13

1Du huê kon bu klâu blau mĭn iăt nau mbơ̆ păng nti;
 ƀiălah bunuyh mưch mâu ŭch iăt ôh nau bu nduyh.
2Bunuyh ueh sa play ueh tĭng nâm nau păng ngơi,
 ƀiălah huêng phung ƀlêp ƀlêr mra sa nau djơh mhĭk.
3Mbu nơm blau njrăng ma bâr mbung păng, mât chiă nau rêh păng nơm;
 mbu nơm nđar huy mbung păng hăn ma nau rai yot.
4Bunuyh ƀlao geh nau kơnh ƀiălah mâu geh ndô ndơ ôh;
 bi ma huêng phung bunuyh gơih mra dơi geh ăp ntil ndơ.
5Bunuyh sŏng tâm rmot ma nau mƀruh; ƀiălah bunuyh djơh mhĭk ƀư nau bu tâm rmot jêh ri ma nau bêk-prêng.
6Nau sŏng king mbu nơm gŭ ngao sŏng srăng,
 ƀiălah nau tih mhĭk n'glưh lơi phung ƀư tih.
7Geh bunuyh n'hi săk ƀư ndrŏng, ƀiălah mâu geh du ntil ndô ndơ ôh; ăt geh lĕ nơm êng n'hi săk ƀư bunuyh o-ach, ƀiălah geh âk drăp ndơ.
8Rnoh tâm chuai ma nau rêh păng, nây jêng drăp ndơ păng nơm;
 bi ma bunuyh o ach mâu ŭch iăt ôh nau bu nduyh.
9Ŭnh kađen phung sŏng dơi sol ang,
 ƀiălah ŭnh kađen phung ƀai bu mra khôm nhhât.
10Nau sưr njŭn tât ma nau tâm djrel,
 bi ma nau blau mĭn gŭ ndrel ma bunuyh iăt nau bu ntĭm nti.
11Nau ndrŏng tă bơh nau ndơm mra roh mbrơi mbrơi,
 ƀiălah mbu nơm bun prăp tă bơh mpang ti ntop mbrơi mbrơi mra hao lơn.
12Ŭch njong nau kâp gân ƀư nuih n'hâm geh nau ji,
 ƀiălah nau kâp gân tât jêh jêng nâm bu tơm si nau rêh.
13Mbu nơm tâm rmot ma nau bu nti, ƀư ngroh lơi săk păng nơm;
 bi ma nơm klach yơk ma nau bu ntăm, nây mơ geh nau nkhôm.
14Nau ntĭm nti bơh bunuyh blau mĭn jêng tu nau rêh.
 Gay ăn bu der bơh dăk nau khĭt.
15Nau gĭt rbăng ngăn dơi geh nau yô̆,
 ƀiălah trong phung tih jêng nau rêh ni ngăn.
16Bunuyh blau njrăng pah kan ma nau gĭt vât;
 ƀiălah bunuyh rluk tâm mpơl nau păng rluk mâl.
17Bunuyh mhĭk njŭn leo tât tâm nau uh ah;
 bi ma oh mon răp jăp nâm bu dak si tam rjăp.
18Mbu nơm dun nau bu ntĭm nti mra jêng o ach jêh ri dơn nau bêk prêng;
 ƀiălah mbu nơm dơn nau bu nduyh nkra mra geh nau bu yơk.
19Nau vơl ŭch tât jêng ndơ ăn ma huêng, bi ma nau chalơi nau mhĭk,
 nây jêng nau ăn ma phung rluk tâm rmot.
20Mbu nơm dơh dăch đah bunuyh blau mĭn, mra dơi jêng blau mĭn;
 ƀiălah mbu nơm sa jiăng đah bunuyh rluk mra dơn nau roh rai.
21Nau rêh ni tĭng groi phung ƀư tih;
 ƀiălah nau ueh lăng jêng nau nkhôm ma bunuyh sŏng.
22Bunuyh ueh ăn drăp ma phung kon sau păng ndơn;
 ƀiălah drăp ndơ phung tih prăp ma bunuyh sŏng.
23Mir mhe bunuyh o ach dơi geh play ndơ sông sa tŏng rmeh;
 ƀiălah geh bunuyh lĕ roh jêh yor lah bu mâu geh nau sŏng.
24Mbu nơm mâu rpăt nkra kon khân păng nơm; tâm rmot ma ôbăl yơl;
 ƀiălah mbu rŏng ma kon păng ăn gơih nkra ntĭm ôbăl.
25Bunuyh sŏng geh mpa sông tŏng ma păng nơm;
 ƀiălah ndŭl phung ƀai geh nau ji ngot.