150

Cóq Khễn Yiang Sursĩ!

  1Lứq khễn Yiang Sursĩ!

  Cóq khễn Yiang Sursĩ tâng Dống Sang Toâr khong án!
  Cóq khễn án tễ ntốq án ỡt tâng paloŏng!
  2Cóq khễn án cỗ nhơ tễ máh ranáq salễh án khoiq táq.
  Cóq khễn án cỗ án la sốt toâr clữi nheq tễ canŏ́h.

  3Cóq khễn án na plóng lavia.
  Cóq khễn án na tapáih achúng túc ramứh.
  4Cóq khễn án na toân sacơr cớp ayữn.
  Cóq khễn án na tapáih achúng cớp plóng khũi.
  5Cóq khễn án na parkeh sar.
  Cóq khễn án na toân cuang, toân parnŏh yỗn casang.
  6Sễq nheq tữh ramứh ca bữn tamoong,
   cóq khễn Yiang Sursĩ.

  Lứq khễn Yiang Sursĩ!