20

Ngôi mộ trống

1Sáng Chúa nhật, lúc trời còn mờ mờ, Ma-ri Mặc-lan đến viếng mộ Chúa. Thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn qua một bên, 2Cô chạy tìm Si-môn Phê-rơ và môn đệ Chúa yêu, báo tin: “Người ta đã dời thi hài Chúa khỏi mộ, không biết để tại đâu.”
3Phê-rơ và môn đệ kia liền chạy đến mộ. 4Môn đệ kia chạy nhanh hơn, đến mộ trước, 5cúi xuống nhìn vào mộ, thấy vải liệm nhưng không dám vào. 6Si-môn Phê-rơ đến sau, bước vào trong mộ, thấy vải liệm còn đó, 7tấm khăn trùm đầu thì cuốn lại để một bên, không nằm chung với vải liệm. 8Môn đệ kia cũng theo vào quan sát và tin Ma-ri nói đúng. 9Vì đến lúc ấy, các môn đệ chưa hiểu lời Thánh kinh nói Chúa sẽ sống lại.

Ma-ri gặp Chúa

10Hai môn đệ trở về nhà, 11‘nhưng Ma-ri đứng bên mộ mà khóc. Nước mắt đầm đìa, cô cúi xuống nhìn trong mộ, 12thấy hai thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đàng đầu, một vị ngồi đàng chân nơi Chúa Giê-xu đã nằm.
13Hai thiên sứ hỏi: “Tại sao cô khóc?”
Cô đáp: “Vì người ta dời thi hài Chúa tôi đi mất, không biết để tại đâu!”
14Nói xong, cô quay đầu nhìn lại, thấy có người đứng sau lưng. Đó là Chúa Giê-xu mà cô không nhận ra.
15Chúa hỏi: “Tại sao cô khóc? Cô tìm ai?” Cô tưởng là người làm vườn nên dò hỏi: “Bác có đem thi hài Chúa đi đâu, bác làm ơn cho biết để tôi đem về!”
16Chúa gọi: “Ma-ri!”
Cô xoay hẳn người lại, mừng rỡ kêu lên: “Thưa Chúa!”
17Chúa bảo: “Đừng cầm giữ ta, vì ta chưa lên cùng Cha. Nhưng hãy đi tìm các anh em ta, nói cho họ biết ta lên cùng Cha ta cũng là Cha các con, cùng Thượng Đế ta cũng là Thượng Đế các con.” 18Ma-ri Mặc-lan đi báo tin cho các môn đệ khác biết cô vừa gặp Chúa và thuật lại mọi điều Ngài dạy.

Chúa thăm các môn đệ

19Ngay tối hôm ấy, các môn đệ họp mặt với nhau, cửa phòng đóng thật chặt, vì họ sợ người Do-thái. Thình lình Chúa Giê-xu đến đứng giữa phòng, chào mừng các môn đệ. 20Chúa đưa sườn và tay cho họ xem. Được gặp Chúa, các môn đệ vô cùng mừng rỡ.
21Chúa Giê-xu tiếp: “Chào mừng các con! Cha đã sai ta cách nào, ta cũng sai các con cách ấy.” 22Nói xong, Chúa hà hơi trên các môn đệ và bảo: “Các con hãy tiếp nhận Thánh Linh! 23Các con tha tội cho ai, người ấy sẽ được tha tội. Các con buộc tội cho ai, người ấy sẽ bị buộc tội.”

Thô-mai hoài nghi

24Hôm ấy Thô-mai không có mặt lúc Chúa đến thăm. 25Các môn đệ kia báo tin: “Chúng tôi mới gặp Chúa!” Nhưng Thô-mai đáp: “Nếu mắt tôi không thấy dấu đinh trên bàn tay Chúa, nếu ngón tay tôi không sờ vết thương, nếu bàn tay tôi không đặt vào sườn Chúa, thì tôi không tin!”
26Tám ngày sau, các môn đệ lại họp trong nhà ấy, Thô-mai cũng có mặt. cửa ngõ đều đóng chặt, nhưng Chúa Giê-xu đến đứng giữa phòng chào mừng các môn đệ. 27Chúa bảo riêng Thô-mai: “Con hãy đặt ngón tay vào bàn tay ta, đặt bàn tay vào sườn ta! Đừng hoài nghi nhưng hãy tin!”
28Thô-mai thưa: “Lạy Chúa tôi và Thượng Đế tôi!”
29Chúa Giê-xu nói tiếp: “Vì con thấy ta nên con tin. Phúc cho những người chưa thấy mà tin ta!”

Lời đúc kết

30Các môn đệ còn chứng kiến nhiều phép lạ khác do Chúa Giê-xu thực hiện, nhưng không thể chép tất cả vào sách này, 31chỉ xin ghi lại một số phép lạ để giúp người đọc tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, là Con Thượng Đế. Nhờ niềm tin đó, chúng ta hưởng được sự sống vĩnh viễn trong Danh Chúa.