39

Nau Ƀư Bok Ao Phung Kôranh Ƀư Brah

1Ma bok nhom dak piâk, chăng krăk, chăng rhưch khân păng ƀư bok ao ma nau njêh prăp ma kan tâm jrô kloh ueh; khân păng ƀư bok ao kloh ueh ma Y-Arôn tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis. 2Păng ƀư ao êphôt ma mah, bok ĭr, chăng krăk, chăng bok sut, jêh ri mhay rhên. 3Bu chiăr du rlat mah n'hơ jêh ri koh ăn jêng brai, gay tanh ndrel ma bok ĭr, chăng krăk, sut chăng, jêh ri mhay rbên ma nau njêr n'hŭ. 4Khân păng ƀư bar blah bok nkŭm săng nglik ndop ndrel đah bar bôl ao êphôt. 5Rse vân bŭt bu tanh ma rse mhay ta ao êphôt gay rêt păng, khân păng ƀư tâm ban nâm bu ao jêh ri tâm krêp đah ao, bu ƀư păng ma mah, bok ĭr, chăng krăk, sut chăng, jêh ri mhay rhên tĭng nâm Yêhôva ntĭnh ma Y-Môis.
6Khân păng nkra lŭ ônik, tâm lĭr tâm năp ndor mah, nsêr nâm bu ndơ kađâm, tĭng nâm amoh phung kon buklâu Y-Israel. 7Khân păng dơm lĕ ndơ nây ta bok nkŭm săng nglik ao êphôt, jêng lŭ kah gĭt ma phung kon bu klâu Y-Israel, tĭng nâm Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis.
8Khân păng nkra njêng bok văn ntang ntơh ma rse mhay nâm bu ao êphôt ma mah, bok ĭr, chăng krăk, sut chăng, jêh ri mhay rhên. 9Bok ƀư ao tâm ban dĭ jong. Khân păng nkra njêng bok văn ntang ntơh ndop bar, jong du hăt n'gul, jêh ri dĭ păng du hăt n'gul. 10Khân păng tâm lĭr geh puăn grong lŭ khlay: Grong tal nguay, du găr sardôn, du găr tôpas, du găr êmêrôt; 11grong tal bar, du găr êskabuk, du găr saphir, du găr diamôn; 12grong tal pe, du găr ôpal, du găr agat, du găr amêtis; 13grong tal puăn, du găr bêril, du găr ônik, du găr jaspidi. Lŭ khlay nây bu lĭr tâm ndor năp mah. 14Geh jât ma bar găr tĭng nâm amoh phung kon buklâu Y-Israel. Ăp ntil găr lŭ khlay bu geh nsêr du amoh tâm jât ma bar ndŭl mpôl Israel nâm bu bu nsêr ndơ kađâm.
15Jêh ma nây, ta kalơ bok văn ntang ntơh khân păng nkra njêng rse rvăk rhên ma mah chrêk, buănh nâm bu rse bu vah. 16Khân păng ƀư bar ndor năp ma mah, khân păng dơm bar mlâm rvang nây ta bar đah pĭt bok văn ntang ntơh. 17Khân păng nsro bar rtai (njăr) rse vah mah tâm bar mlâm rvang ta bar đah pĭt bok văn ntang ntơh. 18Khân păng kât bôl bar njăr rse vah panăp bar rvang năp gŭ ta bok nkŭm săng nglik ao êphôt. 19Khân păng ƀư đŏng bar mlâm rvang mah, dơm khân păng ta bar đah pĭt bok văn ntang ntơh tâm trôm nkrêp đah ao êphôt. 20Khân păng ƀư tay bar mlâm rvang mah, dơm khân păng tâm nâm mpeh tâm dâng ta bok nkŭm săng nglik ao êphôt mpeh mơ panăp êp ntŭk n'har tâm mâp ta kalơ rse vân bŭt ao êphôt tanh ma nau njêh n'hŭ. 21Khân păng kât bok văn ntang ntơh ta rvang păng đah rvang ao êphôt ma rse vah ĭr, gay ma bok văn ntang ntơh gŭ ta kalơ rse vân bŭt ao êphôt bu tanh ma nau njêh n'hŭ, gay ma bok văn ntang ntơh mâu rlât ôh bơh ao êphôt, tĭng nâm Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis.
22Păng ƀư ao jâr êphôt tanh ma bok ĭ dadê. 23Trôm ta nklang ao jâr păng bu khăt jŭm nâm bu tr6 m bu tăk gor ao loih, gay lơi ăn prek ôh. 24Khân păng ƀư jŭm bôl ao tâm dâng play pom granat ĭr, chăng krăk, sut chăng, jêh ri mhay rhên. 25Khân păng ƀư rlêm ma mah chrêk, jêh ri tâm nsrah đah play pom granat jŭm bôl ao tâm dâng, 26du găr rlêm mah jêh ri du găr play pom granat, du găr rlêm mah du găr play pom granat jŭm bôl ao prăp ma pah kan, tĭng nâm Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis.
27Khân păng tanh ao jâr ma mhay rhên ma Y-Arôn jêh phung kon bu klâu păng, 28kưn ma mhay rhên, đon ma mhay rhên, jêh ri kho ma mhay rhên, 29jêh ri rse vân bŭt ma mhay rhen ĭr, chăng krăk, jêh ri sut chăng, cheh chiăk, tĭng nâm Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis.
30Khân păng ƀư ma mah chrêk du plơp kađar jê̆ đon hađăch kloh ueh. Khân păng tor ta nây tâm ban ma bu tor ndơ kađâm: "PRĂPĂNMA YÊHÔVA." 31Bu kât păng ma du njăr rse vah piâk, gay kât păng ta năp môk kưn, tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis.

Nau Ƀư Ndơ Dŏng Tâm Ngih Bok Ăp Jêh

32Pô ri lôch jêh lĕ kan ƀư ngih bok nau tâm rƀŭn. Phung ƀon lan Israel ƀư lĕ jêh tĭng nâm nau Yêhôva ntăm ma Y-Môis. 33Khân păng njŭn ngih bok ma Y-Môis, ngih bok jêh ri lĕ rngôch ndơ nkăp, kađar, mâng nđăng, meh, jêh ri rnơl păng; 34ndơ nkŭm ma ntâu biăp nkuăng nkra jêh, jêh ri ndơ nkŭm ntâu ka toyh jêh ri bok nching; 35hip nau tâm rnglăp nđâp mâng tung păng jêh ri nđâp ntŭk yô̆ an; 36sưng jêh ri lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng, jêh ri piăng let nhhơr ma Brah Ndu; 37jâng jrêng mah chrêk jêh ri nđâp ma ŭnh kađen păng, nâm bu ntĭt ŭnh kađen nây nkra jêh, 38ndơ dŏng ma păng jêh ri dak play Ôlive ma ŭnh kađen; nơng mah, dak ƀâu kah prăp tŏ, ndơ ƀâu kah, jêh ri bok mphiar ta mpông lăp ngih bok. 39nơng kông nđâp ma dreh, kông tanh srang păng, mâng tung păng jêh ri lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng; thŭng dak nđâp jâng păng; 40bok mbâl nching ta nkual, meh nđâp rnơl păng, jêh ri bok mphiar ta mpông pêr lăp nkual, rse vah, mâng n'gar jêh ri lĕ rngôch ndơ dŏng kan ma ngih bok, ma ngih bok nau tâm rƀŭn; 41bok ao ƀư ma nau njêh prăp ma kan tâm jrô kloh ueh, bok ao kloh ueh Kôranh ƀư brah Y-Arôn jêh ri bok ao ma phung kon bu klâu păng prăp ma kan phung Kôranh ƀư brah.
42Phung ƀon lan Israel ƀư lĕ rngôch kan nây tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh ma Y-Môis. 43Y-Môis sek uănh lĕ rngôch kan, jêh ri aơ, khân păng ƀư jêh nau nây tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh. Jêh ri tĭng nâm Yêhôva ntăm jêh. Jêh ri Y-Môis mât ton ma khân păng.