5

Bầy chiên của Chúa

1Bây giờ, tôi có đôi lời nhắn nhủ các người lãnh đạo Hội thánh. Tôi cũng là người lãnh đạo như anh em; chính mắt tôi đã trông thấy Chúa Cứu Thế chết trên cây thập tự. Khi nào Ngài trở lại, tôi cũng sẽ hưởng vinh quang với Ngài. Tôi nài khuyên anh em: 2Hãy chăn bầy chiên Thượng Đế giao cho anh em, chăm sóc họ cách vui vẻ, đừng phàn nàn miễn cưỡng; không phải vì được lợi lộc gì nơi họ mà chỉ vì muốn tích cực phục vụ Chúa. 3Đừng áp chế ai, nhưng hãy làm gương tốt cho họ noi theo. 4Rồi khi Thủ lãnh Chăn Chiên đến, anh em sẽ được chung hưởng vinh quang bất diệt với Ngài.

Khiêm nhường

5Các bạn thanh niên hãy vâng phục quyền lãnh đạo của những bậc phụ lão. Tất cả các bạn hãy phục vụ nhau với tinh thần khiêm nhường, vì Thượng Đế ban phúc lành cho người khiêm nhường nhưng chống nghịch kẻ kiêu căng. 6Nếu các bạn hạ mình xuống dưới bàn tay quyền năng của Thượng Đế, đến ngày thuận lợi, Ngài sẽ nhắc các bạn lên cao.

Cảnh giác

7Hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh em.
8Hãy cẩn thận, canh phòng đối phó cuộc tiến công của Sa-tan, tên đại tử thù của anh em. Nó lảng vãng quanh anh em như sư tử gầm thét tìm mồi, chực vồ được người nào là xé xác ngay. Khi bị nó tiến công, 9hãy chống trả với lòng tin cậy Chúa, và nhớ rằng các anh em tín hữu khác trên thế giới cũng đang chịu khổ đấu tranh như vậy.
10Sau khi anh em chịu đau khổ một thời gian, Thượng Đế, Đấng đầy ân phúc sẽ ban cho anh em vinh quang bất diệt trong Chúa Cứu Thế. Chính Thượng Đế sẽ làm cho anh em toàn hảo, trung kiên, mạnh mẽ và vững vàng. 11Ngài cầm quyền vĩnh cửu trên vạn vật. Thành tâm sở nguyện!

Tạm biệt

12Nhờ sự giúp đỡ của Si-la, người bạn thân tín trong Chúa, tôi viết thư này gửi đến anh em. Tôi mong anh em được khích lệ qua những lời tôi viết trong thư về ân phúc thật của Thượng Đế. Anh em cứ đứng vững trong ân phúc đó.
13Hội thánh tại Ba-by-luân — gồm những ngưởi được Chúa cứu như anh em — và Mác con trai tôi, xin gửi lời chào thăm anh em. 14Anh em hãy chào nhau bằng cái siết tay nồng nàn tình thương trong Chúa, cầu chúc tất cả mọi người trong Chúa Cứu Thế đều được khang an!
Thân kính,
Phê-rơ