11

70 Trưởng lão

1Người Y-sơ-ra-ên bắt đầu giở giọng phàn nàn, than thân trách phận. Chúa nghe tất cả và nổi giận. Lửa của Chúa bắt đầu thiêu đốt những trại ở ven ngoài cùng của họ. 2Họ kêu cứu với Mai-sen. Mai-sen kêu cầu Chúa và lửa ngừng cháy. 3Mai-sen đặt tên chỗ ấy là Ta-bê-ra, vì lửa của Chúa đốt cháy họ.
4Đã thế, những người ngoại quốc đi chung với người Y-sơ-ra-ên lại đòi hỏi, thèm thuồng, nên người Y-sơ-ra-ên lại kêu khóc: "Làm sao được miếng thịt mà ăn! 5Nhớ ngày nào còn ở Ai-cập, tha hồ ăn cá, ăn dưa leo, dưa hấu, ăn kiệu, hành, tỏi; 6nhưng ngày nay sức lực tiêu tán vì chẳng có gì ăn ngoài ma na trước mắt!"
7(Ma na mịn như hạt ngò, trong như nhựa cây. 8Người ta chỉ cần nhặt lấy, đem xay hoặc giã rồi hấp chín đi để làm bánh. Bánh ma-na có vị như bánh pha dầu ô liu. 9Đêm đêm, lúc sương rơi là ma na rơi xuống quanh trại).
10Các gia đình Y-sơ-ra-ên đều ra đứng ở cửa trại mình, khóc lóc. Mai-sen nghe vậy, bất mãn lắm và Chúa cũng nổi giận. 11Mai-sen thưa với Chúa: "Sao Chúa làm cho kẻ tôi tớ này buồn khổ? Sao Chúa không ban ân mà cứ bắt con phải gánh vác dân này? 12Họ có phải là con đẻ của con đâu mà Chúa bảo con ẵm họ vào lòng như mẹ nuôi dưỡng con mình, đem họ vào đất Chúa đã hứa cho tổ tiên họ? 13Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn mà họ cứ khóc lóc đòi thịt? 14Một mình con không gánh nổi dân này, trách nhiệm con nặng nề quá! 15Nếu Chúa cư xử với con thế này, xin thà giết con ngay đi để con khỏi lâm vào cảnh khốn nạn, và như vậy là Chúa làm ơn cho con đấy."
16Chúa bảo Mai-sen: "Con chọn bảy mươi trưởng lão trong dân, đem họ vào Đền hội kiến đứng đấy với con. 17Ta sẽ xuống nói chuyện với con tại đấy và lấy Thần Linh trong con đặt trên những người ấy để họ chia sẻ trách nhiệm với con và con không phải gánh vác một mình. 18Cũng bảo nhân dân phải dọn mình thanh sạch, ngày mai họ sẽ được ăn thịt; Ta đã nghe lời khóc than của họ vì thèm thịt, vì luyến tiếc những ngày đầy đủ ở Ai-cập. Ta sẽ cho họ thịt. 19Họ sẽ ăn, không phải chỉ một hai ngày, năm mười ngày hay vài mươi ngày, 20Nhưng ăn suốt tháng trời, đến độ chán chê thịt, nôn cả ra lỗ mũi, vì họ từ khước Chúa đang ở giữa họ, mà khóc than tiếc nuối Ai-cập."
21Mai-sen thắc mắc: "Dân Y-sơ-ra-ên có đến sáu trăm ngàn bộ binh, thế mà Chúa sẽ cho họ ăn thịt suốt tháng sao? 22Nếu vậy phải giết hết bò, cừu, hoặc bắt hết cá dưới biển cho họ ăn mới đủ."
23Nhưng Chúa bảo Mai-sen: "Tay của Chúa đâu có ngắn? Con chờ xem lời Ta nói có được thực hiện hay không."
24Mai-sen ra khỏi Đền, kể cho nhân dân nghe mọi lời Chúa dạy. Ông chọn bảy mươi trưởng lão, đem họ đến đứng quanh Đền hội kiến. 25Chúa giáng xuống Đám mây nói chuyện với Mai-sen, và lấy Thần Linh trong ông đặt trên bảy mươi trưởng lão. Khi Thần Linh ngự trên họ, các trưởng lão bắt đầu nói tiên tri nhưng không nói mãi.
26Lúc ấy có hai trưởng lão là Ên-đạt và Mê-đạt vẫn còn ở trong trại chứ chưa đi đến Đền hội kiến. Khi Thần Linh ngự trên họ, họ nói tiên tri ngay trong trại. 27Một thanh niên chạy đi báo tin cho Mai-sen: Ên-đạt và Mê-đạt đang nói tiên tri trong trại 28Giô-suê con của Nun, người phụ tá của Mai-sen lên tiếng: "Xin thầy cấm họ!" 29Mai-sen hỏi: "Con ganh tị giùm cho ta sao? Ta chỉ ước mong mỗi con dân của Chúa đều nói tiên tri, và Chúa đổ Thần Linh của Ngài trên mọi người." 30Sau đó, Mai-sen và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên trở về trại.
31Chúa sai gió thổi chim cút từ biển đến, sa vào trại Y-sơ-ra-ên. Chim nằm dày đặc cả một vùng, từ trại lan rộng ra khắp chung quanh, mỗi phía rộng ước chừng một ngày đường, và từ mặt đất lên cao đến quãng một thước. 32Người ta lo bắt chim cút suốt cả ngày và đêm hôm ấy, và luôn cả ngày hôm sau. Mỗi người ít nhất cũng bắt được một trăm giạ. Họ đem chim phơi khắp quanh trại. 33Nhưng khi người ta bắt đầu ăn thịt chim, cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên, Ngài giáng tai họa khủng khiếp trên họ. 34Và nơi ấy được gọi là Kíp-rốt Ha-tha-va, vì là nơi chôn xác của những người tham ăn
35Từ Kíp-rốt Ha-tha-na họ lại ra đi và dừng chân tại Hát-xê-rốt.