9

Brah Yêsu Ƀư Bah Bunuyh Chieh Măt

1Dôl Brah Yêsu hăn prot, păng saơ du huê bunuyh chieh măt ntơm bơh oh bê. 2Phung oh mon ôp Brah Yêsu: "Hơi Kôranh nơm nti, mbu nơm ƀư tih dĭng geh păng chieh măt ntơm bơh oh bê, păng nơm mâu lah mê̆ mbơ̆ păng?" 3Brah Yêsu plơ̆ lah: "Mâu lĕ păng ƀư tih jêh ri mâu lĕ mê̆ mbơ̆ păng ƀư tih, ƀiălah păng chieh măt gay ma mpơl kan Brah Ndu tâm păng. 4Pah kan hom ma Nơm tơm njuăl gâp dôl nar ê hŏ măng. Măng dăch tât, jêh ri bunuyh mâu hôm dơi pah kan ôh. 5Dôl gâp hôm gŭ ta neh ntu, gâp jêng nau ang ma neh ntu."
6Jêh Păng lah nau nây, Păng soh dak diu ta neh, jêh ri Păng mpli neh đah dak diu, Păng sŏk mhĭng ta măt bunuyh chieh. 7Păng lah: "Hăn hom, rao ta dak nglao Silôê ri" (nâm bu ntĭt, Đă Hăn). Păng hăn rao ro măt păng ta dak nglao nây, jêh ri păng plơ̆ sĭt măt păng lin saơ ang ro.
8Phung chiau ma jêh ri phung gĭt năl păng jêng bunuyh dan saơm ri lah: "Păng nây ƀơh vay dăn ndơ bu yô̆?" 9Ƀaƀă lah: "Păng ƀơh, "bunuyh êng lah: "Mâu, mâu geh păng ôh, ƀiălah uănh tâm ban ma păng, "jêh ri păng nơm lah: "Gâp yơh." 10Phung khân păng ôp: "Mâm ƀư măt may dơi saơ ang jêh?"
11Păng plơ̆ lah: "Bunuyh bu moh Brah Yêsu mpli neh bĕ mhĭng ta măt gâp jêh ri lah, hăn rao hom ta dak nglao Silôê ri, gâp hăn rao măt gâp jêh ri gâp lin măt, gâp saơ ang." 12Khân păng ôp: "Ntŭk Păng aƀaơ?" Bunuyh chieh lah: "Gâp mâu gĭt ôh."
13Khân păng njŭn leo bunuyh chieh măt saơm nây tât phung Pharasi. 14Tâm nar Saƀat nây Brah Yêsu mpli neh bĕ mhĭng ăn măt păng lin saơ ang. 15Phung Pharasi ôp đŏng: "Mâm ƀư măt may dĭng dơi saơ ang?" Păng plơ̆ lah: "Păng mhĭng neh ta măt gâp, gâp hăn rao jêh ri gâp lin saơ ang." 16Yor ri ƀaƀă phung Pharisi lah: "Bunuyh nây mâu geh luh tă bơh Brah Ndu ôh, yorlah Păng mâu yơk tâm nar Saƀat." Phung êng lah: "Du huê bunuyh tih mâm dơi Păng ƀư nau khlay pô nây?" Jêh ri khân păng geh nau tâm nkhah ndrăng khân păng. 17Khân păng ôp đŏng bunuyh chieh măt saơm dơh: "Kay may, mâm may lah Păng jêng, yorlah Păng ăn jêh măt may lin saơ ang?" Ôbăl lah ma khân păng: "Păng jêng kôranh nơm mbơh lor."
18Phung Yuđa nây mâu chroh ôh nau păng chieh măt jêh ri saơ ang đŏng, tât khân păng đă bu kuăl mê̆ mbơ̆ păng, 19jêh ri ôp khân păng: "Di lĕ kon bu klâu ay may aơ, khân ay may lah chieh măt ntơm bơh oh bê?" 20Mê̆ mbơ̆ păng lah: "Păng aơ jêng kon bu klâu hên nơm, păng chieh măt ntơm bơh oh bê. 21Ƀiălah hên mâu gĭt ôh mâm măt păng dơi saơ ang, hên mâu gĭt lĕ, mbu nơm bunuyh ăn măt păng lin saơ ang. Khân may ôp êng păng nơm. Păng lĕ toyh jêh, păng dơi nkoch ma khân may." 22Mê̆ mbơ̆ păng lah pô nây, yor klach ma phung Yuđa. Phung hŏ tâm chră jêh, mbu nơm păng nkoch Brah Yêsu jêng Brah Krist, mprơh lơi păng luh bơh ngih rƀŭn. 23Pôri mê̆ mbơ̆ păng lah: "Păng lĕ toyh jêh, khân may ôp êng păng nơm."
24Pôri phung Pharasi kuăl du tơ̆ đŏng bunuyh chieh măt nây jêh ri lah: "Tâm rnê lah ueh hom ma Brah Ndu. Hên gĭt bunuyh nây jêng bunuyh tih." 25Bunuyh chieh lah: "Lah Păng jêng bunuyh tih gâp mâu gĭt ôh. Du ntil aơ gâp gĭt, saơm dơh măt gâp chieh, aƀaơ măt gâp dơi saơ ang." 26Khân păng ôp đŏng: "Mâm Păng ƀư ma may dĭng geh măt may saơ ang?" 27Păng lah: "Gâp lah jêh ma khân may, ƀiălah khân may mâu ŭch iăt ôh, mâm gâp lah dĭng geh khân may iăt? Di lĕ khân may ŭch jêng oh mon păng?" 28Phung khân păng rak suai ôbăl jêh ri lah: "May ƀơh jêng oh mon Păng, hên de jêng oh mon Y-Môis. 29Hên gĭt Brah Ndu hŏ tâm ngơi jêh đah Y-Môis, ƀiălah bi du huê bunuyh aơ mbah tă păng luh?" 30Păng plơ̆ lah ma khân păng: "Gâp hih rhâl ngăn khân may mâu gĭt mbah tă păng luh, ƀiălah Păng hŏ pơk jêh măt gâp. 31He gĭt Brah Ndu mâu iăt ôh bunuyh tih, ƀiălah mbu nơm yơk ma păng jêh ri ƀư tĭng nâm nau Păng ŭch. Brah Ndu iăt nau păng. 32Ntơm bơh geh neh ntu kăl e, ê mâp tăng ôh bu nkoch geh bunuyh dơi pơk ăn saơ ang măt bunuyh chieh ntơm bơh oh bê. 33Lah bunuyh aơ mâu geh luh tă Brah Ndu, Păng mâu dơi ƀư du ntil nau ôh." 34Khân păng plơ̆ lah: "Bu deh ma may tâm nau tih, may ŭch nti hên đŏng hĕ?" Jêh nây khân păng mprơh ôbăl luh padih.
35Brah Yêsu tăng bu mprơh ôbăl luh padih jêh ri Brah Yêsu tâm mâp ma păng, Brah Yêsu ôp: "May chroh lĕ ma Kon Brah Ndu?" 36Păng lah: "Hơi Kôranh, mbu moh Păng, gay ma gâp chroh ma Păng." 37Brah Yêsu lah: "May saơ jêh Păng, Păng yơh tâm ngơi đah may aƀaơ aơ." 38Păng lah: "Hơi Kôranh, gâp chroh yơh, "jêh ri păng chon mon ta năp mbah ma Brah Yêsu.
39Brah Yêsu lah: "Gâp văch jêh ta neh ntu aơ ŭch phat dôih, ăn bunuyh mâu gĭt saơ, dơi saơ, jêh ri ăn bunuyh gĭt saơ jêng chieh măt." 40Ƀaƀă phung Pharasi gŭ ndrel ma Păng, tăng nau Păng ngơi nây jêh ri ôp Brah Yêsu: "Bi hên chieh măt ƀơh?" 41Brah Yêsu lah ma khân păng: "Lah khân may chieh măt, khân may mâu geh nau tih ôh, ƀiălah khân may lah, aƀaơ aơ saơ, pôri nau tih khân may hôm gŭ aƀaơ."