6

Bổn phận tôi tớ

1Tôi tớ phải hết lòng tôn kính chủ, để danh Thượng Đế và Đạo Ngài khỏi bị xúc phạm. 2Nếu chủ là tín hữu, tôi tớ không vì thế mà coi thường, nhưng phải tận tụy làm việc, vì phục vụ cho một tín hữu thân yêu.

Giáo lý giả và bảo vật thật

Con phải dạy dỗ, khuyên bảo những nguyên tắc ấy. 3Ai dạy giáo lý khác, không phù hợp với lời Chúa Cứu Thế Giê-xu và giáo huấn Phúc âm, 4là người kiêu ngạo, dại dột, ham chất vấn và khẩu chiến, gieo mầm ganh tỵ, tranh chấp, xúc phạm, nghi ngờ xấu, 5gây cãi vã không dứt giữa những người có tâm trí hư hoại và chối bỏ chân lý. Họ coi Đạo Chúa như một phương tiện trục lợi. Con nên tránh xa những người ấy.
6Nhưng niềm tin kính và lòng mãn nguyện là lợi ích lớn. 7Vì con người ra đời tay trắng, khi qua đời cũng chẳng đem gì theo được; 8nên đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng rồi. 9Người ham làm giàu thường mắc vào những cám dỗ và cạm bẫy, bị lôi cuốn vào những ‘lòng chảo’ tham dục dại dột và tai hại, bị nhận chìm xuống đáy ‘biển’ hư hoại và diệt vong. 10Vì lòng ham mê tiền bạc là căn nguyên của mọi tội ác. Có những người vì tham tiền mà mất đức tin, chịu bao nhiêu phiền muộn, khổ đau.

Người của Thượng Đế

11Con là người của Thượng Đế, hãy tránh những điều xấu xa ấy, mà đeo đuổi sự công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, nhẫn nại, hiền hòa. 12Con hãy chiến thắng các mặt trận đức tin, giữ vững sức sống vĩnh cửu Chúa cho khi con công khai xác nhận niềm tin trước mặt nhiều nhân chứng.
13Trước mặt Thượng Đế, Đấng ban sự sống cho vạn vật và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng xác nhận niềm tin trước mặt Phi-lát, ta khuyên con 14hãy theo đúng huấn lệnh này đến mức không chê trách được, cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuất hiện. 15Ngài sẽ được tôn làm Vua các vua, Chúa các chúa trong thời kỳ Thượng Đế đã định. Thượng Đế là Đấng Chủ Tể duy nhất, được chúc tụng đời đời. 16Chỉ một mình Ngài không bao giờ chết, ở trong cõi sáng láng không ai đến gần được. Không một người nào thấy Ngài, cũng không ai có thể thấy được: cầu xin vinh dự và quyền năng đời đời đều quy về Ngài. Thành tâm sở nguyện!

Bổn phận người giàu

17Con hãy khuyên bảo người giàu có ở đời này: đừng kiêu ngạo và tin tưởng nơi tiền của không bền lâu, nhưng phải đặt hy vọng nơi Thượng Đế, Đấng rộng rãi ban mọi vật cho chúng ta được hưởng. 18Hãy khuyên họ làm điều lành, chuyên lo việc từ thiện, mở lòng rộng rãi và sẵn sàng cứu trợ, 19tích trữ một kho tàng tốt đẹp cho đời sau để được hưởng sự sống thật.

Kết luận

20Ti-mộ-thư con, hãy giữ những điều Chúa đã ủy thác cho con, tránh những lời phàm tục và những cuộc tranh luận về lý thuyết mạo xưng là “tri thức”. 21Có người tự khoe về “tri thức” ấy mà mất đức tin. Cầu chúc con hằng hưởng được ân phúc của Chúa.
Thân ái,
Phao-lô