24

Lại chúc phước nữa

1Ngay lúc ấy, Ba-la-am nhận thức rằng Chúa chỉ muốn ông chúc phước dân Y-sơ-ra-ên, nên ông không đi một nơi khác như những lần trước để tìm Thượng Đế, nhưng quay nhìn về phía sa mạc. 2,3Xa xa, ông thấy các trại quân Y-sơ-ra-ên, cắm riêng từng đại tộc. Được Thần của Chúa Hằng Hữu cảm thúc Ba-la-am nói tiên tri như sau: "Lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô, là người có đôi mắt mở ra, 4người nghe được lời của Thượng Đế, thấy được khải tượng của Đấng Toàn Năng, dù người ngã, mắt người vẫn mở. 5Lều của Gia-cốp, trại của Y-sơ-ra-ên đẹp mắt thật, 6như thung lũng chạy dài, như vườn tược cạnh mé sông, như cây trầm hương được tay Thượng Đế vun trồng, như cây bách hương mọc bên dòng nước. 7Họ sẽ có nước ngọt tràn trề dư dật, con cháu họ không hề sống nơi khô hạn, vua họ có uy quyền cao hơn A-gát, quốc vương họ hùng mạnh thăng tiến. 8Thượng Đế đem họ ra khỏi Ai-cập, họ trở nên dũng mãnh như bò rừng. Họ nuốt tươi các nước cừu địch. 9Họ nghỉ ngơi như sư tử nằm ngủ, ai dám đánh thức? Ai chúc phước họ sẽ hưởng hạnh phúc; ai nguyền rủa họ sẽ bị tai ương!"
10Đến đây, Ba-lác không ngăn được cơn giận, hai tay đập vào nhau, lên giọng quở Ba-la-am: "Ta gọi ông đến để nguyền rủa kẻ thù cho ta, ông lại đi chúc phước họ ba lần. 11Thôi ông về đi! Ta có hứa làm cho ông được vẻ vang nhưng Thượng Đế không cho ông hưởng vinh dự." 12,13Ba-la-am đáp: "Tôi đã bảo sứ giả của bệ hạ là dù đức vua có cho tôi cung điện đầy vàng bạc, tôi cũng không tự mình làm điều gì được cả, Chúa bảo tôi nói gì, tôi phải nói đúng như vậy. 14Bây giờ, trước khi tôi về, tôi xin nói trước những điều Y-sơ-ra-ên sẽ làm cho thần dân bệ hạ." 15Và Ba-la-am tiếp: "Lời tiên tri của Ba-la-am, con trai Bê-ô là người có đôi mắt mở ra, 16người nghe được lời của Thượng Đế, nhận thức được cao kiến của Đấng Tối Cao, thấy được khải tượng của Đấng Toàn năng, dù người ngã, mắt người vẫn mở.
17Tôi thấy trong tương lai, một Ngôi sao xuất phát từ nhà Gia-cốp, vị vua Y-sơ-ra-ên này sẽ đánh Mô-áp tan tành, tận diệt dòng dõi loạn lạc. 18Y-sơ-ra-ên sẽ biểu dương lực lượng, chiếm Ê-đôm và Sê-i-rơ. 19Đức vua uy quyền xuất phát từ nhà Gia-cốp này sẽ tiêu diệt những người sống sót trong các thành thị."
20Sau đó, Ba-la-am nhìn về phía người A-ma-léc, nói những lời sau đây: "A-ma-léc đứng đầu trong các quốc gia, nhưng rút cục phải chịu tàn phá." 21Ông nhìn về phía người Kênh, nói tiếp: "Nơi ngươi ở thật là vững chắc, như tổ lót trên vầng đá. 22Thế mà Kênh (Ca-in) sẽ phải điêu tàn, người A-sy-ri sẽ bắt ngươi đem lưu đày!"
23Để kết thúc ông nói những lời này: "Than ôi! Khi Thượng Đế ra tay, còn ai sống nổi? 24Chiến hạm sẽ đến từ đảo Síp, làm cho A-sy-ri và Hê-be khốn khổ, rồi họ cũng bị tiêu diệt."
25Nói xong, Ba-la-am lên đường trở về quê mình. Ba-lác cũng về cung.