26

1Nau chrêk rmah mâu tâm di ôh ăn ma bunuyh rluk,
 nâm bu pler tâm yan ta vai, mâu lah mih tâm yan kăch.
2Nâm bu sĭm srai, nâm bu rlêng mpăr her tâm ban pô nây đŏng nau rak rtăp mâu geh nau mâu mra tât ôh.
3Mâng rvĕ prăp ma seh, loih gang prăp ma seh bri,
 jêh ri mâng nê̆ prăp ma chŭr kuyh phung rluk!
4Lơi hôm ơơh tông (plơ̆ lah) ôh ma bunuyh rluk tĭng nâm nau rluk păng,
 klach lah may nơm jêng hêng nâm bu păng.
5Plơ̆ sĭt lah hom ma bunuyh rluk tĭng nâm nau rluk păng,
 klach lah păng kơp păng nơm jêng gĭt nau tĭng păng nơm lah.
6Mbu nơm nsing ma bunuyh rluk leo nau nkoch ma bu,
 tâm ban ma koh rglăch jâng păng nơm jêh ri nhêt rvăn nau rai yot.
7Nau ngơi hôr tâm trôm mbung phung rluk,
 tâm ban nâm bu jâng kuet mâu blau hăn ôh.
8Mbu nơm yơk ma du huê bunuyh rluk jêng nâm bu kât du găr lŭ ta rse ksu van pănh.
9Nau ngơi hôr tâm trôm mbung phung rluk jêng nâm bu tôt lok ta ti du huê bunuyh nhŭl ndrănh.
10Mbu nơm nkhôm bunuyh rluk jêh ri bu năch brô̆ trong,
 tâm ban nâm bu du huê bunuyh pănh na ƀư rmanh lĕ ngôch bunuyh.
11Du huê bunuyh rluk plơ̆ ƀư nau rluk đŏng jêng nâm bu du mlâm so plơ̆ sa tay ndơ păng hok jêh.
12May saơ lĕ du huê bunuyh kơp păng nơm jêng bunuyh blau mĭn,
 bunuyh rluk hôm e khlay lơn ma păng nây.
13Bunuyh ƀlao lah: "Geh du mlâm yau mŭr gŭ ta trong,
 geh du mlâm yau mŭr nsong tâm trong ro!"
14Nâm bu mbong mpông rvah ta lăk lê tâm khan păng,
 pônây đŏng bunuyh ƀlao rlĭ rlang ta kalơ sưng bêch păng.
15Bunuyh ƀlao mbŭk ti păng tâm ngan pala;
 jêh ri ƀlao ngăn nsiăm ôbăl rlet ma trôm mbung.
16Bunuyh ƀlao kơp êng păng nơm blau mĭn lơn ma pơh nuyh dơi plơ̆ lah ma nau di găl ngăn.
17Nơm hăn nsong prot rgăn ji nuih rƀiah ma nau bu tâm djrel mâu tât ôh ma păng,
 tâm ban nâm bu bunuyh têk mphâk tôr so.
18Nâm bu bunuyh brŭt moih klô̆p ŭnh rnga, hăr kŭ jêh ri nau khĭt.
19Pônây đŏng mbu moh ndơm nơm chiau meng păng,
 jêh ri lah: "Kanŏng gâp pâl dơm!"
20Ŭnh nhhât yor mâu tŏng long; ta ntŭk mâu geh ôh bunuyh nkoch bri nsak,
 pôri nau tâm djrel ăt mâu geh lĕ.
21Nâm bu ŭnh rnga sa saônh jêh ri ŭnh sa long,
 pônây đŏng bunuyh vay mơng tâm djrel nsônh nau tâm rlăch.
22Nau nơm nkoch bri nsak ngơi jêng nâm bu ndơ sông sa kah,
 păng lăp tât ta proch khŭng.
23Nâm bu yăng ueh mbĭr padih,
 tâm ban pônây đŏng nau ngơi ueh tă bơh trôm nuih n'hâm mhĭk.
24bunuyh biănh rmot bu n'hi ngơi nau ueh,
 ƀiălah tâm trôm nuih n'hâm plĕch nau ngơi ndơm.
25Tơlah păng ngơi ma nau njŭng, lơi ta iăt păng ôh,
 yorlah geh pơh ntil nau bu tâm rmot tâm nuih n'hâm păng.
26Nđâp tơ lah păng pôn nau tâm rmot đah nau ndơm,
 nau djơh mhĭk păng mra mpơl ntŭk phung tâm rƀŭn.
27Mbu nơm kuyh ntu mra tŭp tâm trôm ntu nây,
 mbu moh rlă lŭ, lŭ mra ntŭn tay păng.
28Mpiăt mƀruh tâm rmot ma phung păng suai rak,
 jêh ri trôm mbung ngơi njĭp n'hi ƀư nau rai yot.