13

Mứt Pahỡm Ayooq

1Lứq pai têq cứq táq ntỡng nheq máh parnai cũai, cớp nheq parnai ranễng Yiang Sursĩ hỡ, ma khân cứq tỡ bữn mứt pahỡm ayooq, ngkíq parnai cứq pai la samoât noau toân parnŏh tỡ la parkeh sar sâng. 2Lứq pai têq cứq atỡng nheq tễ ngê Yiang Sursĩ, cớp lứq pai cứq dáng nheq ramứh cũai têq rien cớp nheq ramứh cutooq hỡ, cớp lứq pai cứq sa‑âm sa‑ữi lứq, têq cứq táq yỗn cóh ravih, ma khân cứq tỡ bữn mứt pahỡm ayooq, ki cứq tỡ bữn khlữr ntrớu. 3Lứq pai cứq yỗn nheq crơng crớu cứq pỡ cũai cadĩt, tỡ la cứq chĩuq yỗn noau chŏ́ng chíq tỗ cứq, ma khân cứq tỡ bữn mứt pahỡm ayooq, ki cứq tỡ bữn cỡt kia ntrớu.
4Mứt pahỡm ayooq la laviei chóq cũai canŏ́h, cớp yoc ễ chuai cũai canŏ́h. Mứt pahỡm ayooq tỡ bữn sa‑on, tỡ bữn khễn tỗ án bữm, cớp tỡ bữn ỗt chóq yớu. 5Cũai ca bữn mứt pahỡm ayooq tỡ bữn ŏ́q rit phễp, tỡ bữn ĩt ngê án bữm, tỡ bữn coâp nsóq. cớp tỡ bữn noap lôih cũai canŏ́h. 6Mứt pahỡm ayooq tỡ bữn sâng bũi ranáq tỡ o, ma án sâng bũi ranáq o cớp ranáq pĩeiq. 7Mứt pahỡm ayooq tỡ nai sâng ũan chóq cũai ễ táq án. Án sa‑âm níc. Án ngcuang níc ramứh o. Cớp án tanhĩr níc máh ramứh túh coat.
8Ống muoi ramứh sâng tỡ nai cỡt pứt; ramứh ki la mứt pahỡm ayooq. Nheq ramứh cũai atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ, nỡ‑ra noau tỡ bữn atỡng noâng. Cớp máh parnai mpha cũai dốq atỡng, nỡ‑ra tỡ bữn noâng parnai ki. Cớp nheq máh ngê cũai dốq rien tâng dỡi nâi, nỡ‑ra cỡt pứt nheq. 9Yuaq nheq ramứh hái rien la hái tỡ dáng samoât; cớp nheq máh ngê hái atỡng tễ parnai Yiang Sursĩ la hái tỡ dáng samoât. 10Ma nỡ‑ra hái ỡt cớp án, hái bữn ŏ́c lứq samoât. Chơ máh ramứh tỡ bữn lứq samoât cỡt pứt nheq.
11Bo cứq noâng carnễn, cứq táq ntỡng ariang carnễn táq ntỡng, cứq sâng ariang carnễn sâng, cứq chanchớm ariang carnễn chanchớm. Ma tữ cứq cỡt carsai, cứq táh nheq ngê carnễn. 12Sanua la samoât hái nhêng tâng kếng ma tỡ raloaih. Ma nỡ‑ra samoât hái nhêng choâng-rachoâng. Sanua cứq dáng bĩq sâng, ma nỡ‑ra cứq dáng nheq, samoât Yiang Sursĩ dáng cứq sanua. 13Tâng dỡi nâi bữn pái ŏ́c toâr lứq. Muoi la ŏ́c sa‑âm, bar la ŏ́c ngcuang, pái la ŏ́c ayooq. Ma tễ pái ŏ́c nâi, ŏ́c toâr clữi nheq tễ canŏ́h la ŏ́c ayooq.