35

Thánh Thi Đa-vít

  1Lạy CHÚA, xin tranh luận với kẻ tranh luận cùng tôi,
   Chiến đấu với kẻ chiến đấu nghịch tôi.
  2Xin hãy cầm khiên và mộc,
   Hãy đứng dậy giúp tôi.
  3Xin hãy rút lao và giáo
   Chống lại kẻ săn đuổi tôi.
  Hãy nói với linh hồn tôi,
   Ta là sự cứu rỗi ngươi.
  4Nguyện kẻ tìm kiếm mạng sống tôi
   Bị hổ thẹn và nhục nhã.
  Nguyện kẻ âm mưu điều ác hại tôi
   Phải tháo lui và bối rối.
  5Nguyện chúng nó như trấu trước gió,
   Bị thiên sứ CHÚA đánh đuổi đi.
  6Nguyện đường chúng nó tối tăm trơn trợt,
   Và thiên sứ CHÚA săn đuổi chúng.
  7Bởi vì vô cớ chúng gài lưới hại tôi,
   Vô cớ chúng đào hố cho tôi sập ngã.
  8Nguyện sự hủy hoại bất ngờ đến với chúng,
   Và chúng mắc vào bẫy lưới mình đã giăng.
   Nguyện chúng rơi vào đó và bị hủy hoại.
  9Linh hồn tôi sẽ vui mừng trong CHÚA,
   Hân hoan trong sự cứu rỗi Ngài.
  10Các xương cốt tôi đều nói:
   Lạy CHÚA, ai giống như Ngài?
  Ngài giải cứu người yếu đuối khỏi kẻ mạnh bạo,
   Cứu người yếu kém và cùng khốn khỏi kẻ bóc lột họ.
  11Những người chứng gian nổi lên,
   Chúng tra hỏi tôi những điều tôi không biết.
  12Chúng lấy dữ trả lành,
   Làm linh hồn tôi tuyệt vọng.
  13Còn tôi, khi chúng đau, tôi mặc bao gai,
   Tôi đau đớn, tôi kiêng ăn,
  Khi lời cầu nguyện của tôi không được đáp lại.
   14Tôi coi họ như bạn hữu, như anh em.
  Tôi đi than khóc như than khóc mẹ yêu,
   Đầu cúi trong bộ đồ tang chế.
  15Nhưng khi tôi vấp ngã, chúng họp nhau vui mừng.
   Tôi không hề biết, chúng họp lại chống tôi,
   Chúng cấu xé tôi không ngừng.
  16Như kẻ vô đạo, chúng cứ nhạo báng tôi.
   Chúng nghiến răng nghịch cùng tôi.
  17Lạy Chúa, Ngài cứ nhìn xem chúng cho đến bao giờ?
   Xin cứu linh hồn tôi khỏi sự tàn phá của chúng,
   Xin cứu mạng sống tôi khỏi bầy sư tử.
  18Tôi sẽ cảm tạ Ngài trong hội lớn.
   Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa đám dân đông.
  19Xin chớ để những kẻ vô cớ thù tôi vui mừng.
   Và kẻ vô cớ ghét tôi nheo mắt hân hoan.
  20Vì chúng không nói lời hòa bình,
   Nhưng nói lời gian dối
   Chống người hiền hòa trên đất.
  21Miệng chúng khoác lác chống tôi,
   Rằng: Ha! Ha! mắt chúng ta đã thấy rồi.
  22Lạy CHÚA, Ngài đã thấy rõ, xin chớ im lặng.
   Lạy Chúa tôi, xin đừng lìa xa tôi.
  23Xin hãy thức dậy, xin hãy đứng lên bênh vực tôi.
   Lạy Đức Chúa Trời, Chúa tôi, xin bênh vực tôi.
  24Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Xin xét xử tôi tùy sự công chính Ngài,
   Xin chớ để chúng vui mừng vì tôi.
  25Xin chớ để chúng nói trong lòng: A ha! Đó là điều chúng ta mong muốn.
   Hoặc nói: chúng ta đã ăn nuốt nó rồi.
  26Nguyện những kẻ vui mừng trên tai họa của tôi
   Phải cùng nhau bị hổ thẹn và bối rối.
  Nguyện những kẻ tự tôn nghịch tôi
   Sẽ hổ thẹn và nhục nhã tràn đầy.
  27Nguyện những kẻ vui mừng cho sự công chính của tôi
   Sẽ reo hò vui vẻ.
  Nguyện họ luôn luôn tung hô: CHÚA vĩ đại thay!
   Ngài vui thích ban sự hưng thịnh cho tôi tớ Ngài.
  28Lưỡi tôi sẽ rao truyền sự công chính của Ngài
   Và ca ngợi Chúa suốt ngày.