6

Ăn Nau Njrăng Đŏng

1Hơi kon, tơlah may ƀư nau dơn râng ma nơm chiau meng may, jêh ri may lĕ ƀư nau ton jêh ma bunuyh bunăch,
2Pôri nau may ngơi kât rêt jêh may, bu nhŭp jêh may yor nau ngơi tă bơh bâr may.
3Hơi kon, yorlah may tŭp jêh tâm ti nơm chiau meng may.
 Pôri ƀư hom nau aơ jêh ri tâm rklaih may nơm; hăn hom ma nau dêh nhêt, jêh ri vơl dăn ma păng mƀơk may.
4Lơi ăn măt may bêch ôh, mâu lah rsâng măt may mƀrêh mro.
5Tâm rklaih hom may nơm nâm bu yơng nsăt rlau klaih bơh ti bunuyh nchron, nâm bu sĭm klaih bơh ti bunuyh ndơm jih.

Ma Nau Ƀlao

6Hơi nơm ƀlao, hăn uănh hom phung ngonh, sam, mêt uănh nau gŭ ngao păng, gay nti nau blau mĭn.
7Nđâp tơlah păng mâu geh kôranh ôh, mâu lĕ geh nơm chop mâu lah nơm nti.
8Ăt păng gĭt lĕ ndrăp rơm lơi mpa sa khân păng dôl yan ta vai, jêh ri nchuăn bun lơi ndơ sa păng dôl yan rek ba.
9Hơi bunuyh ƀlao, ndah nâm jŏ may gŭ bêch ta nĕ?
 Ndah nâm jŏ may kah rngăl bêch?
10Bêch ƀa lât, mƀrêh măt ƀalât, ut ti lâng bêch ƀalât.
11Pôri nau o ach mra tât ma may nâm bu bunuyh ntŭng, jêh ri nau pah-pât mra tât ma may nâm bu du huê djôt ndơ tâm lơh.
12Du huê bunuyh dơm dam, bunuyh kue, dăng ngơi nau kue mro mrăng.
13Păng ntơ̆ măt, dŏng nchêh ma jâng tâm ntĭt nau ŭch, jêh ri sŏk nglau ti păng gay tâm mpơl.
14Nuih n'hâm kue păng ŭch nchră ma nau mhĭk, joi nau tâm djrel ƀa ƀơ.
15Yor nây nau rêh ni mra tât ma păng ƀât lât dơm păng mra rai roh mâu hôm dơi bah ôh.
16Geh prao ntil Yêhôva tâm rmot, jêh ri pơh ntil păng ji nuih.
17Măt uănh ma nau sưr, mpiăt ngơi nau mƀruh, ti ƀư pling mham bunuyh mâu geh nau tih ôh.
18Nuih n'hâm ŭch nchră ma nau mhĭk, jâng gơnh nchuăt ran ma nau djơh.
19Nơm nkoch nau nchơt jêh ri ngơi nau mƀruh, ndrel nơm joi nau tâm lah tâm djrel ndrăng oh nâu.

Njrăng Ma Nau Văng Tĭr

20Hơi kon, djôt prăp hom nau mbơ̆ may ntăm, jêh ri lơi ta chalơi ôh nau mê̆ may nti
21Prăp khân păng ƀa ƀơ tâm nuih n'hâm may, jêh ri văn khân păng ta trôko may.
22Tơlah may hăn, lĕ nau ngơi nây mra njŭn leo may;
 Dôl may bêch, păng chiă njrăng may;
 Jêh ri tơlah may kah rngăl păng yơh mra nkoch bri đah may.
23Yorlah nau ntăm jêng ŭnh kađen, nau nti jêng nau ang, jêh ri nau nduyh gay ntĭm nti jêng trong hăn ma nau rêh.
24Gay king may bơh bu ur tih mhĭk jêh ri mpiăt bu ur văng tĭr ngơi njĭp.
25Tâm nuih n'hâm may lơi kơnh nau ueh păng, jêh ri lơi ăn rsâng măt păng ndơm may ôh.
26Yor tă bu ur văng tĭr dơi ăn hŭch lơi rnoh khlay du huê buklâu hôm kanŏng du glo piăng let dơm, bu ur văng tĭr ăt kâp ndơm huêng khlay.
27Dơi lĕ du huê bunuyh ăn ŭnh rnga ta ntang ntơh păng, ƀiălah ao păng mâu dơi ŭnh sa ôh?
28Mâu lah dơi lĕ du huê bunuyh hăn jot ta kalơ ŭnh rnga, jêh ri ŭnh mâu sa ôh jâng păng?
29Tâm ban pô nây lĕ mbu nơm gŭ ndrel ma ur phung chiau meng păng.
 Mbu nơm pah bi ôbăl mâu mra klaih ôh đah nau tâm rmal.
30Bu mâu mra tâm rmot ôh ma du huê bunuyh ntŭng, tơlah păng ntŭng gay ma hơm ndŭl păng dôl păng ji ngot.
31Jêh ri tơlah bu ban nhŭp păng, păng mra trok pơh tơ̆ âk lơn, păng mra ăn lĕ ndơ păng geh tâm ngih.
32Mbu nơm văng tĭr đah du huê bu ur mâu geh nau gĭt mĭn ôh:
 Mbu nơm ƀư pô nây, ăn ma huêng păng geh nau rai yot.
33bunuyh nây geh nau sôt jêh ri bêk prêng, mâu dơi jut ôh nau prêng păng.
34Yor lah nau nach jêng nau ji nuih ngăn ma du huê buklâu.
 Tâm nar păng plơng bôk, păng mâu nhhuach ôh.
35Păng mâu mra dơn ôh drăp bu jan dôih, nđâp lah may ăn âk drăp ndơ ma păng ăt mâu dơi lĕ rthi nuih păng.