23

Y-Yôp Čiăng Mgang Klei Ñu Ti Anăp Aê Diê

1Y-Yôp lŏ wĭt lač:
  2“Wăt hruê anei klei kâo kwưh jing phĭ hĭn,
   kngan Ñu jing ktrŏ ti kâo wăt tơdah kâo krao dưn.
  3Ơ, čiăng snăk kơ kâo dưi thâo anôk bi tuôm hŏng Ñu,
   čiăng kơ kâo dưi truh kơ jhưng mtao Ñu!
  4Snăn kâo dưi bi êdah klei kâo ti anăp Ñu
   leh anăn blŭ bi mgăl tơl jih.
  5Kâo dưi hriăm klei Ñu lŏ wĭt lač,
   leh anăn thâo săng klei Ñu blŭ kơ kâo.
  6Ñu srăng bi tăng hŏng kâo hŏng jih klei myang prŏng Ñu mơ̆?
   Hơăi, ñu srăng dôk hmư̆ kâo.
  7Tinăn sa čô mnuih kpă dưi blŭ bi mgăl hŏng Ñu,
   leh anăn khua phat kđi kâo srăng yap kâo găl nanao.

  8Nĕ anei, kâo nao phă anăp, Ñu amâo dôk tinăn ôh;
   leh anăn kâo kdŭn ti tluôn, kăn ƀuh Ñu rei.
  9Kâo duah Ñu tĭng điâo, kâo amâo dưi ƀuh Ñu ôh,
   kâo wir tĭng hnuă, kăn dưi ƀuh Ñu rei.
  10Ƀiădah Ñu thâo êlan kâo êbat;
   tơdah leh Ñu lông dlăng kâo, kâo srăng jing doh msĕ si mah.
  11Jơ̆ng kâo tui hlue sĭt suôr kru Ñu,
   kâo ăt êbat tui hlue êlan Ñu, amâo mâo weh ôh.
  12Kâo amâo tuôm klah đuĕ mơ̆ng klei ƀăng kƀông ñu mtă leh ôh;
   kâo pioh hlăm ai tiê kâo klei ƀăng êgei Ñu blŭ yuôm hĭn kơ mnơ̆ng kâo ƀơ̆ng huă.
  13Ƀiădah Ñu amâo thâo bi mlih ôh,
   leh anăn hlei dưi bi weh ñu mơ̆ng klei Ñu čiăng?
   Ya klei Ñu čiăng, Ñu ngă yơh.
  14Kyuadah Ñu srăng ngă bi ênŭm ya klei Ñu čuăn leh kơ kâo;
   Ñu mâo lu klei msĕ snăn hlăm klei mĭn Ñu.
  15Kyua anăn kâo mâo klei huĭ snăk dôk ti anăp Ñu;
   êjai kâo dôk mĭn kơ klei anăn, kâo huĭ kơ Ñu.
  16Aê Diê brei ai tiê kâo jing hwăt leh;
   Pô Mâo Jih Klei Myang bi huĭ kâo leh.
  17Wăt tơdah êjai mlam, amâodah klei mmăt tĭt guôm hĕ ƀô̆ mta kâo dưn,
   kâo amâo dưi dôk ñăt ôh.”