq cóq anhia cha cớp nguaiq; khân roâp riang anhia ma tỡ bữn nêuq o machớng samiang canŏ́h, puo ễ cachĩt toâp cứq.”
11Ngkíq, Daniel pỡq ramóh At-panat, la cũai nhêng salĩq án cớp Ha-nania, Mi-sel, cớp A-saria. 12Daniel pai neq: “Sễq anhia dững ống bát bai cớp dỡq miat sâng yỗn tỗp hếq cha nguaiq chim tâng muoi chít tangái. 13Chơ yỗn anhia tarlĩ salĩq roâp riang hếq cớp roâp riang tỗp samiang ca cha sana tễ dống puo; chơ yỗn anhia rưoh puai moat anhia hữm o.”
14Cũai nhêng salĩq ki pruam yỗn alới cha chim tâng muoi chít tangái. 15Toâq nheq ngư chơ, ki án hữm roâp riang alới nêuq o cớp bán rêng hỡn tễ tỗp cha sana tễ dống puo. 16Ngkíq, cũai nhêng salĩq ki yỗn alới cha níc ống bát cớp nguaiq ống dỡq miat sâng, saláng alới cha sana tễ dống puo.
17Yiang Sursĩ yỗn samiang póng pỗn náq nâi bữn ŏ́c rangoaiq cớp bữn ŏ́c khễuq tâng dũ ramứh saráq rien. Cớp Yiang Sursĩ yỗn Daniel dáng atỡng loah nheq tễ ŏ́c sapáh cớp rláu mpáu hỡ.
18Toâq dũ pái cumo ĩn puo khoiq anoat chơ, At-panat dững máh samiang póng toâq ramóh puo Nabũ-canêt-sa. 19Puo táq ntỡng cớp alới dũ náq, ma án hữm Daniel, Ha-nania, Mi-sel, cớp A-saria o clữi tễ cũai canŏ́h. Yuaq ngkíq, án yỗn alới táq ranáq tâng dống puo. 20Tỡ bữn pai ranáq tỡ la ŏ́c ntrớu ca puo ễ blớh, alới pỗn náq nâi dáng hỡn muoi chít trỗ tễ tỗp mo mumưl tỡ la mo mantaih tâng cruang cutễq puo nâi. 21Daniel táq níc ranáq tâng dống puo toau toâq dỡi Sai-rut cỡt puo tâng cruang Pơ-sia.