4

1Chơ cứq ễ atỡng anhia muoi parnai sacâm ễn. Bữn manoaq sốc lứq, án bữn mulám con cớt cớt. Khân mpoaq án cuchĩt, ki con ki ễn ndỡm nheq máh mun mpoaq. Ma bo án noâng carnễn, noau tỡ yỗn án ndỡm yũah mun ki. Án la cỡt samoât riang cũai sũl. 2Bữn cũai kĩaq rabán níc án toau yỗn toâq tangái mpoaq án khoiq anoat dŏq yỗn án têq ndỡm máh mun ki. 3Hái la samoât carnễn ki tê. Bo hái tỡ yũah sa‑âm, hái cỡt sũl yỗn máh ngê tâng dỡi nâi. 4Ma toâq ngư Yiang Sursĩ khoiq anoat dŏq, ki án yỗn Con án sễng tâng cutễq nâi. Án yỗn cũai mansễm canỡt Con án. Cớp Con nâi ỡt pưn chớc phễp rit I-sarel tê. 5Án thái loah hái tễ phễp rit I-sarel ca hái cỡt sũl, dŏq hái têq cỡt con Yiang Sursĩ samoât con ramia án tê.
6Yỗn anhia dáng raloaih anhia lứq cỡt con Yiang Sursĩ, Yiang Sursĩ yỗn Raviei án mut tâng mứt pahỡm anhia. Ngkíq Raviei Yiang Sursĩ chuai yỗn hái khớn dŏq Yiang Sursĩ la Mpoaq hái. 7Sanua anhia tỡ bữn ariang cũai sũl noâng, ma lứq anhia cỡt ariang con ramia Yiang Sursĩ chơ. Cỗ anhia lứq cỡt con Yiang Sursĩ, ngkíq têq anhia chống mun án tê.

Phau-lô Yoc Lứq Cũai Ca-lati Puai Ngê Pĩeiq

8Tễ nhũang anhia tỡ yũah dáng ngê Yiang Sursĩ, anhia táq sũl máh ramứh tỡ cỡn lứq yiang. 9Ma sanua anhia khoiq chuaq ramóh Yiang Sursĩ chơ. Ma pĩeiq lứq la Yiang Sursĩ chuaq ramóh anhia. Khân ngkíq, ki nŏ́q anhia yoc ễ píh táq sũl loah máh ngê tâng dỡi nâi? Máh ngê nâi tỡ bữn blễng cớp tỡ têq chuai anhia. 10Anhia noâng noap tangái, casâi, cớp cumo tampân. Anhia chanchớm anhia têq ỡt tanoang o cớp Yiang Sursĩ cỗ anhia táq ngkíq. 11Ma khân anhia chanchớm ngkíq, ki lakéh miat cứq atỡng yỗn anhia parnai o tễ Yê-su Crĩt.
12Sễm ai ơi! Cứq sễq anhia cỡt machớng cứq tê, yuaq cứq khoiq cỡt machớng anhia ca tỡ bữn puai phễp rit I-sarel. Cớp anhia tỡ bữn táq lôih ntrớu chóq cứq. 13Anhia dáng chơ, tễ dâu lứq cứq atỡng parnai o yỗn anhia, la cỗ tỗ chác cứq a‑ĩ tacóh. 14Ma lứq pai tỗ chác cứq tỡ bữn o, ma anhia tỡ bữn ayê tỡ la kêt savễ cứq. Ma lứq anhia roap chỗm cứq samoât anhia roap chỗm ranễng Yiang Sursĩ tễ paloŏng, tỡ la samoât anhia roap chỗm Yê-su Crĩt toâp. 15Tangái ki anhia bũi lứq cớp cứq. Ma sanua, ntrớu ca táq anhia tỡ bữn bũi noâng riang tễ nling? Lứq cứq dáng tangái ki khân rơi anhia culáiq chíq ŏ́c moat anhia chuai yỗn cứq, ki lứq anhia culáiq. 16Cứq atỡng anhia lứq parnai pĩeiq, ma nŏ́q sanua anhia cỡt par‑ũal chíq cớp cứq?
17Ma cũai canŏ́h ca atỡng parnai tỡ bữn pĩeiq, alới táq nan ayooq lứq anhia. Alới yoc ễ cayoah anhia tễ cứq. Moâm ki alới ễq anhia ĩt mứt pahỡm alới. 18Khân cũai aléq yoc ễ atỡng parnai lứq samoât yỗn anhia, ki o lứq tê. Tỡ bữn ntrớu cứq ỡt cớp anhia, tỡ la tỡ bữn ỡt. 19Anhia la samoât con ramia cứq tê. Sanua cứq a‑ĩ lứq tâng mứt cứq, clữi tễ mansễm canỡt con. Cứq yoc Crĩt cỡt sốt tâng mứt pahỡm anhia. 20Cớp cứq yoc lứq ỡt parnơi cớp anhia sanua, dŏq khễ sarhống cớp anhia. Ma sanua cứq ỡt yơng tễ anhia, ngkíq cứq sâng dớt lứq tỡ dáng nŏ́q cứq ễ táq.

Parnai Sacâm Tễ Bar Náq Mansễm

21Cứq yoc ễ blớh cũai tễ anhia ca yoc ễ puai níc phễp rit I-sarel neq: Anhia dáng ma tỡ bữn, phễp rit ki atỡng ramứh ntrớu yỗn anhia? 22Tâng phễp rit ki noau khoiq chĩc atỡng tễ A-praham, án bữn bar lám con samiang, muoi lám tễ lacuoi sũl, muoi lám tễ lacuoi tỡ bữn sũl. 23Lacuoi sũl, án canỡt con samiang ariang noau tê. Ma lacuoi tỡ bữn sũl, ki án canỡt con cỗ Yiang Sursĩ khoiq ữq yỗn án bữn con samiang. 24-25Parnai nâi la parnai sacâm tê. Bar náq mansễm nâi la samoât bar ngê Yiang Sursĩ parkhán yoc ễ chuai cũai. Muoi rana ki, la án yỗn phễp rit án yỗn cũai trĩh. Yiang Sursĩ yỗn phễp rit nâi tâng cóh Si-nai. Cóh Si-nai nâi tâng cruang Arap noau dŏq cóh Hacar hỡ. Ramứh lacuoi sũl A-praham la Hacar. Ngkíq Hacar la samoât riang vil Yaru-salem tâng dỡi sanua. Cớp cũai tâng vil Yaru-salem, alới bữn muoi mứt samoât Hacar, yoc ễ puai níc ống phễp rit I-sarel sâng. Ngkíq alới cỡt sũl samoât mpiq alới tê. 26Ma hái ca bữn muoi mứt yoc ễ puai ngê Yê-su Crĩt, riang vil Yaru-salem tamái tâng paloŏng la samoât mpiq hái. Mpiq nâi tỡ cỡn cũai sũl. 27Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q noau khoiq atỡng tễ ramứh nâi neq:
  “Ơ mansễm cũt ơi! Mới chỗi ngua ntrớu.
   Mới ca tỡ cơi ramóh a‑ĩ khuop cumo, cóq mới ỡn apũol;
yuaq mansễm cayac táh, ki bữn con sa‑ữi hỡn tễ mansễm cayac tỡ nai táh.”
28Sanua sễm ai ơi, anhia cỡt con ca Yiang Sursĩ par‑ữq, ĩn I-sac. 29Tâng tangái ki tễ mbŏ́q, con samiang ca canỡt ariang noau tê, con ki táq túh coat níc con samiang ca canỡt na Raviei Yiang Sursĩ. Cớp dỡi sanua la machớng ki tê. 30Ma ntrớu tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q atỡng tễ ramứh nâi? Án atỡng neq:
  “Tuih chíq lacuoi sũl cớp con samiang án.
   Lứq samoât, con tễ cũai sũl tỡ têq rachống mun mpoaq
parnơi cớp con tễ lacuoi tỡ bữn sũl.”
31Ngkíq sễm ai ơi, hái tỡ bữn con cũai sũl, ma hái la con cũai tỡ bữn sũl.