4

Đời sống đổi mới

1Vì Chúa Cứu Thế đã chịu đau đớn trong thể xác, anh em cũng phải có tinh thần sẵn sàng chịu khổ như Ngài. Nên nhớ, khi thể xác anh em đau đớn, tội lỗi sẽ mất năng lực, 2và anh em sẽ không còn theo đuổi những dục vọng thấp hèn, nhưng quyết tâm làm theo ý Thượng Đế. 3Trong quá khứ, anh em đã buông mình vào đủ thứ xấu xa của người ngoại đạo, trụy lạc, tham dục, chè chén, say sưa, trác táng, thờ lạy thần tượng.
4Dĩ nhiên, các bạn cũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh em không còn nhập bọn với họ trong các cuộc ăn chơi trụy lạc, nên cười chê, nhạo báng anh em. 5Nhưng rồi đây họ sẽ phải ra tòa của Đấng Thẩm phán tối cao của mọi người, cả kẻ chết lẫn người sống, và họ sẽ bị hình phạt vì nếp sống của họ. 6Chính vì thế, Phúc âm cũng được rao giảng cho những người đã chết (trong trận Hồng thủy) để linh hồn họ có thể sống với Thượng Đế dù thân xác phải bị hình phạt.

Quản nhiệm ân trời

7Ngày tận thế gần đến. Vậy hãy sáng suốt, cảnh giác và thành tâm cầu nguyện. 8Nhất là hãy luôn luôn tỏ lòng yêu thương nhau, vì tình yêu khỏa lấp nhiều tội lỗi. 9Hãy hoan hỉ tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn.
10Thượng Đế đã ban cho mỗi người chúng ta một khả năng riêng, hãy dùng để giúp đỡ nhau, như người quản nhiệm biết xử dụng ân phúc muôn màu muôn vẻ của Thượng Đế. 11Nếu anh em truyền bá Phúc âm, hãy giảng đúng lời Thượng Đế. Nếu anh em phục vụ Hội thánh, hãy sử dụng tất cả năng lực Thượng Đế ban cho mình. Trong bất cứ việc gì, hãy làm sao cho Thượng Đế được tôn vinh qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đáng được vinh quang, quyền năng đời đời vô cùng.
Thành tâm sở nguyện!

Chịu khổ với Chúa

12Anh em thân yêu, gặp hoạn nạn thử thách, anh em đừng hoang mang, bỡ ngỡ như gặp phải một việc khác thường. 13Trái lại, hãy vui mừng, vì nhờ thử thách anh em được chia sẻ sự đau khổ với Chúa Cứu Thế, để rồi đến khi Ngài trở lại, anh em sẽ vui mừng tột bực, đồng hưởng vinh quang với Ngài.
14Khi bị chửi rủa nhục mạ vì Danh Chúa Cứu Thế, anh em được phúc lành bởi Thánh Linh vinh quang của Thượng Đế đang ngự trên anh em. 15Đừng chịu khổ như kẻ giết người, trộm cắp, gây rối, hay quấy phá việc người khác. 16Nhưng nếu chịu khổ vì làm môn đệ Chúa thì chẳng có gì phải hổ thẹn. Hãy tạ ân Thượng Đế vì mình được mang Danh Chúa. 17Thời kỳ phán xét đã đến; Chúa bắt đầu xét xử con cái Ngài trước hết. Nếu tín hữu chúng ta còn bị xét xử, thì số phận những kẻ không chịu tin Chúa sẽ ra sao? 18“Nếu người lành còn khó được cứu, thì kẻ vô đạo sẽ ra sao?”
19Vậy nếu anh em chịu khổ theo ý Thượng Đế, hãy cứ làm lành và phó thác đời mình cho Đấng Tạo hóa, Ngài không bao giờ bỏ rơi anh em.