18

1Du huê bunuyh gŭ êng mâu lăp băl ôh gay joi nau păng nơm ŭch păng tâm rlăch ma lĕ nau mĭn di.
2Bunuyh rluk mâu ŭch ôh ma nau gĭt rbăng; ƀiălah kanŏng ŭch mbơh nau păng nơm mĭn.
3Tơ lah phung ƀai văch tât geh nau mưch rmot ăt tât đŏng;
 tơlah geh nau prêng geh nau nduyh tâm ban lĕ.
4Nau ngơi tâm bâr mbung bunuyh jêng tâm ban dak klŏng jru; tu nau blau mĭn jêng dak n'hor dôl hoch.
5Mâu ueh ôh gŭ mpeh bunuyh ƀai, gay nsŭk ndơm bunuyh sŏng tâm nau phat nkra di.
6Mpiăt bunuyh rluk ăn tât ma nau tâm djrel; jêh ri bâr mbung păng ngơi nsônh ăn bu dong păng.
7Bâr mbung bunuyh rluk jêng nau ƀư roh păng nơm jêh ri mpiăt păng jêng dăk sân ma huêng păng.
8Nau ngơi bunuyh nkoch bri njĭp jêng nâm bu ndơ sa kah, jêh ri păng lăp jru tâm proch klơm.
9Mbu nơm ƀlao tâm kan păng pah ăt jêng oh mon đah nơm ƀư rai đŏng.
10Moh Yêhôva jêng pôih nâp ngăn; bunuyh sŏng srăng nchuăt ran ta nây, dơi geh ntŭk nde đăp rmên ngăn.
11Drăp ndơ bunuyh ndrŏng, nây jêng ƀon toyh nâp ma păng; ntôn lah nâm bu pêr prêh nking păng.
12Êlor ma nau rai lôch tât, nuih n'hâm păng ăt ngơi sưr; ƀiălah nau dêh rhêt hăn panăp ma nau bu yơk.
13Mplơ̆ lah ro ê hŏ iăt lor, nau nây jêng nau rluk jêh ri ƀư prêng ma mbu nơm ƀư pô nây.
14Huêng bunuyh kuăn rdâng păng roh jêh nau kâp gân mâm păng dơi srôih?
15Nuih n'hâm gĭt vât joi nau gĭt mĭn âk, jêh ri tôr phung blau mĭn tĭng joi nau gĭt rbăng.
16Ndơ du huê bunuyh djôt leo nhhơr mra pơk trong ma păng; jêh ri dơi ăn păng lăp panăp phung toyh.
17Nơm ngơi lor bu mĭn lĕ di nau păng; ƀiălah mpeh đah ri văch tât, bu ôp sek păng.
18Nau sŏk nchroh dơi ƀư lôch nau tâm rlăch, gay geh nau săch dơn ndrăng phung geh nau dơi toyh.
19Du huê oh mon bu nsak jêh jêng jêr lơn gay dơi geh tay păng ma đah pit in ƀon toyh;
 jêh ri nau tâm djrel jêng nâm bu rnăng mpông loih lĕ nchăng jêh.
20Du huê bunuyh ngơi mra dơi hơm ndŭl păng;
 păng hơm ma play rek bơh nau bâr păng ngơi.
21Rêh khĭt gŭ tâm nau dơi mpiăt; pôri bu mra sŏk dơn tĭng nau păng ngơi.
22Mbu nơm joi du huê ur, geh jêh nau ueh; jêh ri sŏk dơn nau yô̆ bơh Yêhôva.
23bunuyh o ach vơl nau yô̆; ƀiălah bunuyh ndrŏng plơ̆ lah ma nau ngơi dăng.
24bunuyh geh âk mĭt jiăng ƀư djơh păng nơm;
 ƀiălah geh du huê mĭt jiăng vay dơh dăch lơn ma oh nâu du ndŭl deh.