29

1Du huê bunuyh bu nduyh ƀa ƀơ ƀiălah ăt ƀư dăng bôk,
 mra rai yot ƀât lât dơm, mâu hôm geh trong dơi săm ôh.
2Tơlah bunuyh sŏng jêng toyh phung ƀon lah răm rhơn,
 ƀiălah tơ lah phung djơh chiă uănh phung ƀon lan lŭng nter.
3Mbu nơm rŏng ma nau blau mĭn ƀư maak ma mbơ̆ păng,
 ƀiălah nơm gŭ ndrel ma phung bu ur văng tĭr ƀư roh drăp ndơ păng.
4Ma nau sŏng du huê hađăch ƀư nâp bri păng,
 ƀiălah mbu nơm sŏk dơn drăp bu blŏl ƀư rai bri dak.
5Du huê ngơi pathĭ ma nơm chiau meng păng drăng nhuăl ăn ma jâng păng nơm.
6Bunuyh djơh geh nhuăl nau tih păng nơm,
 ƀiălah bunuyh sŏng mprơ jêh ri răm maak.
7Bunuyh sŏng joi nau di ma phung o ach,
 ƀiălah bunuyh djơh mâu gĭt rbăng ôh nau nây.
8Phung mơng mưch mpoh ŭnh ăn hit tâm ƀon toyh gay ŭnh sa,
 ƀiălah bunuyh blau mĭn rplai ăn djoh ji nuih.
9Tơlah du huê bunuyh blau mĭn tâm rlăch đah du hu bunuyh rluk;
 bunuyh rluk kanŏng nuih mâu lah gơm jêh ri mâu geh ôh nau đăp mpăn.
10Bunuyh ŭch ƀư pling mham bu tâm rmot ma bunuyh mâu geh ôh nau tih,
 ƀiălah phung sŏng mra king nau rêh ô băl.
11Bunuyh rluk mpơl lĕ nau păng ji nuih,
 ƀiălah bunuyh blau mĭn ŭn nau păng nuih.
12Tơlah kôranh chiă uănh iăt nau bu ngơi mƀruh,
 lĕ rngôch phung oh mon păng jêng djơh.
13Bunuyh o ach jêh ri nơm tŭn jot tâm mâp geh du nau ndrel;
 Yêhôva ƀư ang măt lĕ bar hê khân păng.
14Tơlah du huê hađăch phat dôih phung o ach ma nau sŏng,
 sưng hađăch păng mra dơi nâp ajăp n'ho ro.
15Mâng rvĕ jêh ri nau nduyh ăn nau blau mĭn,
 bi ma kon rlach brơl ăn ƀư tĭng nau păng ŭch ƀư prêng mê̆ păng.
16Tơlah phung djơh hao bĭk, pôri nau tih lơ bĭk tâm ban đŏng,
 ƀiălah phung sŏng mra saơ nau khân păng lĕ glưh jêh.
17Nkra hom kon may,
 jêh ri păng mra bonh leng may, păng mra ƀư maak huêng may.
18Tơlah nmâu geh ôh nau tâm mpơl, phung ƀon lan kon me ƀư tih,
 ƀiălah ueh maak ngăn nơm djôt prăp nau vay.
19Mâu di kanŏng ma nau ngơi ôh bu dơi nkra du huê oh mon,
 yorlah nđâp tơlah păng gĭt rbăng kađôi, păng mâu mra tông ôh.
20May saơ lĕ du huê bunuyh mbơh ngơi ndal ir?
 Du huê nơm rluk hôm e geh nau kâp gân lơn bunuyh nây.
22Bunuyh biănh nsônh nau tâm djrel,
 jêh ri du huê bunuyh ji nuih ƀư âk nau tih.
23Nau bunuyh sưr mra n'glưh păng nơm,
 ƀiălah mbu nơm blau dêh rhêt mra geh nau bu yơk.
24Mbu nơm tâm rnglăp đah du huê bunuyh ntŭng jêng rlăng đah huêng păng nơm,
 păng tăng nau rak rtăp ƀiălah mâu nănh nkoch ôh.
25Nau klach ma bunuyh jêng dăk sân ma nơm;
 ƀiălah mbu nsing ma Yêhôva geh nau mpăn.
26Âk bunuyh tĭng joi nau yô̆ bơh hađăch,
 ƀiălah bunuyh mra sŏk dơn nau di bơh Yêhôva.
27Phung sŏng tâm rmot ma bunuyh kue,
 ƀiălah bunuyh kue tâm rmot ma nơm chuat tâm trong sŏng.