27

1Lơi tâm rnê ôh may nơm ma nar ôi taơ,
 yorlah may mâu gĭt ôh moh mra tât nar ôi taơ.
2Ăn bu êng rnê ma may, mâu di ôh ma trôm mbung may nơm;
 du huê bu năch, mâu di ôh mpiăt may nơm.
3Lŭ jêng jâk, jêh ri choih jêng jâk đŏng,
 ƀiălah nau bunuyh rluk ji nuih jêng jâk lơn ma lĕ bar.
4Nau ji nuih djơh mhĭk ngăn, jêh ri nau nuih jêng nâm bu dak rdŭl,
 ƀiălah mbu moh dơi dơn nau mâu nach?
5Nau nduyh tra năp măt khlay lơn ma đah nau rŏng pôn ndâp.
6Nau du huê mĭt jiăng ƀư sôt yor nau păng rŏng nanê̆ ngăn.
 Bi ma nơm rlăng chŭm he jêng nau ndơm.
7Mbu moh hơm jêh jot rchal mpơng sŭt tâm dâng jâng,
 ƀiălah mbu moh ji ngot nđâp ndơ tăng jêng njŭng ma păng.
8Nâm bu sĭm du ngai đah rsuăn păng,
 tâm ban pô nây đŏng bunuyh mblêng tă bơh ngih păng.
9Dak ƀâu kah jêh ri ndơ ƀâu kah su n'hôl ăn nuih n'hâm păng răm maak;
 Nau ntĭm nti ueh bơh mĭt jiăng jêng khlay nau nchră ăn he.
10Lơi ta chalơi ôh mĭt jiăng may jêh ri mĭt jiăng mbơ̆ may,
 jêh ri lơi ta hăn ôh tât ma ngih vâl oh nâu may dôl may geh nau uh ah.
 Du huê nơm chiau meng gŭ dăch jêng ueh lơn đah oh nâu gŭ ngai.
11Hơi kon gâp, ăn may geh nau blau mĭn, jêh ri ƀư maak ma nuih n'hâm gâp,
 pônây gay gâp dơi plơ̆ lah ma mbu nơm nduyh gâp.
12Bunuyh gĭt njrăng saơ lor nau mhĭk jêh ri du krap,
 ƀiălah phung rluk n'ho hăn ran panăp jêh ri dơn nau rêh ni.
13Sŏk hom ao bunuyh ƀư nau râng ma du huê bu năch,
 jêh ri ăn păng geh ndơ nchăm yorlah păng râng an ma bu ur văng tĭr.
14Tơlah du huê bunuyh kah rngăl ơm ôi gay mŏt ton nau ueh lăng ma mĭt jiăng păng ma bâr ngơi huy,
 nau mŏt ton bu mra kơp jêng nơm rak rtăp.
15Du huê bu ur vay mơng tâm djrel, tâm ban nâm bu nteh truh dak mro dôl bri mih.
16Mbu nơm gay ŭch buay păng jêng nâm bu buay sial jêh ri nâm bu sŏk mpang ti dơ djôt dak play Ôlivơ.
17Du huê bunuyh ŭch đăp bunuyh chiau meng,
 tâm ban nâm bu loih tôl ăn hơr ndrăng loih.
18Mbu nơm mât tơm play rvi mra sa play păng,
 jêh ri mbu nơm njrăng kôranh păng mra geh nau yơk.
19Nuih n'hâm bunuyh tâm mpơl mâm muh măt păng jêng;
 tâm ban nâm bu muh măt du huê bunuyh chrâng tâm dak.
20Ƀon Phung Khĭt jêh ri Trôm Jru mâu hŏ blau hơm ôh,
 tâm ban plô nây lĕ măt bunuyh kŏ mâu blau dĭt đŏng.
21Ntŭk kret ăn lêk gay prăp ƀư chrêk prăk,
 jêh ri năk ŭnh gay prăp ƀư chrêk mah; ƀiălah bu sek uănh du huê bunuyh tĭng nâm nau bu tâm rnê ma păng.
22Nđâp tơlah may sŏk rnai juh bunuyh rluk tâm mpăl n'hanh ma phe,
 pô ri nau rluk păng mâu mra luh du ôh tă bơh păng.
23Ăn may gĭt năl mâm phung biăp may jêng,
 ăn may chiăp mât ăn ueh ndrôk may.
24Yorlah nau ndrŏng mâu gŭ mro mrăng ôh kŏ mâu đŏng nau jêng hađăch mra gŭ n'ho ro.
25Tơlah gơ̆ kro lĕ roh hêt, gơ̆ mhe chăt luh hon tay,
 jêh ri gơ̆ kalơ yôk bu dơi rek nsĭt tay.
26Rsau biăp kon mra ăn may dŏng ƀư ao jâr ma may,
 jêh ri be nkuăng may mra rvăt mir.
27May mra geh dak toh be tŏng ma ndơ may sông sa, nđâp ma phung bunuyh tâm ngih may,
 jêh ri ma phung oh mon bu ur may.