Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh tỗp sa‑âm tâng vil Tê-salô-naca, cruang Ma-sadôn. Án chĩc sám 51 cumo noap tễ tangái Yê-su canỡt. Phau-lô cỡt samoât cũai trứh cuplốq yỗn bữn máh cũai sa‑âm Yiang Sursĩ tâng ntốq án trứh. Ma máh cũai I-sarel kêt án cớp yớu án, cớp alới tuih aloŏh alới tễ vil. Ntun ki, Phau-lô ớn Ti-muthê chu sa‑óh loah tỗp sa‑âm tâng vil Tê-salô-naca. Bo án ỡt tâng vil Côr-ntô, Phau-lô sâng han tễ tỗp sa‑âm táq ranáq Yiang Sursĩ tâng vil Tê-salô-naca.
 Tâng choâiq thỡ nâi Phau-lô anhoac catoaih tỗp sa‑âm. Án sa‑ỡn Yiang Sursĩ cỗ nhơ tỗp sa‑âm tâng vil Tê-salô-naca bữn ŏ́c sa‑âm cớp ŏ́c saryóq yớu. Án ta‑ỡi máh santoiq alới blớh án tễ ranáq Yê-su sễng loah trỗ bar. Khân bữn cũai sa‑âm ca cuchĩt nhũang tangái Yê-su sễng loah trỗ bar, cũai ki bữn tamoong mantái tỡ? Noâng maléq dũn nŏ́q Yê-su toâq loah? Cớp Phau-lô atỡng tỗp sa‑âm cóq cutóng táq ranáq Yiang Sursĩ bo noâng ỡt acoan Yê-su toâq loah.